Diecezjalna Oaza Matka (DOM), 14.06.2014 – relacja

DOM 2014 2Diecezjalna Oaza Matka (DOM), w której uczestniczyliśmy 14 czerwca 2014 w parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, otwierała ostatni okres przygotowań do wakacyjnych rekolekcji Ruchu Światło-Życie. Już kolejny raz diakonia rekolekcyjna powierzała Panu swoje nadzieje i troski w miejscu, któremu patronuje w kopii obrazu z Guadalupe Najświętsza Maria Panna, której jako Niepokalanej Matce Kościoła ksiądz Franciszek Blachnicki zawierzył Ruch Światło-Życie.

Spotkanie rozpoczęło się konferencją wygłoszoną przez ks. Grzegorza Demczyszaka. Myślą przewodnią konferencji były słowa tytułowe adhortacji Papieża Franciszka „Radość Ewangelii”, które są jednocześnie hasłem Ruchu Światło-Życie w nowym roku formacyjnym 2014/2015.

DOM 2014 1

Na początek zostaliśmy poproszeni o podzielenie się z sąsiadem w ławce przeżywaną w naszym życiu radością. Było to niezwykle poruszające ćwiczenie już choćby ze względu na sam fakt uświadomienia sobie przeżywanych radosnych momentów. Następnie zastanawialiśmy się nad tymi fragmentami Pisma Świętego, które świadczą o radości Pana. To my wszyscy jesteśmy radością Naszego Pana i odkrycie tej prawdy nie może nas pozostawić obojętnymi. Dla nas zaś radością jest spotkanie z Jezusem Chrystusem i tę radość powinniśmy nieść braciom.

DOM 2014 4Kulminacyjnym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia. Nawiązując do czytania z Pisma Świętego, w szczególności Ewangelii, ksiądz Paweł Witkowski uświadomił nam jak bardzo i zawsze każde wezwanie i każda posługa, każde podjęte zobowiązanie wymaga gotowości do podejmowania trudnych decyzji, stawia nas przed dylematami i jest trudem. Ale warto ten trud podejmować, nie pokładając wiary we własne siły, lecz w moc Tego, który nas prowadzi, aby nieść radość Ewangelii.

DOM 2014 3Ważnym momentem kończącym Mszę Świętą była wspólna modlitwa w intencji osób odpowiedzialnych za poszczególne stopnie wakacyjnych oaz rekolekcyjnych – księży moderatorów, par prowadzących, animatorów, diakonii rekolekcyjnych i wszystkich uczestników.

Rozesłaniu towarzyszyła radość płynąca z pewności, że Pan Bóg opiekuje się Swoim dziełem.

Spotkanie tradycyjnie kończyła część towarzyska, gdzie przy kawie i ciastkach (oraz doskonałych truskawkach) mogliśmy jeszcze raz uradować się, spotykając znajomych i przyjaciół.

Jeszcze tylko rozdanie materiałów, ostatnie zalecenia i… wyruszyliśmy w drogę ku służbie prowadzeni przez Ducha Świętego przekonani o troskliwej opiece Matki Bożej.

Ania i Marcin Nietrzebkowie
DK Rejon Nadwiślański

(para prowadząca ORAR I)