Diakonia DKS i pełniący posługę:

Tomasz Stempkowicz

Tomek Stempkowicz
odpowiedzialny za DKS

T.Stempkowicz@oaza.warszawa.pl

wspólnota z parafii p.w. Chrystusa Króla Wszechświata
w Piastowie