Modlitewna nowenna miesięcy – marzec

III etap nowenny (marzec – maj)

Nie lękajcie się!

Trzecia część (III-V) to czas podjęcia dzieł miłosierdzia i wyzwolenia.

marzec

Słowo życia:

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32)

Intencja modlitewna:

  • o dar nawrócenia i wyzwolenia wszystkich ludzi zniewolonych grzechem i różnymi nałogami oraz o poszanowanie życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci,
  • o dynamiczny rozwój diakonii wyzwolenia, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, „Odwagi” oraz diakonii życia.

Lektura:

  • Jan Paweł II, Redemptor hominis
  • Jan Paweł II, Evangelium vitae
  • Ks. F. Blachnicki, Wielki nakaz misyjny Chrystusa; Ewangelizacja jest dawaniem świadectwa, w: Została nam powierzona Ewangelia, Kraków 2008, s. 46-55
  • Inicjatywa apostolska III etapu nowenny:

    organizowanie Oaz Rekolekcyjnych Diakonii Wyzwolenia, Oaz Rekolekcyjnych Diakonii Życia oraz tworzenie diakonii wyzwolenia, życia i miłosierdzia.