W niedzielę, 13 czerwca br. w Świątyni Opatrzności Bożej miał miejsce
Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty. Rozpoczął się spotkaniami w grupach
rekolekcyjnych. Następnie przeszliśmy do świątyni. Po wielu miesiącach
ograniczeń widok licznie zgromadzonych członków RŚŻ AW budził w sercu radość
i nadzieję. Zawiązanie wspólnoty rozpoczęło się śpiewem do Ducha Świętego.
Następnie w niewielkich grupkach dzieliliśmy się słowami Psalmu 92.
Staraliśmy odpowiedzieć sobie m.in. na pytania:

  • Czy i za co jesteśmy wdzięczni Bogu?
  • Czy to, co w życiu robimy, robimy na chwałę Bożą?
  • W jaki sposób świadczymy o Bożej sprawiedliwości i łaskawości?

Przed rozpoczęciem przygotowania do Mszy św. głos zabrał Moderator
Diecezjalny RŚŻ AW ks. Marcin Loretz. Podziękował za pełnioną dotychczas
posługę, informując zgromadzonych, że zgodnie z decyzją Ks. Arcybiskupa
Kazimierza Nycza od 25 sierpnia br. Moderatorem Diecezjalnym RŚŻ AW będzie
ks. Marek Traczyk.

Eucharystia koncelebrowana była przez neoprezbiterów ks. Kacpra
Świerzowicza i ks. Mateusza Giszczaka, księży opiekunów oraz Moderatora
Diecezjalnego ks. Marcina Loretza, który wygłosił kazanie. Nawiązując do
Ewangelii św. Marka (Przypowieść o ziarnku gorczycy), ks. M. Loretz zachęcał
by, w kontekście zbliżających się rekolekcji, podejmować powierzone zadania
w ufności i z wiarą, że – o ile są zgodne z Jego wolą – Pan wyprowadzi z
nich dobro i będzie przez nie działał pomimo naszej niedoskonałości.
Moderator zachęcał, by na co dzień budzić w sobie postawę wdzięczności za
Bożą opiekę i łaskawość.

W modlitwie powszechnej prosiliśmy o dobre owoce tegorocznych rekolekcji.

Damian Konecki mówił w ogłoszeniach parafialnych o tegorocznych planach
organizacji rekolekcji w Kenii przez Diakonię Misyjną RŚŻ. Prosił o modlitwę
w intencji owoców tego dzieła i o jego wsparcie finansowe (wspieram.oaza.pl).

Na zakończenie Mszy św. księża neoprezbiterzy udzielili uroczystego
błogosławieństwa wraz z nałożeniem rąk: prezbiterom, służbie liturgicznej,
scholi oraz wszystkim wiernym.

foto Maciej Loretz

MBL 4620MBL 4621

MBL 4623MBL 4625MBL 4630MBL 4636MBL 4645MBL 4648MBL 4651MBL 4652MBL 4659MBL 4661MBL 4666MBL 4671MBL 4675MBL 4686MBL 4690MBL 4700MBL 4706MBL 4710MBL 4712MBL 4714MBL 4720MBL 4739MBL 4763MBL 4773MBL 4779

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności