OR III Maniowy, 30.07.-15.08.2011 – świadectwo Ewy i Tomka Raków

Od kilku lat dostrzegam, że podczas każdych rekolekcji Bóg pozwala mi zobaczyć, jak doskonały plan przygotował dla mnie. Na zeszłorocznych rekolekcjach odkryłam znaki, które Jezus czynił w moim życiu. Jednym z nich, bardzo wyraźnym, było to, że na mojej drodze postawił człowieka, który wziął mnie za rękę i pociągnął ku wierze. Ten mężczyzna został później moim mężem, a dzięki jego wytrwałości po 9 latach małżeństwa znaleźliśmy się w Domowym Kościele.

W czasie tegorocznych rekolekcji dane mi było ujrzeć kolejne znaki: jak Jezus prowadzi nas do jedności małżeńskiej, w jaki sposób nieustannie wspomaga nas w budowie naszej małej wspólnoty, o ile o to prosimy. Dzięki tematom, które były rozważane na kolejnych spotkaniach kręgu, mogłam zobaczyć, jak bardzo Jezus błogosławił nam przez te lata wspólnego życia i jak obecnie nas pociąga do tego, abyśmy razem dążyli do osiągnięcia świętości. Doświadczam, jak ta nasza wspólnota małżeńska i rodzinna jest bardzo ważna dla Jezusa.

Natomiast w czasie spotkań z żywym Kościołem ujrzałam, że i mnie Bóg wzywa do jedności w innych wspólnotach, zwłaszcza we wspólnocie parafialnej.

Ewa Rak

Tegoroczne rekolekcje III stopnia były dla mnie szczególnym czasem umocnienia mojej wiary. Bardzo dużym znakiem było i od tej pory będzie świadectwo męczenników. Ich świadectwo, mimo że dokonało się wiele wieków temu, jest dla mnie niezaprzeczalnym dowodem na istnienie i działanie Boga w historii. Przykład świętych i świadectwo, które dali, jest także dla mnie wezwaniem do codziennego dawania świadectwa swoim życiem.

Drugim, bardzo umacniającym świadectwem były spotkania z żywym Kościołem. Świadectwo wszystkich tych osób jest niesamowitym znakiem działania Ducha Świętego w obecnych czasach. Jest przykładem tego, jak dynamiczny jest Kościół w czasach, w których żyjemy.

Trzecim ważnym elementem tych rekolekcji był znak Maryi. Teksty, które były czytane w czasie tych nabożeństw, w nowym świetle pokazały mi rolę Maryi w życiu Kościała, ruchu oraz moim własnym. Maryi jako Tej, która jest przykładem, jak przyjmować Jezusa, Jego Słowo oraz jak z Nim kroczyć. Bardzo ważna była także dla mnie możliwość odmawiania Liturgii Godzin we wspólnocie. Brewiarz ma szczególne znaczenie w moim życiu, zawsze gdy go odmawiam, czuję ogromną więź z Kościołem powszechnym, który modli się tymi tekstami 24 godziny na dobę. Dlatego tak ważna jest dla mnie możliwość sprawowania tej liturgii we wspólnocie.

Także i w tym roku wspólne przeżywanie rekolekcji było pogłębieniem mojej relacji i mojej miłości do żony. Był to czas jeszcze większego scementowania naszego małżeństwa i rodziny.

Tomek Rak