• Materiały do roku formacyjnego 2018/19

    "MŁODZI W KOŚCIELE"


    LIST Kręgu Centralnego ==>>
    Diecezjalny plan pracy DK AW ==>>
    Kalendarz pracy rocznej RŚ-Ż - ==>>siostra

28 września br upamiętniliśmy kolejną rocznicę śmierci s. Jadwigi Skudro, spotykając się na Mszy św. w parafii pw św Zofii Barat na warszawskim Grabowie.
Był ciepły, wrześniowy wieczór. Słońce zachodziło, pozostawiając na niebie łagodne, różowe wstęgi między chmurami, gdy w kościele rozpoczynała się Eucharystia. Uczestniczyło w niej wielu braci i sióstr z naszej wspólnoty, a przewodniczył jej moderator diecezjalny RŚ-Ż, ks. Marcin Loretz.
W kazaniu, kapłan skupił się na ewangelii, odnosząc ją do naszego codziennego życia. Ukazywał, że tak czynili święci. Tak czyniła również s. Jadwiga - wskazywała całym swym życiem na Boga. Konsekwentnie i wytrwale prowadziła nas do Jezusa i może czynić to także dziś, o czym przypomniał ks. Loretz kończąc homilię. Komentując ewangelię ks. Marcin podkreślił fakt, iż łatwo jest nam zaświadczać o stosunku innych do Jezusa, relacjonować opinie czy "błyszczeć" wiedzą, lecz jednocześnie dużą trudność sprawia nam świadome mówienie o osobistej relacji z Bogiem, świadczenie o Nim. Towarzyszy nam często brak głębszej refleksji i szczerej modlitwy, a co za tym idzie, więzi z Jezusem i to rzutuje na naszą postawę, wybory i czyny. Jednak, jak słyszeliśmy w Ewangelii św. Łukasza, problemy ze świadectwem mieli już pierwsi uczniowie Pana.
Po Mszy św. udaliśmy się tradycyjnie na cmentarz. Przy grobie odmówiliśmy krótką modlitwę za s. Jadwigę i jej współsiostry, które odeszły już do Pana. Oddając Bogu chwałę, zaśpiewaliśmy pieśń "Zwiastunom z gór", po czym dotknięci Duchem Świętym trwaliśmy jeszcze chwilę w ciszy, w jedności.
Dziewięć lat od śmierci s. Jadwigi minęło tak szybko. Z pewnością szybko też minie kolejny rok i znów, jeśli dobry Bóg pozwoli, spotkamy się tu, w tym kościele, aby jeszcze piękniej niż zwykle świętować dziesiątą rocznicę odejścia do Pana Jego wiernej służebnicy.

„..Wśród życia dróg – przychodzi już – władać Bóg – królem Bóg...”

                                                                                                                                                                     

Anna i Wojciech Piecek
rejon kampinos

siostra1 siostra2
 siostra6 
siostra3 siostra4

Jesteś tu: