Spotkanie Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej

W dniu 20.10.2008 w gmachu Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbyło się spotkanie Rady Zrzeszeń Katolickich, która powstała ponad 10 lat temu. Do Rady wchodzą ruchy katolickie akceptowane przez Kościół katolicki. Domowy Kościół jest reprezentowany przez parę diecezjalną.

Aktualny skład Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej dostępny jest na stronie Archidiecezji Warszawskiej:  http://www.archidiecezja.warszawa.pl/duszpasterstwo/zrzeszenia/

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się jakie są oczekiwania ks. Arcybiskupa w stosunku do ruchów naszej diecezji. Celem każdego ruchu jest dążenie do świętości i mamy się wspierać na tej drodze. Ks. Arcybiskup widzi parafię jako wspólnotę wspólnot. Wszystkie wspólnoty powinny być nastawione na pomoc ks. Proboszczowi poprzez dzielenie się swoimi charyzmatami i otwarcie na potrzeby parafii. Obecnie ważną potrzebą jest przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Zostaliśmy zachęceni, aby każdy ruch był gotów udzielić ks. Proboszczowi pomocy w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania. Możemy być dla młodych ludzi świadkami Chrystusa i dzielić się z nimi kim dla nas jest Kościół, aby odfałszować obraz kościoła jaki przekazuje im świat.

Płaszczyzną spotkania Ruchów katolickich od początku były spotkania modlitewne. W listopadzie będzie kolejne takie spotkanie. Serdecznie wszystkich małżonków zapraszamy: 

  • 14.11.2008 Eucharystia o godz. 18:30 – Kościół Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu – Spotkanie modlitewne członków ruchów i wspólnot