Relacja z Oazy Modlitwy Rejonu Centrum Domowego Kościoła

Józefów, 2-4 maja 2024

Trwajmy w Sercu Jezusa

Na początku maja 2024 roku, pod przewodnictwem księdza Grzegorza Demczyszaka i pary rejonowej Renaty i Roberta Sasinów, odbyła się Oaza Modlitwy Domowego Kościoła, której tematem przewodnim było hasło Żyć w Sercu Jezusa.

Nasze rekolekcje odbyły się w Józefowie, w pięknie położonym nad brzegiem Wisły ośrodku rekolekcyjnym Domus Patris ojców Szensztackich, w sąsiedztwie Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Dwanaście rodzin Rejonu Centrum zostało tam ciepło przywitanych i ugoszczonych przez ojca Romana, który nie tylko własną pracą i służbą zadbał o to, byśmy w ośrodku czuli się jak w domu, ale również był częścią naszej wspólnoty, modląc się z nami, oprowadzając nas po ośrodku i rozmawiając. Właściwie można powiedzieć, że ojciec Roman był dla nas żywym świadkiem wartości Ruchu Szensztackiego, o których nam opowiedział zaraz po Mszy Świętej inaugurującej nasze rekolekcje, a są nimi: samowychowanie, przeżywanie chrześcijaństwa, jako relacji z Bogiem i bliźnimi, oraz zawierzenie Matce Bożej. Gościna Ojców, w połączeniu z niezastąpionymi siostrami-franciszkankami Gaudią i Marią, tworzącymi naszą Diakonię Wychowawczą, była prawdziwym błogosławieństwem i pozwoliła nam przeżyć rekolekcje w skupieniu i oderwaniu od codziennych trosk.

Rozważania na temat głównego tematu naszych rekolekcji – Żyć w Sercu Jezusa – rozpoczęliśmy od pierwszego spotkania w kręgach, podczas którego przeprowadziliśmy krótkie studium Pisma Świętego, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, czym jest serce człowieka i serce Boga w rozumieniu biblijnym. Pismo Święte, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, jest niezwykle bogate w odniesienia do pojęcia serca i pozwoliło nam dojść do konkluzji, iż serce człowieka jest ośrodkiem naszego najgłębszego i najprawdziwszego jestestwa, które jest zakryte przed innymi ludźmi, które zna tylko Bóg i w którym Bóg nas dotyka i nas przemienia. Jest też źródłem naszej woli, a więc i naszej wolności, miejscem naszego prawdziwego nawrócenia i wreszcie miejscem, gdzie Bóg zaszczepił w każdym człowieku swoje podobieństwo, gdzie każdy z nas może Go odnaleźć.

O sercu Boga natomiast dowiadujemy się najwięcej z Ewangelii. Tam obserwujemy momenty relacji Syna z Ojcem oraz relacji z uczniami, widzimy jak w czasie modlitwy w odosobnieniu kształtuje się ludzkie i boskie Serce Jezusa i wreszcie, wraz z uczniami w Wieczerniku, słyszymy, jak nasz Pan odsłania przed nami swoje serce, obmywając nam nogi i nazywając nas swoimi przyjaciółmi. Szczególnie te fragmenty Ewangelii ukazują nam niezwykłą prawdę – Jezus ukochał nas tą samą Miłością, którą darzy i Ojca, a więc swoim przyjściem na świat i właśnie tą Miłością włącza nas we wspólne życie z Trójcą Świętą.

Rozważania kontynuowaliśmy na konferencjach księdza Grzegorza, które zaczął od położenia intelektualnego pomostu między tematem naszych rekolekcji a piątym drogowskazem Nowego Człowieka – SŁOWO BOŻE. Rozpoczęliśmy bowiem od odkrycia prawdy zawartej w jednym z wezwań litanii do Serca Pana Jezusa – Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Serce Jezusa jest Słowem Bożym! Tym samym, tak dobrze nam znane w Ruchu Światło-Życie praktyki lektury Pisma Świętego i Namiotu Spotkania, są de facto miejscem spotkania i poznawania Serca Jezusa. Ta prosta myśl była dla mnie osobiście dużym odkryciem i odpowiedzią na dość trudne pytanie, co właściwie może oznaczać życie w Sercu Jezusa. Naszym przykładem takiego życia byli uczniowie w Wieczerniku wsłuchujący się w Słowa Jezusa i po prostu z Nim będący. Tego samego Pan oczekuje i ode mnie, nie muszę robić nic specjalnego, tylko z Nim być i wsłuchiwać się w Jego Słowa. To wezwanie było dla mnie bardzo silną motywacją do podjęcia na nowo trudu podążania za zobowiązaniami modlitwy osobistej i lektury Biblii, dodatkowo wciąż podtrzymywaną przez fragmenty Ewangelii wg. Św. Jana właśnie z Wieczernika, czytane aktualnie w czasie Mszy Świętych w całym okresie Wielkanocnym.

W czasie konferencji nie zabrakło również ujęcia tematu rekolekcji w kontekście naszego powołania do życia w małżeństwie. Spojrzeliśmy na Serce Jezusa jak na metronom, nadający rytm, do którego tempa dostrajają się małżonkowie. Jezus w naszym małżeństwie jest punktem odniesienia, do którego zawsze możemy wrócić, od którego zawsze możemy zacząć budować od początku i z którego prowadzeniem możemy snuć wspólną, piękną symfonię naszego życia, aż do ostatecznego z Nim zjednoczenia.

Podczas drugiego spotkania w kręgach skupiliśmy się na kulcie Serca Jezusa i tradycji Kościoła z tym związanej, która swoje źródła ma, między innymi, w objawieniach świętych, szczególnie świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Dzieliliśmy się również świadectwami naszych doświadczeń związanych z Sercem Jezusa, łask, które doświadczyliśmy do niego się uciekając. Takie rozmowy zawsze są dobrą okazją do spojrzenia wstecz na własne życie i docenienie tego, jaką drogę przeszliśmy i być może dostrzeżenie działania Bożej Opatrzności, z którego wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy.

Na OM-ie nie mogło oczywiście zabraknąć również modlitwy i w istocie, cały czas spędzony w Józefowie był nią przesiąknięty- od porannego namiotu spotkania i wspólnej modlitwy jutrznią, przez Mszę Świętą stanowiącą centrum dnia, po wieczorne modlitwy uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. Znakomitą w tym pomocą była wspaniała posługa Joanny i Jakuba Korzeniowskich, którzy stanowili diakonię muzyczną, a którzy potrafili poruszyć nasze serca i w śpiewie tworzyli z nas prawdziwą wspólnotę.

Rekolekcje w Józefowie z pewnością przyniosły i jeszcze przyniosą wiele owoców, ale tym co moim zdaniem zdecydowanie należy podkreślić, jest wspólnota, którą udało nam się stworzyć, mimo tak krótkiego czasu razem. Wzajemna otwartość, miłość i radość uczestników OM-u pozwalała wierzyć, że każdy kto się tam znalazł był naprawdę wezwany i sam Bóg zechciał nas zgromadzić i połączyć. To doświadczenie jest szczególnie radosne, gdyż nasza wspólnota nie kończy się wraz z zakończeniem rekolekcji – formujemy się przecież w jednym Rejonie DK, blisko siebie żyjemy i spotykamy się na dniach wspólnoty. Byłoby wspaniale, gdyby to nowe życie tchnięte w nas w tym czasie mogło objąć cały nasz Rejon, czyniąc z nas jeszcze silniejszą i pełną Ducha Bożego wspólnotę. Proszę o to Boga i gorąco zachęcam wszystkich do uczestniczenia w życiu naszego Ruchu również poza własnym kręgiem. Te rekolekcje pokazały nam, że Bóg chce działać w naszej wspólnocie i obdarza swoimi łaskami tych, którzy odpowiadają na jego wezwanie.

Na koniec pragnę oddać chwałę Bogu za ten błogosławiony czas rekolekcji i powierzyć Mu wszelkie owoce Oazy Modlitwy, za pośrednictwem Maryi, Niepokalanej Matki Kościoła.

Vivat Cor Jesu!

Tekst: Mikołaj Rzążewski

Zdjęcia z OM: Karolina Rzążewska – dostępne na stronie: Oaza Modlitwy- Józefów24 – Dysk Google

Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu Centrum 21 kwietnia 2024 r. – relacja

Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Centrum, który odbył się 21 kwietnia 2024 roku, przyniósł niezapomniane doświadczenia duchowe i społeczne wszystkim uczestnikom goszczącym w parafii św. Jakuba, przy Placu Narutowicza.

Rozpoczęcie wydarzenia miało miejsce po godzinie 13:00, kiedy to wspólnota zawiązała się w modlitwie i jedności. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wysłuchania porywającej konferencji prowadzonej przez Małgorzatę Nawrocką, która podjęła temat "Prorocy czy wulgaryści? Język ludzi żywej wiary", zachęcając nas do refleksji nad współczesną kulturą, językiem oraz jakością mass mediów. Niesłychanie wybrzmiała zachęta do troski o język, którym posługujemy się na co dzień. Gdy używamy pięknego języka, to łatwiej wychowywać wrażliwe i szczęśliwe dzieci, a tak popularne w naszym społeczeństwie wulgaryzmy niszczą relacje, pojawiają się głębokie pęknięcia w komunikacji, dzieci nie mogą normalnie dorastać. Wulgaryzmy zabijają delikatność, subtelność, czystość – zabijają dom z marzeń! Czy społeczeństwo, które pozwala na taki język przetrwa? „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście (…)błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi” Pwt 30, 15-19.

Po konferencji odbyło się spotkanie w grupach, które umożliwiło pogłębienie dyskusji na temat „Nowej Kultury”. To właśnie w tych kameralnych grupach uczestnicy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat jednego z Drogowskazów Nowego Człowieka oraz kroczenia śladami Chrystusa. Podobno było mało czasu na te spotkania w grupach – może więc powinniśmy rozpoczynać nasze spotkania jeszcze wcześniej???

Główny punkt dnia stanowiła oczywiście uroczysta celebracja Eucharystii. W czasie Mszy Świętej wierni mogliśmy zgromadzić się wokół ołtarza Jezusa Chrystusa – naszego źródła przemiany i nawrócenia, źródła „Nowej Kultury”. Nasz wspaniały i nieoceniony Kapłan – ksiądz Henryk Bartuszek w homilii przypomniał dzień 8 czerwca 1979 i proklamację KWC w Nowym Targu, i pieśń „Zwiastunom z gór”, i referat ks. Franciszka Blachnickiego „Pedagogia Nowego Człowieka”. Chodzi o poprawną wizję człowieka, o człowieka zintegrowanego, wewnętrznie spójnego, takiego, który posiada siebie (panuje nad sobą, nad swoimi emocjami), aby móc siebie dawać. Nie człowiek płynący z prądem, ale wyzwolony – ważne jest to, co mamy w naszej głowie. „Najlepszą praktyką jest dobra teoria”, stąd praca domowa: przeczytać referat ks. Franciszka, abyśmy tam, gdzie będziemy mogli dawać świadectwo „Nowej Kultury”.

Po duchowym napełnieniu przyszedł czas na agapę, w czasie której delektowaliśmy się m.in. przepysznymi ciastami, pizzą i pierogami z różnorodnymi nadzieniami. Podczas agapy istniała także możliwość nabycia książek Małgorzaty Nawrockiej, co stanowiło dodatkową okazję do pogłębienia swojej wiedzy i refleksji nad tematami poruszanymi podczas konferencji.

Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Centrum nie tylko dostarczył uczestnikom chwil duchowego wzrastania, ale także umożliwił budowanie więzi i pogłębianie relacji między członkami wspólnoty. Był to czas pełen inspiracji i nadziei na dalsze budowanie wspólnoty opartej na wartościach wiary, miłości bliźniego i „Nowej Kultury”.

Tekst: Joanna Osesik

Zdjęcia: Karolina Rzążewska, dostępne pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1U_NYcxYuL_GrK_rUAQJekqOOERMHxCNr?usp=drive_link

Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu Centrum 15 X 2023 – relacja

Kolejne świętowanie Rejonowego Dnia Wspólnoty za nami. Choć odbył się on w dzień wyborów, nikomu nie w głowie była polityka. Zamiast tego skupiliśmy się na tym, co dużo ważniejsze: byciu żywym Kościołem.

Temat ten pojawił się już w czasie świadectw z tegorocznych Oaz Nowego Życia trzeciego stopnia. Szczególne wrażenie zrobiła relacja przedstawicielki gałęzi akademickiej RŚŻ – animatorki na rekolekcjach prowadzonych przez kardynała Rysia w Rzymie, w czasie których rodziny i młodzież spotkały się z papieżem Franciszkiem.

W swojej konferencji Wojtek Matusiak z Diakonii Liturgicznej przypomniał nam m.in. znaczenie atrybutów Kościoła (jeden, święty, powszechny i apostolski) oraz to, że ks. Blachnicki planował pierwotnie nazwać naszą wspólnotę Ruchem Żywego Kościoła.

W kilkuosobowych grupkach złożonych z losowo dobranych przedstawicieli oazy akademickiej, licealnej i Domowego Kościoła, dzieliliśmy się tym, czym jest dla nas wiara i żywy Kościół, a także analizowaliśmy wybrane siedem obrazów Kościoła w Biblii. Odmówiwszy wspólnie różaniec, udaliśmy się na namiot spotkania przed Najświętszym Sakramentem oraz Mszę koncelebrowaną przez arcybiskupa Marka Solczyńskiego (nuncjusza apostolskiego w Turcji), ks. Marka Traczyka (moderatora diecezjalnego RŚŻ w archidiecezji warszawskiej), ks. Henryka Bartuszka (proboszcza goszczącej nas parafii i moderatora DK Rejonu Centrum) oraz ks. Artura Wronka (lokalnego wikariusza).

W kazaniu inspirowanym ucztą weselną z Ewangelii dnia ks. prałat Henryk Bartuszek nawiązał do roli i charyzmatu Ruchu Światło-Życie w tworzeniu żywego Kościoła i głoszeniu Dobrej Nowiny.

Po uczcie duchowej udaliśmy się na ucztę cielesną. Ciepłe pizze i pierogi w kilku smakach w sali św. Faustyny przy kościele św. Jakuba Apostoła to chyba już nasza tradycja. Agape jak zwykle była okazją do odnowienia znajomości, lepszego poznania się w obrębie rejonu i przekonania się, że tworzymy jak najbardziej żywą wspólnotę.

DSC05357  
DSC05363  

 

Relację przygotowała Joanna Osesik

Zdjęcia: Karolina Rzążewska, więcej zdjęć na: https://drive.google.com/drive/folders/1KzcSVuCkWXxJCckYOy6EFIwfh8t8Z71W?usp=sharing

 

Droga Wspólnoto!

Serdecznie zapraszamy na Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie Rejonu Centrum, który odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia br. w sali św. Faustyny przy kościele w Parafii św. Jakuba przy Placu Narutowicza (oddzielny budynek, wejście przez bramę, na prawo od głównego wejścia do Świątyni).

Plan RDW: 

13:00-13.10 – Zawiązanie wspólnoty (sala św. Faustyny)

13.15-14.00 – Konferencja Małgorzaty Nawrockiej pn. Prorocy czy wulgaryści? Język ludzi żywej wiary?- (sala św. Faustyny)

14.05-14.45 – Spotkanie w grupach (sala św. Faustyny),

14.45-14.55 - wspólne odmówienie dziesiątki różańca z dopowiedzeniami: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

15.00-15.15 – Namiot spotkania Mt 5,14-16 (kościół św. Jakuba)

15.20-15.35 – Przygotowanie do Eucharystii (kościół św. Jakuba)

15.40 – Eucharystia (kościół św. Jakuba)

Agapa (sala św. Faustyny) – po Eucharystii (ok. 17) z możliwością nabycia książek M. Nawrockiej

Dzieci powyżej 3 lat będą miały zapewnioną opiekę i zabawy od godz. 12.50 do rozpoczęcia Eucharystii. Opiekunowie będą czekać na dzieci w salce na pierwszym piętrze plebanii (salka znajduje się w innym budynku niż Sala św. Faustyny - po lewej stronie budynku Świątyni patrząc od frontu, wejście też od ulicy Barskiej).

Zastanówmy się co każdy z nas może dać naszemu Ruchowi i Wspólnocie Rejonowej. Liczymy na Waszą obecność oraz zaangażowanie w przygotowanie RDW i Agapy.

Kontakt do Służby Liturgicznej (w i poza prezbiterium): Rafał Adamczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do Scholi: Klaudia Dudzińska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt w sprawie Agapy i wsparcia diakonii wychowawczej: Renata i Robert Sasinowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Prosimy o przyniesienie czegoś smacznego na Agapę, będziemy wdzięczni, jeśli każdy krąg przygotuje jedną sałatkę i ciasto lub zdrową przekąskę. Zostanie zapewniona woda, kawa i herbata. Nie zabraknie również czegoś pożywnego. Jeśli ktoś ma pomysł i chęć przygotowania czegoś na ciepło jesteśmy otwarci i prosimy o kontakt.

Renata i Robert Sasinowie

Para rejonowa

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Serdecznie zapraszamy na Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie Rejonu Centrum, który odbędzie się w niedzielę 15 października br. w sali św. Faustyny przy kościele w Parafii św. Jakuba przy Placu Narutowicza (oddzielny budynek, wejście przez bramę, na prawo od głównego wejścia do Świątyni).

Plan RDW: 

13:00 Zawiązanie wspólnoty (sala św. Faustyny)

13.15 Świadectwa z rekolekcji wakacyjnych (sala św. Faustyny)

13.40 Konferencja pn. Kościół żywy” - temat roku - (sala św. Faustyny)

14.10 Spotkanie w grupach (sala św. Faustyny)

15.00 Namiot spotkania Mt 5,14-16 (kościół św. Jakuba)

15.15 Przygotowanie do Eucharystii (kościół św. Jakuba)

15.40 Eucharystia (kościół św. Jakuba)

Agapa (sala św. Faustyny) – po Eucharystii

Dzieci powyżej 3 lat będą miały zapewnioną opiekę i zabawy od godz. 12.50 do rozpoczęcia Eucharystii. Opiekunowie będą czekać na dzieci w salce na pierwszym piętrze plebanii (salka znajduje się w innym budynku niż Sala św. Faustyny - po lewej stronie budynku Świątyni patrząc od frontu, wejście też od ulicy Barskiej).

Zastanówmy się co każdy z nas może dać naszemu Ruchowi i Wspólnocie Rejonowej. Liczymy na Waszą obecność oraz zaangażowanie w przygotowanie RDW i Agapy.

Kontakt do Służby Liturgicznej (w i poza prezbiterium): Wojtek Matusiak: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

kontakt do Scholi: Klaudia Dudzińska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt w sprawie Agapy i wsparcia diakonii wychowawczej: Renata i Robert Sasinowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Prosimy o przyniesienie czegoś smacznego na Agapę, będziemy wdzięczni, jeśli każdy krąg przygotuje jedną sałatkę i ciasto lub zdrową przekąskę. Zostanie zapewniona woda, kawa i herbata. Nie zabraknie również czegoś pożywnego. Jeśli ktoś ma pomysł i chęć przygotowania czegoś na ciepło jesteśmy otwarci i prosimy o kontakt.

UWAGA! Podczas naszego RDW Diakonia Miłosierdzia będzie przeprowadzać (zarówno przed Mszą św., jak i po niej) zbiórkę na Dom Pomocy Społecznej w Niegowie. Siostra, która opiekuje się tym domem, poprosiła o wsparcie w postaci np. chemii do sprzątania i mycia, proszki do prania, płyny do płukania, domestosy, dezodoranty (nie w kulce), żele pod prysznic itp.

Do zobaczenia!

Renata i Robert Sasinowie, para rejonowa wraz z ks. Henrykiem Bartuszkiem – moderatorem naszego rejonu DK

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności