• Materiały do roku formacyjnego 2019/20

    "WOLNI I WYZWALAJĄCY"


    LIST Kręgu Centralnego ==>>
    Diecezjalny plan pracy DK AW ==>> 
    Kalendarz pracy rocznej RŚ-Ż ==>>

CzechowiczSzymon.1758.Zmartwychwstanie „... to czyńcie na Moją pamiątkę...” (Łk 22,19)

Drodzy Kapłani,

dziękujemy Wam, że każdego dnia przez Waszą posługę dokonuje się bezkrwawa ofiara odkupienia, że karmicie nas Ciałem i Słowem Bożego Syna.

Życzymy Wam w imieniu całej wspólnoty DK AW, aby nieustannie towarzyszyła Wam bliskość Tego, który Was powołał w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy, abyście co dnia miłowali Jezusa więcej. Niech Wasz trud trwania przy Chrystusie zostanie nagrodzony radością Zmartwychwstania.

 

"Nauka to zasługująca na wiarę: 
Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, 
wespół z Nim i żyć będziemy." (2 Tm 2,11)

A nam Wszystkim życzymy, by uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego prawdziwie przemieniło nasze życie w życie zjednoczone z naszym Zbawicielem. Niech ogarnie nas radość płynąca z tych wydarzeń, które dokonują się teraz. Jezus cierpi, umiera i zmartwychpowstaje dla naszego zbawienia. Alleluja!!!

                                                                                                                                                            Katarzyna i Marcin Piaseccy
para diecezjalna DK AW

 

                              

 

                                  

Jesteś tu: