KABATY – Spotkanie kręgu rejonowego – relacja

kabaty KR 11 2014 1W dniu 22.11.2014 r. w rejonie Kabaty odbyło się spotkanie kręgu rejonowego, które zgromadziło pary animatorskie dziesięciu kręgów oraz pary łącznikowe. Spotkanie prowadziła para rejonowa Katarzyna i Marek Korczyńscy oraz ks. Patryk Miller – opiekun duchowy dwóch kręgów z parafii bł. Władysława z Gielniowa. Spotkanie odbyło się w budynku szkolnym przy tejże parafii.

Podczas dzielenia się życiem mieliśmy okazję poznać się osobiście, a także podzielić się radościami oraz problemami jakie są w kręgach.

Zwróciliśmy uwagę także na przeżyte rekolekcje wakacyjne, które okazały się wielkim darem nie tylko dla małżeństw w nich uczestniczących, ale także dla całej wspólnoty.

W części modlitewnej pochylaliśmy się nad Słowem Bożym J 15, 12-17. Słowa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał” ciągle jeszcze wybrzmiewają w naszych sercach.

Dzielenie się realizacją zobowiązań wynikających z pełnienia posługi pary animatorskiej pokazało nam wagę naszej odpowiedzialności za powierzone nam małżeństwa, ale dało też możliwość zobaczenia, jak Bóg posługuje się tymi, których wybrał.

Myślą przewodnią tematu formacyjnego była posługa pary animatorskiej.

Teksty, które rozważaliśmy dały nam wiele wskazówek jak ta posługa ma wyglądać zwłaszcza w aspektach:
– pokornej służby,
– miłości braterskiej,
– żarliwej modlitwy.

Doświadczenie wspólnoty w szerszym wymiarze niż tylko macierzystego kręgu dało nam łaskę, którą jesteśmy ubogaceni i za to doświadczenie chwała Panu!

Aneta i Stanisław Masłowscy

para animatorska kręgu 6. przy parafii bł. Władysława z Gielniowa

kabaty KR 11 2014 2

kabaty KR 11 2014 3   kabaty KR 11 2014 6

kabaty KR 11 2014 5   kabaty KR 11 2014 4