GRODZISK – Modlitwa rejonu 16.05.2015

„i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”
Zapraszamy na majową modlitwę rejonu, która w formie celebracji Słowa Bożego będzie pogłębiała kolejne wezwanie modlitwy Ojcze nasz.
Spotykamy się o godz. 19.45, w kaplicy przy klasztorze sióstr dominikanek na Radoniach

Ania i Bartek Marciniak
para rejonowa
Rejon Grodzisk