DWAiD

16.10.2021 w parafii św. Anny w Piasecznie odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii (DWAiD). W spotkaniu uczestniczyła zarówno młodzież jak i małżeństwa z Domowego Kościoła (DK) naszej archidiecezji.

Spotkanie rozpoczęliśmy Namiotem Spotkania (Rz 4,13.16-18), następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, centralnym punkcie dnia. Po Eucharystii był czas ogłoszeń. Między innymi ks. moderator Marek Traczyk podzielił się z nami informacjami dotyczącymi trzech kapłanów z naszego Ruchu, jako bolesną prawdą, z którą musimy się zmierzyć. Pamiętajmy w modlitwach o kapłanach, bo bez nich Kościół nie mógłby uczestniczyć w ofierze Chrystusa.

Po agapie, miały miejsce dwie konferencje: Katarzyna i Piotr Czublunowie prowadzili konferencję dla nowych par animatorskich kręgów DK. Pozostali animatorzy uczestniczyli w konferencji moderatora diecezjalnego DK ks. Pawła Witkowskiego.

Ks. Paweł mówił o prawdzie, w nawiązaniu do tematu roku formacyjnego „Prawda - Krzyż - Wyzwolenie”. Jesteśmy cały czas w „procesie”, czasem powoli dochodzimy do prawdy i się przemieniamy, nawracamy. Nie od razu jesteśmy doskonali, czasem nie od razu żyjemy „tak jak trzeba”. Ważna jest jednak wizja celu i zmierzanie w tym kierunku. Bóg daje nam możliwość rozwoju. Trzeba pamiętać, iż to że nie jesteśmy doskonali, nie powinno zamykać nas na służbę – najpierw się wydoskonalę i dopiero wtedy zacznę służyć. Właśnie podczas służby, mimo ograniczeń i słabości, możemy dojrzewać. Służba nas przemienia i pomaga jednocześnie wzrastać.

Trzecią konferencję, dla wszystkich zgromadzonych członków DK, prowadzili Beata i Jarek Bernatowiczowie. Dotyczyła ona zmian Zasad Domowego Kościoła (wraz z Kręgiem Centralnym są oni współautorami zmian). Zmiany te pozwoliły usystematyzować i doprecyzować istniejące zapisy.

M. in. w rozdz. 2. zmieniono treść zobowiązania „regularne spotkanie ze słowem Bożym” na „regularne studium Pisma Świętego”, którego istotą jest poznanie słowa Bożego. Nastąpiła również zmiana kolejności zobowiązań, od tych codziennych (Namiot spotkania, modlitwa rodzinna, małżeńska), poprzez regularne (studium Pisma św.), do comiesięcznych (dialog, reguła życia) po roczne (uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych). W rozdz. 3. zostały jasno wyodrębnione etapy drogi formacji (ewangelizacji i pilotowania, deuterokatechumenatu, mistagogii) z pokazaniem ich celów oraz przyporządkowaniem odpowiednich typów rekolekcji i materiałów do pracy w ciągu roku formacyjnego. Została uszczegółowiona także kwestia rekolekcji tematycznych. W rozdz. 5. Dotyczącym struktury DK opisano dokładnie wymagania, zadania i cele oraz zadania par funkcyjnych. Wyodrębniony został również rozdział dotyczący rozwoju DK za granicami Polski oraz odpowiedzialności materialnej za wspólnotę.

Beata z Jarkiem podkreślili, że wszstkie te zmiany mają służyć lepszej relizacji charyzmatu Światło-Życie, a każde małżeństwo DK powinno zasady znać, akceptować i być im wiernym.

Na zakończenie Dnia Wspólnoty odbyły się spotkania par rejonowych z animatorami kręgów z poszczególnych rejonów. Po czasie pandemii, dobrze było spotkać się w takim dużym gronie i poczuć „ducha wspólnoty”. Wszystkim uczestnikom, organizatorom, prelegentom – Bóg zapłać, za dar tego spotkania!

Justyna i Maciek

DWAiD2DWAiD3DWAiD4DWAiD5DWAiD6DWAiD7

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności