• Materiały do roku formacyjnego 2018/19

  "MŁODZI W KOŚCIELE"


  LIST Kręgu Centralnego ==>>
  Diecezjalny plan pracy DK AW ==>>
  Kalendarz pracy rocznej RŚ-Ż - ==>>

 • Materiały do roku formacyjnego 2018/19

  "MŁODZI W KOŚCIELE"


  LIST Kręgu Centralnego ==>>
  Diecezjalny plan pracy DK AW ==>>
  Kalendarz pracy rocznej RŚ-Ż - ==>>

 • Materiały do roku formacyjnego 2018/19

  "MŁODZI W KOŚCIELE"


  LIST Kręgu Centralnego ==>>
  Diecezjalny plan pracy DK AW ==>>
  Kalendarz pracy rocznej RŚ-Ż - ==>>

 • Materiały do roku formacyjnego 2018/19

  "MŁODZI W KOŚCIELE"


  LIST Kręgu Centralnego ==>>
  Diecezjalny plan pracy DK AW ==>>
  Kalendarz pracy rocznej RŚ-Ż - ==>>

domek dkaw

 

 

Drodzy małżonkowie DK Ruchu Światło-Życie AW,

serdecznie zapraszamy do udziału w Rekolekcjach Formacyjnych, które zostały przygotowane na czas ferii zimowych w 2018 roku.

 • ORAR II – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia (14-19.01.2018 Wadowice) – celem tych rekolekcji jest formacja animatorów w rodzinie, małej grupie i wspólnocie. Przedstawienie zadań stojących przed parą animatorską oraz zachęcenie małżonków do kształtowania postawy wiary w Boże prowadzenie. 
  Do udziału w tych rekolekcjach zapraszamy małżeństwa po przeżyciu rekolekcji Oaza Rodzin I - OR I.

 • ORAR I - Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia (21-27.01.2018 Łapsze Niżne) – to rekolekcje formacyjne, które ukazują znaczenie charyzmatu Światło-Życie, pozwalają zrozumieć kim jest Nowy Człowiek, co to jest Nowa Wspólnota i na czym polega Nowa Kultura. Dodatkowo pogłębiają rozumienie istoty, celu, duchowości i metody DK w ramach Ruchu Światło-Życie.
  Do udziału w tych rekolekcjach zapraszamy małżeństwa po przeżyciu rekolekcji Oaza Rodzin I - OR I.

 

Przypominamy także o ogłoszonych już wcześniej Rekolekcjach Ewangelizacyjnych (RE). Na te rekolekcje w pierszej kolejności zapraszamy kręgi pilotowane i małżeństwa (także spoza DK), które nie przeżyły tego rodzaju rekolekcji, aby doświadczenie Bożej miłości przeżywane we wspólnocie przyniosło umocnienie wiary i pragnienie podążania za Jezusem. 

Wykaz wszystkich tur rekolekcyjnych można znaleźć w zakładce Rekolekcje > Rekolekcje Śródroczne  ==>>


Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udziału ww. rekolekcjach życząc dobrego ich przeżywania w Waszych małżeństwach i rodzinach. Obejmujemy modlitwą księży moderatorów, pary prowadzące oraz wszystkich animatorów, diakonie i uczestników tegorocznych rekolekcji śródrocznych i Was również prosimy o modlitwę w ich intencji.

 

Pozdrawiamy w Panu

Katarzyna i Marcin Piaseccy            ks. Andrzej Pawlak             

para diecezjalna DK AW        moderator diecezjalny DK AW

wraz z Diakonią Oaz Rekolekcyjnych DK AW

Jesteś tu: