Powakacyjny Dzień Wspólnoty za nami…

W niedzielę, 8 września br., w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbył się Powakacyjny Dzień Wspólnoty. Rozpoczęły go spotkania w gronie wakacyjnych oaz rekolekcyjnych. Następnie był czas na wspólną modlitwę i śpiew oraz na wysłuchanie świadectw. Swoim przeżyciem nawrócenia i spotkania Boga podzieliło się wielu uczestników tegorocznych rekolekcji. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych etapów formacji Ruchu Światło-Życie: dzieci uczestniczące w Oazie Dzieci Bożych, młodzież po Oazie Nowego Życia oraz dorośli członkowie Ruchu Światło-Życie i małżeństwa Domowego Kościoła. Dziękujemy im za gotowość podzielenia się swoim doświadczeniem wiary. Chwała Panu za wszelkie dobro, którego udzielił nam podczas wakacji!

Zwieńczeniem Powakacyjnego Dnia Wspólnoty była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Marcina Loretza. W homilii przywołał on treści referatu ks. Franciszka Blachnickiego wygłoszonego w 1979 roku w ramach sesji pt. „Świadectwo niepokornych”. Moderator zachęcał nas do refleksji nad pytaniem, czy rzeczywiście nas samych i wszystko, co mamy zawierzamy Chrystusowi. Przekonywał, że całkowite zaufanie Bogu i bezinteresowny dar z siebie są kluczowe do realizacji naszego powołania, także w kontekście działań, które podejmujemy na rzecz Ruchu. Ksiądz moderator zaprosił nas do podjęcia szczerej, na miarę naszych możliwości, decyzji oddania naszego życia Chrystusowi.

Tego dnia miało także miejsce przekazanie posług: po trzech latach odpowiedzialności Marzanna i Grzegorz Kowalscy przekazali posługę pary rejonowej rejonu Piaseczno Katarzynie i Sławomirowi Chrzanowskim, a Katarzyna i Marcin Piaseccy przekazali posługę pary diecezjalnej Domowego Kościoła Annie i Piotrowi Zadrożnym. Przejmą oni odpowiedzialność za DK w Archidiecezji Warszawskiej przy wsparciu nowego moderatora diecezjalnego DK AW – ks. Pawła Witkowskiego.

Po Mszy Świętej można było podejść i porozmawiać z członkami diakonii działających na terenie naszej archidiecezji. Wszystkim, którzy podzielili się swymi uwagami lub wyrazili chęć pomocy i włączenia się w służbę na rzecz Ruchu – serdecznie dziękujemy.