W dniu 22.11.2008 w parafii pw. Św. Tomasza Apostoła na Imielinie spotkali się: para diecezjalna, ks. Moderator diecezjalny DK, pary rejonowe oraz animatorzy diakonii 

Spotkanie miało przebieg zgodny ze wskazówkami Kręgu Centralnego zamieszczonymi w Liście do odpowiedzialnych DK z maja 2007: „Małżeństwa pełniące posługi na poszczególnych szczeblach uczestniczą odpowiednio w spotkaniach kręgu rejonowego i diecezjalnego (do czterech spotkań w roku). Mają one zasadniczo strukturę spotkania miesięcznego kręgu. Dzielenie się życiem dotyczy pełnionej przez każdą z par posługi (w kręgu, rejonie, diecezji). Część modlitewna powinna obejmować dzielenie się Ewangelią (tekst do dzielenia można dobrać odpowiednio do tematu spotkania, okresu liturgicznego itp.) oraz rozważanie tajemnicy Różańca. W części formacyjnej dzielenie się realizacją zobowiązań dotyczy zadań wynikających z pełnionej posługi na poszczególnych szczeblach. Można tu odnieść się do zadań par odpowiedzialnych wyszczególnionych w p. 31 Zasad DK. Temat formacyjny dobiera para odpowiedzialna za dane spotkanie w konsultacji z księdzem moderatorem DK (rejonowym lub diecezjalnym) według aktualnych potrzeb kręgu lub korzystając z propozycji podanych w materiałach opracowywanych przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii na dany rok formacyjny. Całe spotkanie, jak każde spotkanie kręgu, nie powinno trwać dłużej niż 3 godziny.” 

W pierwszej części spotkania dzieliliśmy się doświadczeniami dotyczącymi naszej posługi w diecezji, w rejonie i w diakonii. W części modlitwnej uwielbialiśmy Jezusa i oddawaliśmy Mu wszystkie potrzeby Domowego Kościoła naszej diecezji. Rozważaliśmy słowa Ewangelii Łk 12, 47-48. Modlitwę zakończyliśmy Nowenną miesięcy.

Część formacyjna składała sie dwóch części: dzielenia się realizają zadań, które wynikają z naszej posługi oraz omawiania ważnych dla życia naszej diecezji tematów.

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności