Relacja ze spotkania kręgu diecezjalnego 19.01.2013

KD 01 2013 3W sobotę 19 stycznia 2013 r., odbyło się drugie w tym roku formacyjnym spotkanie kręgu diecezjalnego. Krąg gościł Rejon Ursus (para rejonowa Bogusia i Marek Pachałowie) w parafii Św. Rodziny. W spotkaniu udział wzięli: ks. Andrzej Pawlak – moderator diecezjalny Domowego Kościoła, para diecezjalna – Beata i Jarek Bernatowiczowie oraz pary rejonowe. Spotkanie przeplatane kolędami, miało standardowy przebieg, choć w trakcie pojawiła się niespodzianka.

KD 01 2013 5Gromadząc się przy wspólnym stole, podzieliliśmy się naszym życiem i życiem z rejonów w kontekście pełnionej posługi. Przedstawiliśmy nasze spostrzeżenia ze spotkania z animatorami i łącznikami na kręgach rejonowych oraz z kręgów, co jest ważne w formacji i w życiu rodzin.

Opis wesela w Kanie Galilejskiej wg. św. Jana był słowem do dzielenia się i modlitwy uwielbienia w części modlitewnej. Duch Święty hojnie otwierał nasze serca, a my ubogacaliśmy się wzajemnie słowem Pana, które dotykało nas wewnętrznie. Tak jak słudzy, którzy napełniając stągwie aż po brzegi wykazali się gorliwością, tak gorliwie powinniśmy posługiwać braciom, zapraszając wpierw Jezusa i wypełniając wszystko, co nam powie.

W części formacyjnej zostaliśmy poproszeni o rozwiązanie autorskiego (Beaty i Jarka Bernatowiczów) testu z teczki roku 2012 Kościół naszym domem (to właśnie ta niespodzianka). Okazało się, że uczestnicy wykazali się znajomością „teczki”, gdyż wyniki były nawet dobre.

KD 01 2013 1

Przechodząc już na poważnie do tematu formacyjnego „Ruch Światło-Życie a Domowy Kościół w kraju, diecezji, rejonie, parafii” ksiądz Andrzej Pawlak zwrócił uwagę, iż DK to gałąź rodzina Ruch Światło-Życie. Nasz Ruch to wzrastające drzewo. Jedna gałąź może być piękna, ale czy inne mogą być uschnięte? Jak uschnie całe drzewo, to uschnie i ta gałąź. Możemy się skupić na tej naszej gałązce (np. kręgu) i być zadowolonymi. Ale by być odpowiedzialnymi, musimy mieć szerszą perspektywę i tworzyć jedność z innymi (inne kręgi, rejon, cały Ruch, itp.). Coraz owocniej funkcjonują diakonie z udziałem młodzieży i małżeństw (np. Diakonia Wyzwolenia, Diakonia  Życia, Diakonia Ewangelizacji, Diakonia Muzyczna, Diakonia Liturgiczna), ukazując piękno drogi: ewangelizacja – katechumenat – służba.

KD 01 2013 4Na szczeblu parafii rodzi się odpowiedzialność małżeństw za Ruch Światło-Życie. Na poziomie parafii żywą powinna być wspólnota Ruchu Światło-Życie, a więc już nie kręgi DK i młodzież oazowa jako dwie odrębne wspólnoty, ale właśnie jedna wspólnota Ruch Światło-Życie, która wspólnie i wzajemnie za siebie się modli, pomaga sobie, dzieli doświadczeniem małżeństw i entuzjazmem młodzieży. Będąc jednym Ruchem, mamy wspólny charyzmat. Mówił o tym ks. Franciszek Blachnicki, a jego przemyślenia o istocie charyzmatu Ruchu Światło-Życie znajdziemy w książce „Charyzmat i wierność”. Para diecezjalna poprosiła nas o przeczytanie szczególnie List z Boliwii, który także znajduje się w tej książce.

Druga część formacji dotyczyła sprawnego zarządzania rejonem. Praktycznych wskazówek udzieliła nam nasza para diecezjalna.

KD 01 2013 2

Spotkanie zakończyliśmy odmówieniem modlitwy za wstawiennictwem ks. Franciszka Blachnickiego.

Bogusi i Markowi Pachałom dziękujemy za serdeczne przyjęcie i gościnę.

Bóg zapłać!

Kasia i Marek Korczyńscy
para rejonowa Rejonu Kabaty