Rejonowy Dzień Wspólnoty – Rejon Południowy

Rejonowy Dzień Wspólnoty – 13.10.2013

Temat: Narodzić się na nowo przez wiarę
Miejsce: parafia Św. Tomasza ul. Dereniowa 12 W-wa – najbliższa stacja metra -> Metro Imielin

Plan:
11:30 – Krąg Liturgiczny
12:30 – Zawiązanie wspólnoty i modlitwa
13:00 – Katecheza
13:20 – Praca w grupach
14:20 – Namiot Spotkania
14:50 – Przygotowanie do Mszy
15:00 – Msza i Agapa.

Modlitwa o beatyfikację Ojca