Ostatnie spotkanie w roku jest spotkaniem podsumowującym. Krąg ma wtedy okazję ocenić przebytą drogę. Spotkanie to zaczyna się tak, jak inne: posiłkiem i modlitwą; pozostały czas jest poświęcony zastanawianiu się nad minionym rokiem pracy kręgu, aby właściwie przygotować się do następnego roku.

Spotkanie końcowe przeprowadza się często na podstawie kwestionariusza przygotowanego przez parę animatorską kręgu w porozumieniu z doradcą duchowym, a przesłanego wcześniej wszystkim parom.

Wskazówki praktyczne dotyczące przeprowadzenia spotkania podsumowującego

Kwestionariusz odnośnie rocznej pracy kręgu przygotowuje para animatorska kręgu razem z doradcą duchowym, i wysyła go każdemu małżeństwu. Kwestionariusz ma pomóc członkom kręgu w zastanowieniu się nad ich osobistym uczestnictwem w kręgu i w Ruchu. Na spotkaniu należy poświęcić czas na sprawozdania z realizacji zobowiązań, z uczestnictwa w rekolekcjach i z odpowiedzialności za potrzeby materialne DK. Powinno się wybrać temat na następny rok, przy czym oczywiste jest, że jeśli temat nie został zakończony w tym roku, może być kontynuowany w roku następnym. Po sprawozdaniu krąg może podjąć jakieś zadanie na następny rok (można założyć zeszyt, gdzie byłyby zapisywane podjęte decyzje). 

Wybór pary animatorskiej i bilans pracy rocznej muszą być przygotowane modlitwą. Nie chodzi tu o czynności czysto ludzkie, ponieważ krąg jest nie tylko spotkaniem przyjacielskim, lecz małą wspólnotą chrześcijańską. Powinniśmy odnawiać naszą wiarę w tę rzeczywistość, o której jesteśmy skłonni zapominać lub jej nie doceniać.

 

Przykład kwestionariusza na spotkanie podsumowujące

 

Najważniejsza sprawa, która powinna znaleźć swój wyraz w kwestionariuszu brzmi: Czy miłość Boża i miłość do bliźnich wzrosła w nas, w każdym małżeństwie, w całym kręgu? Czy promieniowaliśmy nią wokół?

Aby odpowiedzieć na te pytania, warto zastanowić się nad bardziej szczegółowymi, pomocniczymi pytaniami. Podane poniżej pytania mogą być przykładem. Lepiej jednak będzie, gdy każda z par animatorskich razem z księdzem moderatorem ułoży odpowiedni kwestionariusz dla swojego kręgu.

Sprawy, o które należy zapytać w kwestionariuszu:

1. Przygotowanie spotkań. Czy pary, które przygotowywały spotkania, robiły to starannie, przez modlitwę i omówienie ich przebiegu? Czy współpracowały z moderatorem?  

2. Modlitwa. Jaka była nasza modlitwa podczas spotkań miesięcznych? Ile czasu na nią przeznaczaliśmy, jaki był jej przebieg? Czy wszyscy brali w niej udział? Czy przejmowaliśmy się intencjami podawanymi w czasie modlitwy?  

3. Sprawozdania. Czy szczerze dzieliliśmy się naszymi osiągnięciami, trudnościami, porażkami w dziedzinie zobowiązań? Czy pomagaliśmy sobie w małżeństwie w wypełnianiu zobowiązań? Czy pomagaliśmy sobie modlitwą i dzieleniem się w kręgu? Czy modliliśmy się za siebie nawzajem? 

4. Dzielenie się życiem. Czy podczas dzielenia się poświęcaliśmy dosyć czasu na słuchanie siebie nawzajem? Czy wszyscy mieli możność zabrania głosu? Czy to dzielenie się było przygotowane w poszczególnych małżeństwach?  

5. Temat studyjny. Czy przygotowywaliśmy się do tego tematu w ciągu miesiąca? Jakie były nasze dyskusje? Czy omawiany wspólnie temat rzutował na nasze życie?

6. Nasz udział w życiu Ruchu, Kościoła. Czy czytaliśmy sumiennie materiały otrzymane z Ruchu? Czy braliśmy udział w odbywających się rekolekcjach w ciągu roku? Ile osób z kręgu wzięło w nich udział w ostatnim roku? Jakie było nasze oddziaływanie na zewnątrz, pomoc dla Ruchu, udział w dniach wspólnoty? Jak wyglądała nasza pomoc w diakoniach Ruchu i w parafii? Jakie dawaliśmy świadectwo wobec tych, z którymi się spotykamy (w pracy, w sąsiedztwie)?   

 

Artykuł jest fragmentem konspektu 'Spotkanie w kręgu"

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności