Po Spotkaniu Opłatkowym 2007 małżeństwa pełniące w ciągu ostatnich 30 lat posługę par diecezjalnych w Archidiecezji Warszawskiej spotkały się, aby się dzielić radościami i troskami z czasów posługi w DK oraz mówić o tym jak odnalazły swoje miejsca w Kościele po zakończeniu kadencji pary diecezjalnej. Ustaliliśmy historyczną kolejność dzielenia.

Maria i Stanisław Bujnikowie
1977 - 1984
bujnikowie

Marysia i Stanisław Bujnikowie, pierwsza para diecezjalna DKAW od 1977 roku, przyjechali na spotkanie ze zdjęciami między innymi z oazy IIIst w Rzymie w 1979 roku, którą prowadziła siostra Jadwiga Skudro. Uczestniczyło w tej oazie 20 małżeństw oraz młodzież z Ruchu Światło-Życie, a wielką radością było aż 5 spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i wspólne z Nim ognisko w ogrodach watykańskich. Po oazie doszło do porozumienia z Ruchem Equipes Notre-Dame i na wiosnę 1980 roku do Warszawy przyjechały pierwsze małżeństwa z Francji, aby dzielić się doświadczeniem duchowości małżeńskiej. W diecezji spotykały się wówczas trzy kręgi Domowego Kościoła. W 1984 roku w Archidiecezji Warszawskiej było już 27 kręgów DK. Po zakończeniu posługi jako para diecezjalna Bujnikowie nadal działali w duszpasterstwie rodzin i zaangażowali się w służbę liturgiczną w swojej parafii. Stanisław odszedł do Pana 2.03.2015 roku.

Elżbieta i Antoni Bołtruszko
1984 - 1989
boltruszko

Drugą parą diecezjalną DKAW zostali wybrani w 1984 roku Elżbieta i Antoni Bołtruszkowie, którzy na swoją pierwszą oazę wyjechali w 1978 roku. Oni również wspominali rzymską oazę IIIst, ale w 1980 roku prowadzoną przez ks. Romana Trzcińskiego dla młodzieży i rodzin. Lata osiemdziesiąte to bardzo dynamiczny rozwój kręgów DK oraz intensywna posługa na oazach wakacyjnych - Ela i Antoni wyjeżdżali na dwa turnusy: najpierw, aby prowadzić rekolekcje i na kolejny turnus, aby służyć w diakonii gospodarczej. Po zakończeniu kadencji Ela podjęła posługę jako instruktor w poradni rodzinnej. Antoni odszedł do Pana 29.11.2021.

Genowefa i Karol Pawłowscy
1989 - 1992
pawlowscy

Trzecią parą diecezjalną w 1989 roku zostali Gienia i Karol Pawłowscy, którzy byli uczestnikami trzeciego kręgu DK, naszej diecezji. W tamtym czasie rekolekcje głównie odbywały się w podwarszawskich Kaniach. Gienia i Karol zainicjowali szukanie nowych miejsc na organizowanie rekolekcji przez naszą diecezję. Ich pragnieniem było powiązać wszystkie małżeństwa w kręgi. W 1992 na mocy bulli Ojca Św. Jana Pawła II powstała dzisiejsza diecezja warszawsko-praska. Gienia i Karol jako mieszkańcy tej diecezji kontynuowali swoją posługę po stronie praskiej. Po zakończeniu posługi zaangażowali się w tworzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a w swojej parafii oddali się do dyspozycji ks. Proboszcza, aby Ich posłał tam gdzie są potrzebni. Pomagali w poradni rodzinnej i do dzisiaj wydają gazetkę parafialną.

Krystyna i Andrzej Pruszek
1992 - 1998
pruszek

Po naszej stronie Wisły od 1992 roku posługę pary diecezjalnej podjęli Krysia i Andrzej Pruszek, którzy w Domowym Kościele rozpoczęli formację w 1987 roku w Radomiu. Przez 6 lat posługi co roku prowadzili rekolekcje wakacyjne wyznając zasadę, że chcąc wymagać od innych, najpierw trzeba wymagać od siebie. W tamtym czasie z dużą pomocą przychodziła Im siostra Jadwiga Skudro. Krysia i Andrzej nie mogli uczestniczyć w spotkaniu styczniowym i swoimi doświadczeniami dzielili się indywidualnie z Elą i Mirkiem Wrotek. Po zakończeniu posługi jako para diecezjalna Krysia i Andrzej posługiwali jako para rejonowa w obecnym Rejonie Centralnym, a od 2001 roku kontynuują swój wzrost duchowy w Ruchu Equipes Notre-Dame. Obecnie pełnią posługę pary odpowiedzialnej za Sektor Mazowiecki END Polska.

Jadwiga i Roman Pytlakowscy
1998-2002
pytlakowscy

W 1998 roku parą diecezjalną DKAW zostali Jadwiga i Roman Pytlakowscy, którzy zanim udzielili sobie sakramentu małżeństwa duchowo formowali się w Ruchu Światło-Życie. Zgodzili się kandydować na parę diecezjalną po oazie wakacyjnej rodzin gdzie doświadczyli Bożej interwencji polegającej na uzdrowieniu Ich syna. W czasie posługi doświadczali błogosławieństwa i prowadzenia przez Ducha Św. na tyle, na ile byli ufni i poddani Bożej woli: "nie siłą nie mocą naszą lecz mocą Ducha Św.". To z inicjatywy Jadzi i Romana rekolekcje ORAR nabrały obecnie znanego nam wymiaru jednego tygodnia w czasie wakacji, wcześniej podobnie jak RT były organizowane w weekendy. Po zakończeniu posługi Jadzia i Roman pilotowali nowy krąg DK w swoim rejonie, a potem podjęli odpowiedzialność za wspólnotę Dzieci Bożych (ok. 40 dzieci).

Elżbieta i Grzegorz Kolasińscy
2002-2007
kolasinscy

W 2002 roku kadencję jako para diecezjalna podjęli Ela i Grzegorz Kolasińscy. Oni również przywoływali osobę siostry Jadwigi w kontekście ważnej relacji osobowej oraz inne doświadczenia, które mamy świeżo w pamięci. W 2007 roku w Archidiecezji Warszawskiej było prawie 100 kręgów DK oraz kilkanaście kręgów pilotowanych, w których małżeństwa poznają duchowość małżeńską Domowego Kościoła. Ela i Grzegorz kontynuują swój duchowy wzrost małżeński w kręgu DK w rejonie Ursus.

 Elżbieta i Mirosław Wrotek
2007-2009

wrotek
W dniu 17.06.2007 Ela i Mirek Wrotek zostali wybrani przez pary rejonowe jako siódma w historii Domowego Kościoła Archidiecezji Warszawskiej para diecezjalna. Ela i Mirek podjęli tę posługę zapraszając do współpracy ks. Leszka Włodarczyka - moderatora diecezjalnego DK.
Podczas Eucharystii 16.09.2007 we Wrocławiu gdzie odbywało się Podsumowanie Pracy Rocznej Domowego Kościoła Ela i Mirek zostali pobłogosławieni przez księdza biskupa i posłani do posługi. Ela i Mirek wzrastają w kręgu DK w rejonie Mokotów. W latach 2010 - 2014 pełnili posługę pary filialnej filii warszawskiej.
 
Beata i Jarosław Bernatowicz
2010 - 2013

beatka i jarekDnia 28 listopada 2009 roku odbyły się wybory nowej pary diecezjalnej. Wyboru dokonała ustępująca para diecezjalna wraz z siedmioma parami rejonowymi. Z dwóch kandydujących par wybrano Beatę i Jarosława Bernatowiczów. Przekazanie posługi i błogosławieństwo odbyło się 17 stycznia 2010 roku w Warszawie z rąk Arcybiskupa Warszawskiego Kazimierza Nycza, podczas Ogólnopolskiego Opłatka Odpowiedzialnych DK. Do posługi Moderatora Diecezjalnego DK AW poproszono Księdza Andrzeja Pawlaka – ówczesnego Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie AW. W latach 2017 - 2021 pełnili posługę pary filialnej filii warszawskiej. Angażują się również w prace CDOR oraz Diakonii Oaz Rekolekcyjnych naszej diecezji.

Monika i Radosław Galbarczyk
2013 - 2016

MiRG 2 small

W dn. 22 czerwca 2013 w par. św. Jakuba odbyły się wybory nowej pary diecezjalnej w obecności Moderatora Diecezjalnego DK AW ks. Andrzeja Pawlaka i Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie ks. Pawła Witkowskiego oraz Pary Diecezjalnej Beaty i Jarka Bernatowiczów. Do pełnienia posługi pary diecezjalnej DK AW zostali powołani Monika i Radosław Galbarczyk. Przekazanie posługi i otrzymanie misji udzielonej przez ks. kardynała Kazimierza Nycza reprezentowanego przez ks. biskupa Tadeusza Pikusa miało miejsce 8 września 2013 podczas powakacyjnego Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Niepokalanowie. Do kontynuowania posługi Moderatora Diecezjalnego DK AW poproszono ks. Andrzeja Pawlaka.

Katarzyna i Marcin Piaseccy
2016 - 2019
KIM Piaseccy
Wybory nowej pary diecezjalnej odbyły się w Józefosławiu 11.06.2016 roku w obecności Moderatora Diecezjalnego DK AW ks. Andrzeja Pawlaka i Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marcina Loretza. Swoją posługę rozpoczęli w Niepokalanowie w czasie Powakacyjnego Dnia Wspólnoty 4.09.2016 roku. Błogosławieństwa udzielił im ks. biskup Piotr Jarecki. Posługę Moderatora Diecezjalnego w tym czasie pełnili ks. Andrzej Pawlak a następnie ks. Marcin Loretz, równocześnie z posługą Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie AW. Kasia i Marcin wzrastają w kręgu DK w rejonie Kampinos. W latach 2021-23 pełnili posługę pary odpowiedzialnej za Diakonię Oaz Rekolekcyjnych naszej diecezji.
Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności