Relacja z Rejonowego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Ursynów i Mokotów

u św. Ojca Pio na Kabatach

Ks. F. Blachnicki, „Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy” (fragm.)

...„Pamięć jest bardzo ważnym przymiotem naszej wiary. Wiara się doskonali poprzez dobrą pamięć, ponieważ przedmiotem wiary jest nie tylko Bóg w swoim istnieniu, ale również Bóg w swoim działaniu. (...) Pamięć o działaniu Bożym powinna być pielęgnowana zarówno w życiu każdego wierzącego, jak i w życiu wspólnot powstających w Kościele. Życie każdego z nas jest dziełem Bożym, ale także powstanie wspólnoty w Kościele jest dziełem Bożym, dziełem Boga zaplanowanym, zamierzonym, i przez Boga zrealizowanym właśnie w historii, w czasie. Dlatego każdy z nas musi od czasu do czasu sięgać pamięcią wstecz, przypominać sobie swoje życie i działanie w nim Opatrzności Bożej.”...

  Dnia 17 października 2021 r. uczestniczyliśmy w Rejonowym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, Rejonu Ursynów i Mokotów u św. Ojca Pio na Kabatach. Był to czas wspólnej modlitwy całego Ruchu Światło–Życie obu rejonów oraz okazja do wielu spotkań. Dzień został uwieńczony wspólną Eucharystią i Agapą.

  Po zawiązaniu wspólnoty, usłyszeliśmy wprowadzenie w temat roku Prawda-Krzyż-Wyzwolenie w ramach katechezy wygłoszonej przez moderatora rejonu ks. Rafała Dawidowicza.

  Hasło roku Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, to nie trzy niezależne rzeczywistości, ale jedna całość, podobnie jak w nazwie Ruchu Światło-Życie, gdzie znak myślnika ma łączyć, nie jest równoznaczny z zestawieniem kolejnych słów ze spójnikiem „i”.

  Prawda-Krzyż-Wyzwolenie pozostaje nadal aktualnym wezwaniem, jest przede wszystkim zaproszeniem skierowanym do nas, wierzących, byśmy inspirowani wiarą i prowadzeni przez Ducha Świętego uczestniczyli w życiu społecznym i brali za nie odpowiedzialność.

1. Punktem wyjścia do działania na rzecz dobra wspólnego jest przyjęcie prawdy. Przynosi ją światło rozumu i sumienia, Słowo Boże, a w końcu sam Jezus, który jest Prawdą. Poznawanie prawdy, przeciwstawianie się kłamstwu i manipulacji, pogłębiona refleksja czy umiłowanie mądrości są szczególnie ważne w świecie, gdzie zasypywani ogromem informacji nie znajdujemy nieraz przestrzeni na pytanie o to, co naprawdę ważne. Ksiądz Rafał Dawidowicz zwrócił uwagę, że gdy rozmyślamy i rozmawiamy z innymi nie możemy wchodzić w narrację i spojrzenie na rzeczy z perspektywy, w której człowiek jest w centrum, a Bóg jest zaledwie elementem dokoła człowieka. Przy takim podejściu nigdy nie dojdziemy do prawdy, ponieważ wychodzimy od złych założeń. Bóg ma być naszym punktem odniesienia (wcielony i niewcielony, żywy i poza czasem), musimy zmienić swoje myślenie, a do tego konieczne jest nasze codzienne nawrócenie.

2. Krzyż ukazuje drogę, bo nieraz wierność prawdzie nie jest łatwa i wymaga ofiary. Równocześnie krzyż jest programem: idąc za Jezusem podążamy drogami miłości i wszelkie starania, słowa i działania mają wynikać z miłości i troski, także względem tych, którzy myślą inaczej, przeciwstawiają się nam, a nawet chcą z nami walczyć. W końcu krzyż przypomina, że prawdziwe wyzwolenie możliwe jest jedynie dzięki Jezusowi i Jego dziełu zbawienia. Dzięki wydarzeniu krzyża Jezus zakopał przepaść, która oddzielała człowieka od Boga. Dzięki wydarzeniu krzyża możemy cokolwiek oddać Bogu i włączyć się w zbawczą ofiarę Chrystusa.

3. Wolność, nie może być rozumiana jako samowola, ale niezmiennie związana z prawdą: człowiek wolny to ostatecznie ten, który poznał prawdę i podporządkował jej swoje życie. Równocześnie wolność zawsze widzi w drugim człowieku osobę - brata, a w związku z tym wyraża się w miłości. Jestem zaś wolny, gdy biorę na siebie odpowiedzialność.

(Więcej na temat hasła roku w referacie programowym Moderatora Generalnego https://www.oaza.pl/wp-content/uploads/46.KO-referat-programowy.pdf ).

  Czujemy, że trzeba nam wciąż wracać do poszczególnych części hasła roku Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, ważne jednak, żebyśmy wciąż mieli w świadomości całość.

  W tym roku naznaczonym pandemią szczególnie ważne było dla nas docenienie wartości spotkania, którego w ostatnim czasie bardzo nam wszystkim brakowało. RDW był jednocześnie dla nas czasem spotkania, modlitwy i radości ze Wspólnoty.

  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Rejonowego Dnia Wspólnoty, szczególnie ks. Proboszczowi z parafii św.Ojca Pio na Kabatach, (który nas przyjął), Kapłanom: ks. Rafałowi Dawidowiczowi, ks. Michałowi Kalecie i o. Tadeuszowi Suślikowi, służbie liturgicznej, Oazie, Scholi oraz wszystkim osobom i małżeństwom z Domowego Kościoła, które włączyły się jakikolwiek sposób w organizację tego wydarzenia.

  Dziękujemy Wszystkim przybyłym za wspólnie spędzony czas, śpiew i modlitwę, świadectwo życia oraz za budowanie Wspólnoty.

Pamiętamy o Was wszystkich w modlitwie.
Z Panem Bogiem Dorota i Witold Kalatowie

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności