Jednym z zobowiązań członków Domowego Kościoła jest:
"uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych."

Rekolekcje Domowego Kościoła są organizowane dla małżeństw, które przeżywają je wraz z dziećmi, najczęściej w formie wyjazdowej. Uwzględniają konkretny program formacyjny. Rekolekcje prowadzi ksiądz moderator oraz para moderatorska. Małżeństwa, oprócz udziału w ogólnych spotkaniach, mają możliwość wzrostu duchowego i wzajemnego ubogacania podczas spotkań kręgu, prowadzonych przez animatorów rekolekcyjnych. Dzieci (od przedszkola do 12 r. ż) są pod opieką diakonii wychowawczej oraz również realizują program formacyjny dostosowany do wieku. Oprócz Eucharystii dzień rekolekcyjny to spotkania w grupach, rozważania, konferencje, modlitwy, ale też jest czas dla rodziny, czas na spacer, wspólne spędzenie czasu, zwiedzanie czy okazanie radości podczas spotkań nazywanych "pogodnymi wieczorami".

 

1. W ramach formacji podstawowej:

Oaza Rodzin OR: piętnastodniowe rekolekcje wyjazdowe (+ dzień przyjazdu i dzień wyjazdu).

OR I stopnia: ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny; skupia się na ewangelizacji rodzin oraz na rodzinnym katechumenacie. Tematyka dotyczy fundamentów życia chrześcijańskiego (m.in. modlitwy, Słowa Bożego, Sakramentów). Omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej, rodziny pojmowanej jako wspólnota i „domowy Kościół” (m.in. dowartościowanie miłości małżeńskiej, sakrament małżeństwa, chrześcijańskie kierowanie płodnością, modlitwa małżonków i rodzinna, wychowanie do miłości, atmosfera domu). Ukazuje też drogę Domowego Kościoła i rolę wspólnoty w realizacji powyższych tematów.

OR II stopnia: wprowadza w biblijne podstawy chrześcijaństwa, w przeżycie spotkania z Bogiem w liturgii sakramentów, poprzez które Bóg uwalnia, wyprowadza nas z niewoli grzechów i daje udział w wolności i chwale dzieci Bożych. Ponadto wprowadza rodziny w przeżywanie liturgii jako źródła i szczytu, a zwłaszcza liturgii domowej, m.in. ucząc jak wspólnie przeżywać święta, niedziele, jak świętować w gronie rodziny, jak przeżywać poszczególne okresy liturgiczne, np. Adwent czy okres Wielkiego Postu. II stopień to również czas pogłębienia zagadnień duchowości małżeńskiej, czyli rodzinnego katechumenatu, realizowanego dzięki odkrywaniu roli zobowiązań jako szczególnych darów.

OR III stopnia: ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty, a także wyraża się w realizowaniu drogi do wspólnoty w tej najmniejszej wspólnocie, jaką jest małżeństwo. Przejawia się to w codziennym dialogu małżeńskim, który dotyka tematów przyświecających każdemu dniowi rekolekcji III stopnia. Program rekolekcji jest dość intensywny. Codziennie pielgrzymuje się do kościołów stacyjnych, by tam sprawować Eucharystię. Są organizowane spotkania z różnymi dziełami, ruchami i osobami różnych stanów, które odkryły swoje miejsce w Kościele i w świecie. Każdego dnia wiele czasu poświęca się modlitwie, spotkaniom w grupach (kręgach).

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin ORAR: (minimum 4 dniowe) 

ORAR I stopnia pogłębia rozumienie istoty, celu, duchowości i metody Domowego Kościoła. Rekolekcje są okazją do rozbudzenia życia modlitwy w żywym kontakcie ze Słowem Bożym oraz do doświadczenia braterskiej jedności i wspólnoty w Eucharystii i w całym życiu grupy rekolekcyjnej. Pokazują wizję Żywego Kościoła, wspólnoty skupionej wokół realizacji haseł: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura (każdy dzień omawia jedno hasło tematyczne).

ORAR II stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów. Omawiane tematy skupiają się wokół: powołania jako człowieka i chrześcijanina, do uczestnictwa w życiu Kościoła, powołania małżeńskiego, szczególnie powołania do odpowiedzialności animatorskiej, postawy wewnętrznej animatora oraz zadań animatorskich, wskazówek dla prowadzących spotkania w ruchu.

 

2. W ramach formacji permanentnej (po zakończeniu formacji podstawowej):

  • ciągłe pogłębianie formacji podstawowej
  • udział w rekolekcjach i sesjach tematycznych DK (rekolekcje tematyczne nie zastępują podstawowych rekolekcji formacyjnych naszego ruchu, lecz je uzupełniają, rozwijają i dlatego są przeznaczone przede wszystkim dla tych, którzy przeżyli już podstawowe rekolekcje formacyjne)
  • Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej we własnej parafii albo wyjazdowe
  • uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii (ORD)
  • udział w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie i innych

 

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności