Powakacyjny Dzień Wspólnoty

Oto jest dzień, który dał nam Pan!

3 września 2017 r. w parafii Opatrzności Bożej w Warszawie (Wilanów) odbędzie się Powakacyjny Dzień Wspólnoty.
Zapraszamy wszystkich członków naszego Ruchu, którzy byli uczestnikami, animatorami i moderatorami na rekolekcjach oraz tych, którzy pojechać nie mogli, aby wspólnie dziękować za owoce rekolekcji oraz dzielić się świadectwem i radością.
Podczas Dnia Wspólnoty będzie można wesprzeć akcję Podziel się z Maluchem – przywieź pieluchę! organizowaną przez Diakonię Życia.
Plan:
13:00 – spotkania w oazach wakacyjnych (namiot)
13:30 – zawiązanie wspólnoty i integracja
14:00 – godzina świadectw
15:15 – przygotowanie do Eucharystii
EUCHARYSTIA
Gdzie są dwaj al­bo trzej ze­bra­ni w imię mo­je, tam je­stem po­śród nich (Mt 18,20).