Aktualności z serwisu dk.oaza,pl

Jolanta Szpilarewicz została 4 stycznia 2010 r. wybrana nową odpowiedzialną główną Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła na kadencję 2010-2016. Zastąpiła na tym urzędzie Ewę Kusz. Wyboru dokonało III Kolegium główne INMK, zgromadzone w dn. 2-5 stycznia 2010 w Czernej k. Krzeszowic.

Nowa odpowiedzialna główna z wykształcenia jest anglistką. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Do INMK wstąpiła w 1981 r., pierwszą konsekrację złożyła 1984 r, wieczystą w 1991 r.

Do 1989 posługiwała w strukturach i na rzecz Ruchu Światło-Życie. Od ponad 20 lat pracuje w Fundacji Jana Pawła II w Rzymie.

„Rodzina nadzieją Europy” – to hasło kolejnego, ósmego już Zjazdu Gnieźnieńskiego. Odbędzie się on między 12 a 14 marca 2010 r. w Gnieźnie, kolebce chrześcijaństwa w Polsce, mieście św. Wojciecha – świętego, o którym Jan Paweł II mówił jako o patronie jedności europejskiej.

Tym razem główną osią obrad zjazdu jest rodzina – podstawowe środowisko życia i kształtowania człowieka. Pragniemy pokazać, że kwestia małżeństwa i rodziny jest kluczowa dla przyszłości Europy, a właściwe myślenie o małżeństwie i rodzinie ma szerokie konsekwencje dla myślenia o Kościele, polityce, Europie.