Jesienny Dzień Wspólnoty Rejonu Zachodniego

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Zachodniego
(czyli rejony DK: Grodzisk, Pruszków, Piastów, Ursus, Jelonki)

22 października 2017 roku

Pruszków, par. św. Kazimierza

Słudzy wybrani i posłani na wzór Chrystusa Sługi

Zapraszamy na Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, który jest istotnym miejscem budowania jedności i elementem naszej oazowej formacji.

Zachęcamy do zorganizowania (jako przygotowanie do RDW) we wspólnocie kręgu liturgicznego z tekstów XXIX Niedzieli Zwykłej, jak i włączenia się w różne posługi m.in.w diakonii muzycznej i liturgicznej. Niech Dzień Wspólnoty będzie dobrym czasem świętowania Dnia Pańskiego we wspólnocie.

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę po zawiązaniu wspólnoty do przygotowania przed Eucharystią oraz zupę.

11:30 Próba scholi

12:00 Odprawa liturgiczna

12:30 Kawa, herbata dla zmarzniętych 🙂

PLAN RDW

12:45 ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY (sala katechetyczna)

13:00 Słowo wprowadzenia

13:15 Godzina Świadectw

13:45 Spotkanie w grupach dzielenia

14:30 Przygotowanie do Eucharystii

Namiot Spotkania

EUCHARYSTIA z włączeniem małżeństw do nowych kręgów DK (kościół)

Agapa* (sala katechetyczna)

*(prosimy o przywiezienie czegoś – np. sałatek/słodkiego)