Spotkanie kręgu diecezjalnego – relacja

 W sobotę 25 marca w parafii Św. Rodziny w Ursusie po raz ostatni doszło do spotkania kręgu diecezjalnego w obecnym składzie. Wszystko dlatego, że na przełomie maja i czerwca planowane są wybory nowych par odpowiedzialnych w aż siedmiu rejonach. Zachęcamy do przeczytania relacji.

W kręgu poza parą diecezjalną – Kasią i Marcinem Piaseckimi oraz parami rejonowymi uczestniczyli księża moderatorzy – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. Marcin Loretz oraz moderator diecezjalny Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruch Światło-Życie – ks. Andrzej Pawlak.

W trakcie kręgu dzieliliśmy się życiem naszych rejonów, radościami i smutkami płynącymi z posługi pary rejonowej, a także zobowiązaniami z niej wynikającymi. Szczególną radością dla większości z nas jest dynamiczny rozwój rejonów – powstawanie nowych kręgów. Niestety w kręgach macierzystych pojawiają się też problemy.

W trakcie dzielenia zobowiązaniami szczególną uwagę poświęciliśmy kwestii komunikacji – par rejonowych z parą diecezjalną, par rejonowych pomiędzy sobą, a przede wszystkim par rejonowych z powierzonymi im kręgami, zwłaszcza ich animatorami. Podkreślone zostało, że samo przekazywanie dalej wiadomości e-mail – bez komentarza zawierającego krótkie świadectwo może nie być owocne. Wszyscy widzimy przewagę kontaktów bardziej bezpośrednich (w tym telefonicznych) nad kontraktami mailowymi.

Zwróciliśmy uwagę na wskazówki Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego dotyczące budowania wspólnoty – partycypacja zamiast organizacji. Niektóre rzeczy moglibyśmy sami zrobić szybciej i precyzyjniej, ale dla budowania wspólnoty, lepiej jest zaangażować więcej osób. Wspólnotę buduje bowiem uczestnictwo oraz świadectwo.

Spotkanie Kręgu Diecezjalnego

Po podzieleniu się Słowem Bożym rozpoczęła się część formacyjna, prowadzona przez ks. moderatora DK. Ks. Andrzej podjął temat Kościoła lokalnego – zwrócił uwagę, że Sługa Boży tworzył Ruch Światło-Życie dla odnowy Kościoła lokalnego – też w rozumieniu parafii. Kościół jest widzialnym znakiem komunii. Minimalne warunki przynależności do Kościoła wg Sługi Bożego to posiadanie Ducha Św. oraz stan łaski uświęcającej. Kościół jest Kościołem grzeszników, jesteśmy w drodze do ostatecznej wspólnoty – to Pan Bóg buduje wspólnotę, a nie my. Najgłębszym warunkiem nawrócenia jest zjednoczenie z Chrystusem w Tajemnicy Paschalnej – musimy odwrócić się od grzechu, zwracając do Boga, przemieniając siebie i swój sposób myślenia – odwrócenie się od swego egoizmu i samolubstwa, poprzez zobaczenie, że obecna droga nie daje nam szczęścia, że chcę być z Bogiem. Potrzebny jest nam okres oczyszczenia – Wielki Post czyli ściśle ze sobą powiązane modlitwa, post i jałmużna.

Na zakończenie Kasia z Marcinem poinformowali o planowanych warsztatach dla diakonii wychowawczej, przeznaczonych również dla małżeństw chętnych do podjęcia tej posługi na rekolekcjach i przypomnieli zasady dofinansowywania rekolekcji.

Anna i Piotr Zadrożni
Para rejonowa rejonu Pruszków