Wielki Tydzień Jana Pawła II – Wielki Czwartek

Co było charakterystycznego w sprawowaniu Eucharystii przez Jana Pawła II? Opowiadają świadkowie, którzy uczestniczyli w mszach odprawianych przez Karola Wojtyłę na różnych etapach jego posługi kapłańskiej. Wspomnienia: bpa Adama Dyczkowskiego (dawany student kard. Wojtyły i towarzysz wypraw na narty), prof. Andrzeja Zielińskiego (członek tzw. „Wujkowego Środowiska”, brał udział w mszach na kajakach), ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego (wielokrotnie spotykał się z Papieżem w czasie studiów w Rzymie), Anny Skowrońskiej (jako dziecko bawiła się na kinderbalach w kurii krakowskiej) oraz ks. bpa Jana Szlagi (student kard. Wojtyły, jego współpracownik w czasie kongresu teologicznego w 1972 r.).