Relacja z DDW, 8 marca 2020

Za nami wielkopostny Diecezjalny Dzień Wspólnoty, który miał miejsce w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 8 marca br. Był on szczególnie ważny dla przygotowujących się do przeżycia Triduum Paschalnego w formie rekolekcji.

Po spotkaniach o charakterze organizacyjnym miało miejsce zawiązanie wspólnoty. Konferencję Wyzwalająca moc prawdy, opartą na fragmencie z Ewangelii Św. Jana „i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” ( J 8, 32) wygłosił Moderator RŚŻ AW. W katechezie ksiądz Marcin Loretz podkreślał, jak ważne jest poznanie pełnej prawdy o sobie. Poznanie i przyjęcie jej pozwala zauważyć, że Bóg wie o nas wszystko i kocha nas pomimo naszych niedoskonałości, słabości, grzechów. Bóg też może nas z nich wyzwolić.

Następnym, kluczowym punktem Dnia Wspólnoty była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz biskup Michał Janocha. W homilii celebrans przywołał scenę Przemienienia na Górze Tabor, która objawia najgłębszy sens naszego powołania. Powołania, które jest zaproszeniem do wejścia w Paschę Jezusa Chrystusa. Wymownym tego znakiem – jak zauważył ksiądz biskup – może być krzyż na ursynowskiej świątyni – z zewnątrz ciemny i pełen śmierci, w środku – jaśniejący i pełen życia.

W Obrzędzie Wezwania po Imieniu wzięły udział 42 osoby w tym 1 małżeństwo DK.

Diecezjalny Dzień Wspólnoty zakończył się wieczornym pokazem filmu „Prymas. Trzy lata z tysiąca”.