Jan Paweł II zawierzył Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu…

W tym roku po raz 14. obchodzimy rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II. Papież odszedł do Pana 2 kwietnia 2005 r.  Dzień później, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odczytano specjalny telegram, w którym Papież zawierzył Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu. Napisał w nim m.in.

Pragnę ponownie zawierzyć tej Miłości Kościół i świat, wszystkich ludzi na całym okręgu ziemi, a także siebie samego w mojej słabości.

Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak jak eucharystyczna obecność Pana nie uobecnia dzieła miłosierdzia, które dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei.

Fragment telegramu z 31 marca 2005 r. za: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/lagiewniki_31032005.html