DWAID 4 03 2017 2Dnia 4 marca 2017 roku w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach uczestniczyliśmy w Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii Ruchu Światło Życie naszej Archidiecezji.. Rozważaliśmy temat: Wspólnota miejscem doświadczenia miłosierdzia. Na początku „weszliśmy” do Namiotu Spotkania rozważając skierowane do nas Słowo Mt 18,21-35, które wskazuje drogę przebaczenia jako warunek doświadczenia miłosierdzia. Potem nastąpiła krótka modlitwa spontaniczna całej zgromadzonej wspólnoty. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawianej przez moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie -  ks. Marcina Loretza, który przypomniał o wspominanym w tym dniu św. Kazimierzu Królewiczu i jego umiejętności pogodzenia intensywnego udziału w życiu politycznym z czystością ducha i miłosierdziem wobec ubogich.

W wygłoszonej przez księdza homilii nawiązywał do przykładu św. Kazimierza, zachęcał do wypełniania naszych obowiązków jako chrześcijan i jako członków wspólnoty nie tylko poprzez przestrzeganie przykazań, ale świadczenie życiem o tym, co się głosi, trwanie w miłości i życzliwości. Nasze zaangażowanie, dodatkowe posługi nie mogą być usprawiedliwieniem dla zaniedbania naszych obowiązków (obowiązków stanu).

DWAID 4 03 2017 3DWAID 4 03 2017 1

Po Eucharystii w dolnym kościele para diecezjalna DK AW Kasia i Marcin Piaseccy zaprosiła nas do wysłuchania katechezy dotyczącej tematu spotkania, którą wygłosiła Żaneta Dudek. Nawiązała do słów ks. Franciszka Blachnickiego opisującego Kościół w wymiarze wertykalnym – jako wspólnotę człowieka z Bogiem i w wymiarze horyzontalnym – jako wspólnotę z innymi ludźmi. Wspólnoty te nie mogą istnieć w oderwaniu od siebie, wzajemnie na siebie oddziałują. Bóg stworzył nas do życia we wspólnocie ludzkiej. Doświadczenie bliskiej relacji z osobowym Bogiem pomaga nam budować relacje z ludźmi. Każda wspólnota ludzka jest niedoskonała. Musimy stale pracować nad sobą, walczyć o to by być blisko Boga. Potrzebujemy nawrócenia, przebaczenia i miłosierdzia. Można określić 3 grupy niedoskonałości w człowieku: grzechy serca (wynikające z braku doświadczania Bożej miłości, z powątpiewania że Bóg mnie kocha), grzechy języka (uzewnętrznienie grzechów serca, osłabiają relacje we wspólnocie) i grzechy uczynkowe (wynikają z grzechów serca i szkodzą naszym bliźnim). Lekarstwem na grzech we wspólnocie jest nasze nawracanie się (sakrament pokuty), wyznanie sobie grzechów we wspólnocie, nabożeństwo pokutne, dbanie o formację wszystkich osób i ich życie w łasce uświęcającej.

Po katechezie para diecezjalna zapraszała do zgłaszania swojej gotowości do służenia podczas rekolekcji. Szczególnie zapraszane są małżeństwa do włączenia się w rekolekcyjną diakonię wychowawczą. Aneta i Krystian Tyrańscy podzielili się swoimi doświadczeniami z posługi w tej diakonii i pokazali krótki filmik owocnej pracy z dziećmi na jednych z rekolekcji. Na zakończenie było kilka ogłoszeń i po błogosławieństwie ks. Moderatora udaliśmy się do domów.

 

Krystyna i Piotr Plewa
Animatorzy z rejonu Kana Galilejska

Jesteś tu: