Jeśli nie ma istotnych przeciwności, uczestnicy i animatorzy z Archidiecezji Warszawskiej powinni uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Warszawską Diakonię Oaz Rekolekcyjnych.

Można jednakże wystąpić z prośbą o zgodę na wyjazd z inną diecezją. W tym celu należy:

1. Znaleźć rekolekcje, na które chce się pojechać.

2. Wypełnić formularz, podając uzasadnienie!

3. Poprosić animatora o przesłanie poręczenia na adres rekolekcje@oaza.warszawa.pl

4. Poczekać na maila z decyzją DOR i dalszymi instrukcjami.

WAŻNE! Diakonia Oaz Rekolekcyjnych Archidiecezji Warszawskiej NIE pośredniczy w zapisach w innej diecezji. Uczestnik wszystko załatwia we własnym zakresie, musi jedynie uzyskać podpis i pieczątkę DOR na karcie zgłoszeniowej z innej diecezji.