Odpowiedzialność za DK spoczywa na Diakonii Domowego Kościoła, która na poszczególnych szczeblach struktury (kręgu, rejonu, diecezji, filii, kraju) podejmuje posługę na rzecz zachowania charyzmatu i jedności w DK i RŚ-Ż oraz odpowiada za formację.

Pary odpowiedzialne - pary animatorskie, rejonowe, diecezjalna, filialna, krajowa i inne pary funkcyjne - odpowiadają za powierzone im małżeństwa, troszcząc się przede wszystkim o ich rozwój duchowy, nie zapominając jednak o innych formach odpowiedzialności. Parom odpowiedzialnym niezbędna jest pomoc księży moderatorów, którzy pełnią ważną rolę doradców duchowych. Księża moderatorzy gwarantują wierność nauce Kościoła oraz łączność z Kościołem hierarchicznym.

Podstawową strukturą DK jest KRĄG MACIERZYSTY. Diakonię w kręgu stanowi jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską, którą doktrynalnie i duchowo wspomaga ksiądz moderator. Kręgi rodzin, które nie dochowują wierności formacji duchowej DK tracą prawo do nazywania się kręgami DK.

Obszar diecezji może być podzielony na Rejony, które obejmujmują kręgi DK w tej samej lub sąsiadujących parafiach. Za pracę w rejonie jest odpowiedzialna para rejonowa, która prosi o opiekę duchową jednego z księży moderatorów kręgu. W Archidiecezji Warszawskiej funkcję Moderatora Rejonowego pełni Moderator danego Rejonu Ruchu Światło-Życie. Para rejonowa, ksiądz moderator, pary animatorskie kręgów i pary łącznikowe (o ile są powołane), tworzą KRĄG REJONOWY. Para łącznikowa powoływana jest przez parę rejonową i sprawuje opiekę nad 3-5 kręgami podstawowymi. Para łącznikowa spotyka się z parami animatorskimi swojego podrejonu tworząc KRĄG PODREJONOWY.

Za DK w diecezji odpowiada para diecezjalna, której doradcą duchowym jest ksiądz moderator diecezjalny DK. Wspólnie z parami rejonowymi tworzą oni KRĄG DIECEZJALNY. Krąg ten może być poszerzony o małżeństwa reprezentujące diakonie specjalistyczne.

Para filialna koordynuje pracę par i moderatorów diecezjalnych DK kilku sąsiednich diecezji, które tworzą FILIĘ Ruchu Światło-Życie. Para filialna spotyka się z parami diecezjalnym i moderatorami DK danej filii, tworząc tym samym tzw. KRĄG FILIALNY.

Za DK na szczeblu krajowym odpowiada para krajowa, której doradcą duchowym jest ksiądz moderator krajowy DK. Para krajowa wraz z ks. moderatorem DK, parami filialnymi, parami pełniącymi określone posługi zlecone przez parę krajową oraz osobami delegowanymi przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła (INMK) tworzą krąg centralny DK. Krąg ten stanowi CENTRALNĄ DIAKONIĘ DK.

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności