• Materiały do roku formacyjnego 2018/19

    "MŁODZI W KOŚCIELE"


    LIST Kręgu Centralnego ==>>
    Diecezjalny plan pracy DK AW ==>>
    Kalendarz pracy rocznej RŚ-Ż - ==>>Ozarow 3„Umiłował mnie Pan na wieki.”

Trudno w słowach wyrazić ogrom Bożej łaski i miłości, której wszyscy doświadczyliśmy uczestnicząc w RE w dniach 16-18.02.2018 r. w Ożarowie. Pan odnalazł nas adorujących Go, wsłuchanych w Jego Słowo, uczestniczących w nauczaniach i Eucharystii. Dobry Bóg w tym czasie łaski budował w nas swoje Królestwo! Poprzez doświadczenie umiłowania i wybrania dziedzica, słabości, grzechu i samotności grzesznika bez Boga, Pan doprowadził nas do odnalezienia zbawienia i ratunku w Jezusie.

My, Jego synowie i córki, dziedzice Królestwa Bożego ogłaszaliśmy panowanie Jezusa w naszym życiu. W wolności zbawionych wołaliśmy do naszego Ojca - Abba. Życie w Duchu Świętym stało się naszym udziałem. Jezus żyje w nas. Ugruntowuje się w nas pragnienie życia we wspólnocie uczniów Chrystusa. Pragniemy, jak apostołowie doświadczać mocy Ewangelii, czujemy się wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Boże, których dokonał Bóg.

W dniach 16-18 lutego 2018 w Ożarowie w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym św. Franciszka Ksawerego odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne Domowego Kościoła. Moderatorem był ks. Grzegorz Demczyszak, który głosił nauczania razem z Jackiem Paziewskim oraz Anną i Pawłem Kędziorami, którzy jednocześnie pełnili rolę pary prowadzącej. Animatorami muzycznymi byli Elżbieta i Mirosław Wrotkowie, a nad naszymi ukochanymi pociechami opiekę sprawowali Joanna i Piotr Olędzcy z pomocą Magdy i Krzysztofa Olędzkich oraz Michała Makowskiego. W rekolekcjach wzięły udział 24 małżeństwa oraz 29 dzieci.

Ozarow 2Przygotowanie i prowadzenie rekolekcji to zawsze czas wytężonej pracy i różnego rodzaju aktywności. To także czas, gdy piętrzą się przeszkody i trudności, ale i przez nie dobry Bóg objawia swoją chwałę i moc! Ten, który zawsze czuwa nad nami i opiekuje się wszystkim. Tak też było i tym razem. Doświadczaliśmy przez cały czas przygotowań oraz podczas rekolekcji Jego obecności i opieki oraz prowadzenia w najdrobniejszych sprawach i za to, i w tym Jego dziele chwalimy i wysławiamy naszego Boga! To On przez swojego Ducha Świętego zbudował z nas wspaniałą wspólnotę jednego serca i jednego ducha, to On obdarzył nas swoją Miłością i dał nam jej doświadczyć we wzajemnych relacjach, a także przez pojednanie się z Nim w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Teraz w Nim możemy doświadczać zbawienia i wolności Dzieci Bożych. Amen!

Anna i Paweł Kędziorowie
para prowadząca

Świadectwo ==>>

Ozarow 1Ozarow 4Ozarow 5Ozarow 6

Jesteś tu: