Wadowice 1

W dniach 2-8 lutego 2019 roku w Wadowicach odbył się ORAR II st. Z gościny Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego Karmelitów Bosych korzystało 17 małżeństw, w tym para prowadząca i 4 pary animatorskie. Opiekę duchową nad rekolekcjami sprawował ks. Paweł Witkowski wraz z diakonem Grzegorzem Pakowskim. O dzieci troszczyła się niezawodna dwunastoosobowa diakonia wychowawcza pod wodzą Doroty i Dariusza Tyzo (dorośli uczestnicy podkreślali, że bez ich profesjonalizmu i oddania te rekolekcje nie mogłyby się udać, młodsi zaś w dniu wyjazdu nie chcieli rozstawać się ze swoimi opiekunami).

Podczas tych kilku dni uzupełnialiśmy naszą wiedzę dotycząca roli animatora, dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, a nade wszystko karmiliśmy się Słowem i Ciałem Boga oraz Jego obecnością w Najświętszym Sakramencie. Adoracja oraz Dialog małżeński okazały się ważnymi wydarzeniami przeżywanych rekolekcji. Mieliśmy także gości – jedną z konferencji wygłosiła dla nas miejscowa para rejonowa Benedykta i Tadeusz Ciupek.

Znalazł się także czas na rodzinne wycieczki na łyżwy czy narty. Niektórym z nas udało się odwiedzić niedaleki Oświęcim, Kraków czy Wieliczkę. Wszyscy zwiedzający Dom Rodzinny Jana Pawła II byli poruszeni tym niezwykłym miejscem. Oczywiście nie sposób pominąć rytuału wypraw „na kremówki” w poszukiwaniu tej najsmaczniejszej i autentycznej.

Z Wadowic wyjeżdżaliśmy wszyscy umocnieni świadectwem innych małżeństw i gotowi do bardziej gorliwej służby, mając w pamięci zdanie: „Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych”.

Iwona i Krzysztof Giedzińscy
para prowadząca

Świadectwo ==>>

Wadowice 2Wadowice 3

Kroscienko2Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia to rekolekcje, które mają pogłębić doświadczenie ruchu. Mamy głęboką nadzieję, że tak było i tym razem, gdy 10 małżeństw, 9 z naszej diecezji i jedno z diecezji warszawsko-praskiej, przeżywało je w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK przy ul. Jagiellońskiej w Krościenku. Właśnie to miejsce, dwa domy, kaplica, oratorium, stało się na przełomie stycznia i lutego prawdziwym domem dla 51 osób. Zadbały o to przede wszystkim Ela Kozyra i Marysia Różycka, gospodynie tego miejsca.

Diakonię rekolekcyjną tworzyło 13 osób: ks. Tomasz Moch - moderator, niżej podpisani - para prowadząca, Katarzyna i Krzysztof Mentrakowie oraz Anna i Bartosz Małkowie – animatorzy kręgów, Kasia Piwowarska - animatorka muzyczna, a także Katarzyna i Sławomir Woźniakowie, Ola Marciniak, Klaudia Zdunek i Justyna Mentrak czyli diakonia wychowawcza, która opiekowała się osiemnaściorgiem dzieci.

Katecheza i konferencja, Jutrznia i Eucharystia, spotkanie w kręgu, gdzie pracowaliśmy metodą krótkich formuł wiary i dzieliliśmy się słowem Bożym, Namiot Spotkania oraz szkoła modlitwy – to główne elementy formacyjne naszego rekolekcyjnego dnia. Skupione wokół czterech tematów - Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura – pozwoliły nam poznawać i doświadczać piękna i głębi naszego ruchu, jako Żywego Kościoła. Chyba jednak najpełniej tym razem mogliśmy doświadczyć, czym jest ruch, dzięki spotkaniu z osobami, które były u początków jego powstania – paniami z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła - Dorotą Seweryn i Stanisławą Orzeł. Pierwsza opowiadała o początkach ruchu oraz jego założycielu - Ojcu Franciszku, druga o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Zarówno świadectwa, jak i ankiety uczestników świadczą o tym, że obie opowieści wywarły ogromny wpływ na nas wszystkich.

Ważnym momentem naszych rekolekcji był też dzień 2 lutego, czyli Święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzone w naszym ruchu jako Dzień Światła. Uczestniczyliśmy w wieczornej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Marek Sędek - moderator generalny Ruchu Światło-Życie. Eucharystia rozpoczęła się na Kopiej Górce, przy figurze Niepokalanej Matki Kościoła, gdzie uroczyście została zapalona świeca. Następnie w procesji światła przeszliśmy do dolnego kościoła, by przy grobie ks. Franciszka kontynuować Eucharystię. Nasza oaza była odpowiedzialna za jej przygotowanie – dobór pieśni, służba przy ołtarzu, modlitwa wiernych, dary, schola. Sprostaliśmy temu zadaniu.

Każde rekolekcje to wspaniały czas podarowany nam przez Pana i zwykle miejsce nie ma większego znaczenia w przeżyciu tego czasu. Wyjątkiem jest Krościenko. Bogu niech będą dzięki, że dał nam poprowadzić i przeżyć ORAR I właśnie tu – w centrum oazowego życia.

Małgorzata i Grzegorz Flisowie
para prowadząca

Świadectwa ==>>

Kroscienko1Kroscienko4Kroscienko5Kroscienko7Kroscienko9Kroscienko8Kroscienko10

RE Popowo

W dniach od 16-18 marca 2018 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas w Popowie – Letnisku odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne. Uczestniczyło w nich 16 małżeństw z archidiecezji warszawskiej.

Opiekę duszpasterską sprawował ks. Krystian Sacharczuk. Posługę animatorską pełnili: Katarzyna i Marek Korczyńscy, Paulina i Michał Kozłowscy, Małgorzata i Grzegorz Flisowie oraz Ula i Piotr Badachowie. Diakonia wychowawcza: Aneta i Krystian Tyrańscy, Joasia i Janek Łuszkiewiczowie z pomocą dwóch nastolatek, dzielnie organizowała czas dzieciom, aby rodzice mogli w spokoju i skupieniu odkrywać i zachwycać się miłością Pana Boga. Swoim czasem i talentem służył nam również Piotrek Prześlakiewicz - animator muzyczny.

Czas rekolekcji był dla nas wszystkich czasem oderwania się od codziennych spraw, mogliśmy na nowo przytulić się do naszego Najlepszego Tatusia – Boga. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy grzesznikami i sami nie jesteśmy w stanie podźwignąć się z naszych upadków. Jest jednak Osoba – Syn Boży – Jezus Chrystus, który już odkupił nasze winy. Wystarczy tylko, że uznamy Go za naszego Pana i Zbawiciela a nasze życie nabierze sensu. Wszyscy uznaliśmy przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, że ON jest naszym PANEM i ZBAWICIELEM. W modlitwie wstawienniczej prosiliśmy o wylanie darów Ducha Świętego dla nas, naszych małżeństw i rodzin.

Wiemy, że wracając do codziennych spraw, będziemy upadać, ale nie poddajemy się zwątpieniu, bo chcemy trwać we wspólnocie – wspólnocie Domowego Kościoła.

Bogu niech będą dzięki za ten święty czas rekolekcji, który przygotował dla nas. Dziękujemy też księdzu, animatorom, diakonii wychowawczej, diakonii muzycznej i wszystkim uczestnikom.

Marta i Artur Niegrzybowscy
para prowadząca

Świadectwo ==>>

Goslawice1

W dniach 3-19 sierpnia 2018 roku w Gosławicach pod Tarnowem odbyły się rekolekcje Oaza Rodzin I stopnia. Rekolekcje prowadził ks. Aleksander Michalak, a pomagali mu w tym, jako para prowadząca Beata i Jarek Bernatowiczowie, a jako animatorzy: Dorota i Arek Elbertowie, Danusia i Bartosz Parczyńscy, Joanna i Artur Zwolańscy oraz Joanna i Maksymilian Mulawowie. Animatorem muzycznym był Jan Halbersztat. Wszyscy posługiwaliśmy wspaniałym 12 parom małżeńskim i 30 dzieci, a Pan sprawiał rzeczy wielkie. Naszą diakonią wychowawczą „kierowali” Justyna i Artur Modzelewscy, a pomagali im (każdy po 1 tygodniu) Aneta i Krystian Tyrańscy oraz Ewa i Krzysztof Michalakowie, a także piątka wspaniałej młodzieży Natalia, Zosia, Angelika, Diana i Piotr. Razem z nami rekolekcje przeżywał i dzielnie nam pomagał, i służył kleryk warszawskiego seminarium Mariusz Balcerowicz. Ufamy, że w przyszłości, już jako ks. Mariusz, poprowadzi niejedną oazę rodzin.

Codziennie poznawaliśmy nowe treści: miłość Boga, naszą grzeszność oraz jedynego Zbawiciela i Pana - Jezusa Chrystusa, by czwartego dnia przyjąć Go, jako naszego Pana i Zbawiciela. W kolejnych dniach, rozważając tajemnice bolesne, przeżywaliśmy ponowne doświadczenie dziecka Bożego wynikające z tajemnicy chrztu św., by 10. dnia oazy odnowić przyrzeczenia chrzcielne. W 13. dniu natomiast, na Dniu Wspólnoty w centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku, radowaliśmy się wspólnotą wiary ludzi napełnionych Duchem Świętym. I mimo że, przejechanie 100 km było niemałym wysiłkiem, zwłaszcza dla rodzin z małymi dziećmi, to doświadczenie wspólnoty, spotkanie z innymi oazami, świadectwa i Eucharystia pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Włodarczyka, delegata Episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie, dało nam wielkie umocnienie i wynagrodziło trudy pielgrzymowania. Dodatkowym atutem tego dnia była możliwość zobaczenia dopiero co otworzonych ścieżek ewangelizacyjnych na Kopiej Górce, a także piękno pienińskich krajobrazów podziwianych w czasie drogi do i z Krościenka.

Podczas oazy wspólnie przeżywaliśmy treści rekolekcji, modliliśmy się, poznawaliśmy się i budowaliśmy wspólnotę rekolekcyjną także przez wspólne spacery, rozmowy i pogodne wieczory. W wolnych chwilach (czas dla rodziny) uczestnicy poznawali piękno ziemi tarnowskiej i jej zabytki. Nie sposób tu nie wspomnieć blisko położonego sanktuarium i miejsca męczeństwa bł. Karoliny Kózkówny, gdzie przeżyliśmy przygotowaną przez uczestników drogę krzyżową.

Umocnieni darem wspólnoty po piętnastu dniach zostaliśmy rozesłani, aby dawać świadectwo wszędzie tam gdzie będziemy posłani.

Za czas rekolekcji - Chwała Panu!

W jedności Ducha Świętego
Beata i Jarek Bernatowiczowie
para prowadząca

Świadectwa ==>>

Fotografie: J. Halbersztat, K.K. Zegadło, B.J. Bernatowicz

Goslawice2Goslawice3Goslawice4Goslawice5Goslawice6

Lipinki1

Lipinki, mała wieś w województwie małopolskim, gościła grupę Domowego Kościoła z naszej diecezji w dniach 18-24 sierpnia 2018r. Dziesięć małżeństw przeżywało w tym czasie rekolekcje ORAR I stopnia, prowadzone przez ks. Stefana Bernata. Praca formacyjna odbywała się w dwóch kręgach animowanych przez Iwonę i Roberta Maszaro oraz Joannę i Grzegorza Herków. W skład diakonii wchodzili również animatorka muzyczna Sylwia Tkacz oraz diakon Grzegorz Pakowski. 

Z małżonkami przyjechała liczna grupa dzieci – trzydzieścioro czworo – a opiekę nad nimi sprawowała diakonia wychowawcza w składzie: Beata i Mariusz Ziębowie (odpowiedzialni za diakonię), Maria Bernat, s. Teresa Piecuch SJK, Adrianna Marosz i Piotr Katerżawa.

Małżonkowie pochylali się nad czterema tematami przewodnimi: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota i Nowa Kultura, podczas gdy dzieci poznawały różnych świętych i kraje, z jakich oni pochodzili. Uczyliśmy się modlitwy osobistej, mieliśmy czas na adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź i dialog małżeński. Uczestnicy rekolekcji poznali również historię Ruchu Światło-Życie, życiorys ks. Franciszka Blachnickiego i treść Zasad Domowego Kościoła.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za doświadczenie braterskiej jedności, za każdą osobę i wszystkie owoce tego wspólnotowego czasu.

Marta i Paweł Krajewscy
para prowadząca

Świadectwa ==>>

Lipinki2Lipinki3Lipinki4

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności