Pielgrzymka DK do Kalisza 27.04.2013 – relacja Beaty i Jarka Bernatowiczów

Kalisz 2013 6W ostatnią sobotę kwietnia 2013 roku wczesnym rankiem z naszej archidiecezji wyruszył pełen autokar członków Domowego Kościoła na XVI pielgrzymkę DK do Kalisza. Wyjazd miał charakter pielgrzymkowy, nie zabrakło więc wspólnej jutrzni czy różańca. Dzięki szybkiej jeździe byliśmy na miejscu przed czasem,  za co zostaliśmy wynagrodzeni opowiedzeniem nam przez kleryka Daniela historii sanktuarium Józefa Kaliskiego i zwiedzeniem podziemnej kaplicy ufundowanej przez księży uratowanych w czasie II wojny Światowej z obozu koncentracyjnego w Dachau.

Na rozpoczęcie spotkania powitała nas wszystkich historycznymi wspomnieniami para krajowa (pp. Strużanowscy), świętowaliśmy bowiem 40-lecie od pierwszej oazy rodzin w Krościenku. Następnie wystąpiły przed nami jeszcze 4 pary krajowe (pp. Bednarzowie, pp. Matuszkowie, pp. Nowakowie i pp. Słobodowie) i 2 moderatorów krajowych DK (ks. Fr. Kołacz i ks. J. Mikulski), którzy przedstawiali nam wspomnienia (świadectwo drogi w DK, trudy, przykrości i radości) z lat swojej posługi.

Kalisz 2013 5Potem był czas na spotkania we wspólnocie i na posiłek. Podczas punktu kulminacyjnego pielgrzymki czyli w Eucharystii dziękowaliśmy za 40 lat DK w naszej Ojczyźnie. Niestety wiele punktów programu odbyło się przy padającym deszczu, byliśmy już więc trochę zmęczeni. Na zakończenie rozradował wszystkich koncert „Dom na skale” zespołu Moja Rodzina.

Lekko zmarznięci, ale już w ciepłym autokarze, wracaliśmy umocnieni świadectwami z tego spotkania i wspólną modlitwą dziękczynienia i uwielbienia całej naszej wspólnoty. I jeszcze tego samego dnia przed północą dotarliśmy wszyscy do swoich domów. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar wspólnoty i modlitwy.

Beata i Jarek Bernatowicz

Natomiast Monika i Zbyszek Strzeleccy – główni organizatorzy pielgrzymki napisali, że towarzyszą im biblijne słowa Psalmu 133 „Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi…”. Ten cytat chyba dokładnie oddaje charakter naszego wspólnego pielgrzymowania. Przykładem tego niech będzie to, że nie trzeba wszystkiego dokładnie planować krok po kroku tylko wystarczy zaufać Duchowi Świętemu. Nasze modlitwy, jutrznia czy śpiewy prowadzone po kolei przez inne osoby, to dowód jak wspaniale się uzupełniamy służąc jedni drugim. Za to wszystko raz jeszcze pragniemy wszystkim podziękować. Jednocześnie prosimy o kontakt osoby, które chciałyby zaangażować się w grupę pielgrzymkową (o różnym charakterze), która mogłaby powstać w naszej diecezji.

Monika i Zbyszek Strzeleccy (strzeleccy09-05@o2.pl )

 

Kalisz 2013 2 Kalisz 2013 4
Kalisz 2013 1 Kalisz 2013 3
Kalisz 2013 8 Kalisz 2013 10
Kalisz 2013 9 Kalisz 2013 7

 

więcej zdjęć (album 1) ==>>

więcej zdjęć (album 2) ==>>