RE Kanie Helenowskie, 28-30.11.2014 – relacja Izy i Wojtka Gajosów

Kanie 1W dniach 28-30.11.2014 r. w Domu Rekolekcyjnym im. Jana Pawła II w Kaniach Helenowskich odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne.

Prowadzącymi byli ksiądz Paweł Sobstyl oraz Iza i Wojtek Gajos. Ks. Paweł w prosty, radosny, a czasami bardzo obrazowy sposób przybliżał nam Kerygmat, ubogacając wszystko przykładami z życia, ponadto swoją serdecznością i otwartością pomagał nam otwierać się na Boga i siebie nawzajem.

Kanie 4W rekolekcjach uczestniczyło 17 małżeństw z naszej diecezji z 28 dziećmi (w tym 2 pod sercem). Posługę par animatorskich, obok nas, z radością i entuzjazmem zgodziły się pełnić małżeństwa z naszego kręgu: Asia i Maks Mulawa, Marta i Janusz Bandel, Basia i Kamil Kołtyś. Oprawą muzyczną profesjonalnie zajęli się Julita i Bernard Wojtasiewicz, którzy przemyślanie dobranymi utworami stwarzali atmosferę sprzyjającą modlitwie, refleksji i uwielbieniu Boga.

Nie lada wyzwania – opieki nad całkiem pokaźną gromadką dzieci – z ogromnym zaangażowaniem podjęli się Agnieszka i Łukasz Żebrowscy z pomocą Kingi i Michała Szumilas, Ewy Biedy oraz młodziutkiej Marysi Puzik, umożliwiając tym samym uczestnictwo rodzicom w intensywnym programie rekolekcji.

Kanie 3Duch Święty, który nas wszystkich zgromadził, działał od samego początku trwania rekolekcji. Poszczególne konferencje i świadectwa mocno wybrzmiewały i poruszały nasze serca. Wieczorna adoracja przyniosła pokój ducha, a modlitwa wstawiennicza dała dodatkowo doświadczenie bycia we wspólnocie i jej wsparcia. Sakrament pokuty i pojednania przeżywaliśmy w spokoju, bez pośpiechu, trwając na wspólnej modlitwie. Uświadomiliśmy sobie, że Pana Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, przyjmujemy podczas każdej Eucharystii, co warto sobie przypominać.

Rekolekcje te były dla nas wszystkich czasem ogromnej łaski, radości oraz doświadczenia siły i piękna bycia we wspólnocie.
Za ten błogosławiony czas i wszystkich uczestników – Bogu niech będą dzięki!

Iza i Wojtek Gajosowie
para prowadząca

Świadectwa ==>>

Kanie 2Kanie 5