PRUSZKÓW – Spotkanie dla animatorów

Zapraszamy wszystkich animatorów kręgów DK Rejonu Pruszków na spotkanie podsumowujace roczną pracę rejonu, które odbędzie się 2 czerwca 2012 r. o g. 17.00. w sali Klementyńskiej przy parafii św.Klemensa w Nadarzynie

17.00. Dzielenie na temat pracy rocznej kręgów

18.00. Eucharystia

19.00. Część formacyjna

20.00. – 20.30. koniec spotkania

W czasie spotkania będzie możliwość pozostawienia dzieci pod opieką diakonii wychowawczej.