• Materiały do roku formacyjnego 2019/20

  "WOLNI I WYZWALAJĄCY"


  LIST Kręgu Centralnego ==>>
  Diecezjalny plan pracy DK AW ==>> 
  Kalendarz pracy rocznej RŚ-Ż ==>>

Para animatorska oczekuje od pary odpowiedzialnej:

 • rzetelnej pomocy w rozwiązywaniu problemów i wyczerpującej odpowiedzi na pytania, z którymi się zgłosi
 • zainteresowania sprawami kręgu, rozmowy, co przyniesie nowy impuls do pracy osobistej i kręgu
 • pomocy w pracy kręgu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba
 • zachęcania do rekolekcji (pomocy w odpowiednim ich wyborze)
 • mobilizowania do służby na rzecz Kościoła i Parafii (pomoc w rozmowach z księżmi o Ruchu)
 • dobrego przepływu informacji
 • organizowania kręgów podrejonowych/rejonowych
 • wsparcia modlitewnego

Para odpowiedzialna oczekuje od pary animatorskiej:

 • odpowiedzi na podejmowane próby nawiązania kontaktu (potwierdzenie jego otrzymania, oddzwonienie, przesłanie maila), a także inicjatywy wzajemnych kontaktów
 • szybkiego przekazywania informacji dalej do wszystkich małżeństw kręgu
 • samodzielnego (oddolnego) informowania o radościach i bolączkach kręgu, o potrzebie pomocy
 • reagowania na stawiane prośby (np. przesłanie karty kręgu, podjęcie posługi, przesłanie informacji, itp.)
 • deklaracji o gotowości służby i pomocy, tj. informacji o darach poszczególnych osób, małżeństw w kręgu czy całych kręgów
 • jeśli wpłata składki nastąpiła bezpośrednio na konto, przesłania maila informującego o wpłacie
 • zaproszenia na spotkanie kręgu
 • udziału w kręgu podrejonowym/rejonowym
 • wsparcia modlitewnego

 

Miesięczne spotkanie kręgu, w którym uczestniczyć będzie para odpowiedzialna

Przed spotkaniem:

 • ustalenie w kręgu macierzystym terminu (miesiąca) wizyty pary odpowiedzialnej (dobrze, aby do takiego spotkania doszło przynajmniej raz w roku) 
 • właściwe przedstawienie w kręgu przez animatorów celu wizyty pary odpowiedzialnej (gość, współbrat, dla ubogacenia kręgu, celem obiektywnego spojrzenia, zaproszenie w konkretnym celu np. pogłębienie tematyki reguły życia, wyjazdów rekolekcyjnych itp.)
 • zaproszenie pary odpowiedzialnej i przekazanie jej tematu spotkania, by i ona mogła w pełni do niego się przygotować
 • w razie konieczności poproszenie pary odpowiedzialnej o przygotowanie przez nią dłuższej wypowiedzi (w części formacyjnej) na trudny dla kręgu temat
 • para odpowiedzialna przynosi „coś słodkiego” na krąg, pamięta, że ma w pełni uczestniczyć w kręgu i się do niego dostosować

 

Przebieg spotkania
Dzielenie się życiem:

 • para animatorska przedstawia na początku kręgu parę odpowiedzialną, jest to także dogodny moment na krótkie, wzajemne przedstawienie się wszystkich (zawiązanie wspólnoty), dalsza część jak typowe spotkanie kręgu
 • para odpowiedzialna współdzieli się życiem jak każdy uczestnik, opowiadając krótko o sobie mówią ewentualnie, co się dzieje aktualnie w Rejonie, Diecezji czy Polsce, integrują się z kręgiem – nie tworzą dystansu

Część modlitewna:

 • para odpowiedzialna bierze w niej udział jak każda inna para – dzieli się osobistym dotknięciem przez słowo, modlitwę, doświadczenie
 • para odpowiedzialna nie zagaduje, nie dominuje, modli się w intencjach kręgu

Część formacyjna:
Zobowiązania 

 • para odpowiedzialna dzieli się jak pozostali uczestnicy, przekazuje swoje doświadczenie, daje swoje, praktyczne wskazówki, ale w sposób delikatny, a nie moralizatorski czy naukowy
 • w razie pytań – wyjaśniają poszczególne zobowiązania, odnoszą się do zasad, pomagają doświadczeniem, gdy są zasadnicze trudności w realizacji zobowiązań

Nowy Temat Formacyjny

 • para odpowiedzialna jak i inne pary przygotowuje się do omawianego tematu
 • nie wyręcza animatorów ani pozostałych uczestników kręgu, chyba, że zostanie przed spotkaniem o to wyraźnie poproszona, by omówić np. jakiś problem czy zobowiązanie czy część zasad DK, by podzielić się życiem w rejonie/diecezji
 • dyskretnie uczestniczy, nie poucza, ale zabiera także głos
 • jeżeli para odpowiedzialna otrzyma do swojej dyspozycji jeszcze chwilę czasu może uzupełnić swoje dzielenie np. informacjami z Rejonu, zachęcać do służby i pracy na rzecz Kościoła i poszczególnych Diakonii Ruchu, odpowiedzieć na pytania uczestników, omówić dalszy kalendarz pracy itp.
 • para odpowiedzialna może służyć radą w podjęciu decyzji odnośnie odpowiednich materiałów formacyjnych, według których krąg może pracować

 

Sugestie po spotkaniu i inne uwagi:

 • para odpowiedzialna przekazuje parze animatorskiej kręgu, ustnie, uwagi bieżące i wskazówki na przyszłość dotyczące pracy kręgu oraz przebiegu spotkania
 • para animatorska po ich analizie z księdzem opiekunem kręgu, przekazuje sugestie do kręgu i wprowadza je w życie
Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności