XXII Bezalkoholowy Bal DK AW – zaproszenie

Drodzy,

serdecznie zapraszamy na XXII Bezalkoholowy Bal DK AW, który odbędzie się dnia 28 stycznia 2017 roku o godzinie 20.30 w Sali KORONA w Strzeniówce.

Najbliższy bal jest  B a l e m  G a l o w y m.

Koszt balu wynosi 300 zł. od małżeństwa.

Zgłoszenia przyjmują: Jolanta i Stanisław Mieliccy (tel. 22 867 60 50 lub kom. J: 504 297 440 jolanta.mielicka@gmail.com).
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wpłata na podane podczas zapisu konto. Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 31 grudnia 2016 r.

Odbiór zaproszeń na XXII Bal będzie możliwy podczas Diecezjalnego Spotkania Opłatkowego w dniu 01.01.2017 r. lub na DDW w Niedzielę Chrztu Pańskiego 08.01.2017 r., a także osobiście w umówionym terminie.

W czasie balu odbędzie się Loteria Fantowa. Jest miłym zwyczajem, że każde z uczestniczących małżeństw przekazuje fanty. Mogą je również przekazać osoby nie wybierające się na bal. Loterią zajmą się: Dorota i Krzysztof Górscy (tel. kom. D: 692 496 782, K: 698 688 268, mail: dkgorscy@gmail.com).

Fanty prosimy przekazywać bezpośrednio do nich lub za pośrednictwem par rejonowych.

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy organizacji balu.

Elżbieta i Grzegorz Kolasińscy
organizatorzy Balu DK AW

kom: G: 501 593 503 E: 517 518 828
mail: egkolasinscy@o2.pl