21 stycznia 2017 r. na plebanii przy parafii M.B. Bolesnej w Milanówku spotkał się krąg diecezjalny. Oprócz moderatorów DK - ks. Andrzeja Pawlaka i Ruchu Światło – Życie ks. Marcina Loretza, był wśród nas gospodarz miejsca - ks. Jan Mężyński, od lat zaangażowany w Ruchu. Zgromadzone pary rejonowe podzieliły się tym, co dzieje się w rejonach oraz realizacją wzajemnego służenia pomocą i doświadczeniem par odpowiedzialnych. W usłyszanych relacjach powtarzały się następujące spostrzeżenia:

 - Motorem zaangażowania małżeństw w formację i posługę jest doświadczenie długich rekolekcji. Najskuteczniejszą formą zachęty do wyjazdu na rekolekcje jest osobista rozmowa pary odpowiedzialnej z małżeństwem ze wskazaniem konkretnych rekolekcji, na które warto, żeby to małżeństwo pojechało.
- Fundamentem wszystkiego jest modlitwa, dlatego warto organizować spotkania modlitewne we wspólnotach.
- Wielką radością są powstające kręgi, ale jest to jednocześnie duże wyzwanie organizacyjne. W większości rejonów brakuje par pilotujących.

KD 2 2017 01 21 357KD 2 2017 01 21 359

KD 2 2017 01 21 358

Część modlitewną poprowadzili z dużym dynamizmem Marzanna i Grzegorz z Rejonu Piaseczno, po czym w grupach dzieliliśmy się Ewangelią. W rozważanej Ewangelii Pan Jezus poprzez swoje zaangażowanie w służbę gromadzącym tłumom był określony, jako ten, który postradał zmysły. Odkryliśmy w tej sytuacji analogię do zdarzających się uwag naszych bliskich dotyczących naszej posługi w rejonach. Rozważanie tajemnicy Nawiedzenia św. Elżbiety i modlitwa przez wstawiennictwo ks. Franciszka Blachnickiego zakończyły część modlitewną spotkania.

Ostatnim punktem programu była konferencja ks. Andrzeja Pawlaka o Żywej wspólnocie. Dominującym słowem kluczem konferencji było słowo: relacje. Usłyszeliśmy, że człowiek jest ciągle „niegotowy” i ma szansę wzrastać w swoim człowieczeństwie poprzez wchodzenie w wolności w relacje z drugim człowiekiem. Celem jest komunia, która dobrze jeśli najpierw realizuje się z Jezusem (dzięki Człowieczeństwu Jezusa możemy ją nawiązać, a Duch Św. uzdalnia do niej), następnie w małżeństwie, małej grupie i dopiero wtedy możliwe jest doświadczenie dużej wspólnoty. Bez spotkania nie ma relacji. Ksiądz Andrzej zwrócił uwagę na to, że zagrożeniem dla małżeństw jest brak jedności w czterech podstawowych wymiarach: ducha(dzielenie się tym, co najbardziej intymne), duszy(wspólnota wartości), ciała i serca (jedność uczuciowa). Ratunkiem jest gotowość przebaczenia. Podkreślił, że małżeństwo jako komunia osób jest odpowiedzialna za to, by swoje dzieci wprowadzić w komunię osób oraz wezwana do otwartości na innych. W metodzie Ruchu właśnie oaza rekolekcyjna jest unikatową formą budowania komunii. Szczególną rolę w tym procesie budowania ma Maryja.

Na koniec Kasia – odpowiedzialna za DK w naszej diecezji (Marcin był nieobecny, bo chory) zwróciła uwagę na to, że obecny rok jest rokiem wczytywania się w charyzmat Ruchu i posłuszeństwa charyzmatowi. Dotyczy to pracy w roku i organizacji rekolekcji. Przytoczyła powiedzenie Kręgu Centralnego: „Nim wymyślisz coś nowego, najpierw sprawdź u Blachnickiego”.

Ania i Norbert Łukomscy
Para rejonowa rejonu Kana Galilejska

Jesteś tu: