RE Kanie 1
Czas Rekolekcji Ewangelizacyjnych w Kaniach Helenowskich pod wieloma względami możemy nazwać czasem łaski.

Dziękujemy za działanie Bożej interwencji potrzebnej od samego początku, ponieważ dość długo poszukiwaliśmy księdza dysponującego wolnym czasem podczas tegorocznej majówki. Na miesiąc przed rekolekcjami okazało się, że będzie mógł z nami pojechać ks. Marek Traczyk (diecezjalny moderator Ruchu) i również za to, bardzo jesteśmy wdzięczni. Księże Marku, dziękujemy za każde słowo homilii, modlitwę, rozmowy, otwartość na propozycje, cenne i celne wprowadzenia do konferencji, a przede wszystkim osobiste świadectwo oraz sprawowanie sakramentów: Eucharystii i pokuty i pojednania. I także, po prostu za bycie z nami.

W rekolekcjach uczestniczyło dokładnie tyle osób, ile w tym czasie mógł pomieścić ośrodek rekolekcyjny. Było więc 15 małżeństw z kilku rejonów DK AW wraz z gromadką dzieciaków (15 + jedno od dziewięciu miesięcy przebywające w brzuszku swojej mamy). Posługę par animatorskich pełnili: Małgosia i Waldek Tatarewiczowie, Karolina i Zbyszek Jemiołowie, którzy dodatkowo animowali śpiew oraz Kasia i Krzyś Porczykowie – wszyscy chętnie i z dużym zaangażowaniem włączyli się w powierzone im zadania. W głoszeniu katechez i świadectwie wspierali nas również Asia i Leszek Wiwałowie, a najlepszą po zachodniej stronie Warszawy  Diakonię Wychowawczą pełnili Marzena i Marek Sawułowie wraz z synem Ignacym i córką Kingą. Dodatkowo do pomocy w zabawach z dziećmi przyjechali Adam Grzybowski i Helenka Jemioło. Dziękujemy za ludzi, których spotkaliśmy po raz pierwszy - uczestników rekolekcji i za nasz krąg macierzysty, wspólnotę, która pragnie dzielić się doświadczeniem Boga w codzienności.

W czasie rekolekcji mogliśmy cieszyć się wspaniałą majową pogodą, dzięki czemu dzieci mogły swobodnie korzystać z zielonego podwórka i świeżego powietrza, a zabawy organizowane przez Diakonię Wychowawczą mogły odbywać się w terenie. Również dorośli podczas pierwszego pogodnego wieczoru doskonale bawili się biorąc udział w grach i zabawach integracyjnych. Natomiast drugi z kolei pogodny wieczór miał charakter patriotyczny (odbywał się 2 maja) i w dużej części polegał na wspólnym śpiewaniu piosenek związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. Wraz z zaproszonymi gośćmi – Krzysztofem Michalakiem i jego córką Natalią wspominaliśmy organizowane kiedyś Pikniki Patriotyczne, którego namiastką był ten wieczór. Dodatkowym elementem świętowania w tym dniu były małe biało-czerwone flagi i kotyliony, które wykonały dla nas wszystkich dzieci. Dziękujemy za tę wspaniałą pogodę, słońce, kwiaty, zieloną trawę, za ośrodek rekolekcyjny i osoby, dzięki którym możliwy był pobyt w miejscu oddalonym od pędu i zgiełku miasta.

Po raz kolejny poprzez treść rekolekcji, usłyszane świadectwa, a przede wszystkim bezpośrednie działanie Pana Boga w Eucharystii, w Słowie Pisma Świętego, w adoracji indywidualnej czy modlitwie wspólnotowej, doświadczyliśmy Bożej miłości i odnowiliśmy bliską relację z naszym Panem – Jedynym Zbawicielem. I tak jak wielokrotnie tego doświadczaliśmy, również w Kaniach podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych Pan posyłał swojego Ducha Świętego, by tworzył z nas Wspólnotę Kościół. Byśmy umocnieni tym doświadczeniem mogli wracać do swoich domów, miejsc pracy, kręgów, parafii i dalej …, i byli gotowi świadczyć o tym, że Jezus Żyje! Jemu chwała!

Agnieszka i Janusz Grzybowscy
para prowadząca

Świadectwa ==>>

RE Kanie 2RE Kanie 3

Milanowek1

W dniach 29-31 października 2021r. odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne w Milanówku, w gościnnych progach Domu Zakonnego Zgromadzenia Sług Jezusa. W rekolekcjach uczestniczyło 13 małżeństw, duchowo prowadził nas ks. Grzegorz Czernek. Dzięki diakonii wychowawczej prowadzonej przez Magdalenę i Tomasza Niemców oraz Andrzeja Ryfkę, małżonkowie mogli spokojnie i w pełni zaangażować się we wszystkie punkty rekolekcyjnego programu. Diakonia spisała się tak dobrze, że wszystkie dzieci brały udział w zabawach z ogromną chęcią, nawet te, które początkowo nie miały na to ochoty. Muzycznie posługiwali nam zaprawieni już w „bojach” rekolekcyjnych Asia i Piotr Olędzcy.

Dla nas, jako pary prowadzącej rekolekcje zaczęły się już miesiąc przed wyjazdem do Milanówka. Cały ten czas był przeplatany trudnościami życia codziennego, jak i wyzwaniami, które stawiało przed nami zorganizowanie rekolekcji, ale przede wszystkim był to czas ogromnej łaski bycia w bliskości z Panem Bogiem i ciągłej modlitwy o wypełnianie przez nas Jego woli, realizacji Jego pomysłu na ten weekend. Oczywiście Pan był z nami również na rekolekcjach, wypełniał przestrzenie, w których byliśmy słabi, nawet możemy powiedzieć, że właśnie przez nasze słabości działał najlepiej. Zobaczyliśmy to zwłaszcza w trakcie jednego z przygotowanych przez nas głoszeń. Było ono dla nas trudne i okazało się, że nie mamy nikogo kto chciałby wygłosić konferencję na temat: „Wiara i nawrócenie”, więc w ostatnim momencie wzięliśmy to na siebie. Mieliśmy wiele wątpliwości, czy wszystkie treści są dla nas jasne, czy wszystko co przygotowaliśmy powinno być powiedziane, w taki sposób w jaki to przygotowaliśmy. Przed tą konferencją odczuwaliśmy największy stres i postanowiliśmy oddać ten czas szczególnie Panu Bogu. W trakcie konferencji, ku naszemu przerażeniu okazało się, że część slajdów z niewiadomej przyczyny nie wyświetliła się i tym samym pominęliśmy też część treści tego głoszenia. Konferencję skończyliśmy z poczuciem, że po ludzku „zawaliliśmy” sprawę, nie zapanowaliśmy do końca nad sytuacją i nie wykonaliśmy dla Pana zadania, tak jakby sobie tego życzył. Chociaż w głębi serca mieliśmy nadzieję, że Bóg zapanował nad tą sytuacją i nagłe „przeskoczenie” przez nas kilku slajdów było Jego sprawą. Ku naszemu zdziwieniu podczas Godziny świadectw, uczestnicy odwoływali się właśnie do treści z tej „nieudanej” konferencji i to jeszcze do tych fragmentów, do których mieliśmy największe wątpliwości, czy je w ogóle poruszać.

Jednym z bardziej „mocnych” momentów w trakcie rekolekcji była modlitwa wstawiennicza. Pierwszy raz razem z mężem mieliśmy okazję posługiwać innym w taki sposób. Było to dla nas niesamowite doświadczenie. Pan Bóg uzdalniał nas do modlitwy za małżonków, wkładał w nasze usta słowa modlitwy, a w nasze serca miłość do bliźniego. Tego momentu nie można porównać z niczym innym.
Dziękujemy, że mogliśmy przygotować te rekolekcje. Wiele nas to kosztowało pracy, ale korzyści przekraczają o wiele trud włożony w organizację. Mamy poczucie, że Bóg uświęcił ten weekend swoją obecnością. Spotkało nas w tym czasie wiele dobra i miłości od naszych braci i sióstr ze wspólnoty.

Bóg jest dobry cały czas.

Klaudia i Konrad Skonieczni
para prowadząca

Świadectwa ==>>

Milanowek2

Wolni1

Rekolekcje tematyczne "Wolni i wyzwalający" odbyły się w dniach 25-31.07.2021r. w ośrodku rekolekcyjnym św. Norberta w Hebdowie. Atmosfera XII-wiecznego klasztoru oo. norbertanów (obecnie prowadzony przez pijarów) pomogła nam zrealizować przeżyciowy charakter rekolekcji.

W rekolekcjach uczestniczyło 12 par małżeńskich z dziećmi, razem 53 osoby. Opiekunem duchowym naszej wspólnoty był ks. Rafał Czekalski, który oczarował nas swoją wiedzą i pomógł lepiej zrozumieć i otworzyć się na słowo Boże. Nasze rekolekcje dzielnie wspierali również klerycy: Mateusz i Paweł. Konferencje dotyczące tematu przewodniego prowadziła Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka prasowa i telewizyjna. Do diakonii rekolekcyjnej należeli także animatorzy kręgów: Danusia i Janusz Kamińscy-Hass, Beata i Piotr Falkowscy i Małgosia i Piotr Jabłońscy. Posługę diakoni muzycznej pełnili Hanna i Mariusz Kociędowie z diecezji płockiej. Natomiast diakonię wychowawczą tworzyli: Ewa i Michał Szczepanikowie oraz Ania i Maciek Kalinowscy. Dzielnie pomagały im Karolinka Markowska i Marysia Falkowska. Przeżywanie rekolekcji ułatwiła nam gościnność o. Jacka Stępnia, który był dla nas bardzo wyrozumiały i starał się sprostać wszystkim naszym potrzebom. Posiłki były pyszne i pięknie podane.

Każdy dzień rekolekcji wypełniony był modlitwą, którą rozpoczynaliśmy Namiotem Spotkania o godz.7.30, potem Jutrznia i ok. południa Eucharystia. Dzięki życzliwości księdza proboszcza Eucharystię - szczyt i źródło naszej modlitwy, prawie zawsze mogliśmy przeżywać w Sanktuarium Matki Bożej Hebdowskiej zwanej Nadwiślańską. Małżonkowie modlili się również podczas codziennego dialogu małżeńskiego, wieczornej modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, a także podczas małżeńskiej adoracji Najświętszego Sakramentu i wieczornego uwielbienia.

Dwa razy dziennie przed południem i po południu mogliśmy posłuchać konferencji Małgosi Nawrockiej, która uświadomiła nam jakie zagrożenia niesie ze sobą obecna kultura zwana "popkulturą". W swoich konferencjach nawiązała do historii i źródeł tych zagrożeń. Uświadomiła nam jakim zagrożeniem mogą być dla nas niektóre media, środki masowego przekazu, książki czy sztuki teatralne, które w powolny i systematyczny sposób próbują przemycać do naszej świadomości filozofię New Age, okultyzmu i magii. Trzeba zatem wybierać mądrze i pamiętać, że jest wielu nauczycieli, ale mało świadków prawdy, a to Bóg jest Miłością i prawdziwym Nauczycielem.

Małżonkowie mogli umacniać się w wierze w codziennych spotkaniach kręgów, które służyły również pogłębieniu i przedyskutowaniu tematu przewodniego. Wieczorami zbliżaliśmy się do siebie przez uczestnictwo w pogodnych wieczorach, które dostarczały wszystkim dużo radości i dobrego humoru. W czasie dla rodziny mieliśmy możliwość zwiedzania całego klasztoru, a ksiądz kustosz opowiedział nam o jego historii i zwyczajach, jakie panowały w nim za czasów ojców norbertanów. Mogliśmy wejść do podziemi, gdzie znajduje się dawne oratorium zmarłych i krypta grobowa zakonników.

Był to bardzo dobry i potrzebny czas dla wszystkich uczestników rekolekcji. Małżonkowie mogli zbliżyć się do Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem oraz pogłębić więzi małżeńskie.

Dziękujemy Panu Bogu za ten czas i wszystkich uczestników.

Lena i Piotr Sasinowe
para prowadząca

Krakow1

W dniach 7-22 sierpnia 2021 r., w 76 osobowej grupie, przeżywaliśmy w Krakowie rekolekcje OR III st. Moderatorem oazy był ks. Mariusz Żołądkiewicz, a w diakonii posługiwali: Monika i Marcin Kłykocińscy, Iga i Maciej Banasiowie, Edyta i Jacek Łuczakowie oraz Ania i Hubert Szperlowie jako animatorzy, Ela i Grzegorz Cendrowscy jako odpowiedzialni za stronę muzyczną, a nad dziećmi czuwali Ola i Sławek Szymianiakowie, z nieocenioną pomocą ośmiorga dorosłej młodzieży.

Przeżywaliśmy rekolekcje poznając Kościół – Matkę zbudowany na fundamencie Apostołów i Męczenników. Wirtualnie zwiedzaliśmy świątynie Rzymu, a w rzeczywistości odkrywaliśmy piękno Krakowa i jego kościołów. Spotkania z Żywym Kościołem ubogacały nas świadectwem wiary, powołania i nawrócenia, jak również pokazywały bogactwo dróg, jakie w tym Kościele można obrać służąc Bogu i wspólnocie.

Ubogacały nas również świadectwa uczestników oazy i słowa księdza moderatora, który pomagał nam odkrywać piękno służby przede wszystkim w małżeństwie i rodzinie, ale również w parafii i we wspólnocie.

Diakonia rekolekcyjna otwarta na potrzeby wspólnoty sprawiała, że nie poddawaliśmy się zmęczeniu i razem pokonywaliśmy wszelkie trudności. Szczególne podziękowania składamy diakonii wychowawczej, która z miłością i troską opiekowała się dużą grupą dzieci.

Chwała Panu!

Iza i Rafał Pytlakowie
para prowadząca

Świadectwo==>>

Krakow2Krakow3Krakow4Krakow5Krakow6Krakow8Krakow7Krakow10Krakow9Krakow11Krakow12

Ciezkowice1
Pan Bóg pozwolił nam odbyć 17 dniowe rekolekcje ze wspaniałymi ludźmi, w domu pachnącym drewnem, na wzgórzu, w najbardziej pogodnych dniach wakacji 2021 roku. A przecież, nie pozbawił nas wysiłku, trudu, wpisanych w ten czas, jak w dniu codziennym. Dodał kluczowe - świadomość swojej obecności, zaangażowanej, wrażliwej, silnej, opiekuńczej. Zaprosił, by wzrastało poczucie bezpieczeństwa, którego źródłem jest On sam. Pan uczył nas oddawania naszych planów i decyzji – Jemu (prawdziwa górska burza, gdy już wychodziliśmy na Drogę Krzyżową). Dawał nam poznawać swoją miłość przez drugiego człowieka. Uczył, jak dobre jest, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Pozwalał dostrzec, jak ktoś nosi moje brzemię, jak doświadcza mojego krzyża i wypełniał serce wdzięcznością. Robił miejsce na radość w codzienności. Uczył, jak ważne jest przy tym – danie czasu na spotkanie z Nim - w Namiocie Spotkania, we Mszy Świętej.

I tak, pozostajemy z głęboką wdzięcznością wobec 11 par małżeńskich, które zdecydowały się oddać czas Bogu. Dziękujemy za włożone pracę i serce prowadzącemu rekolekcje ks. Szymonowi Nowickiemu, animatorom: Agnieszce i Kubie Filipkowskim, Agnieszce i Przemkowi Włodarskim, Marii i Piotrowi Jakubowiczom. Dziękujemy za trud i miłość opiekunom naszych dzieci: Asi i Mariuszowi Koziarom wraz z dziećmi Anią i Kacprem, Małgosi i Sławkowi Sutowiczom, Antosiowi Korytko, Karolince i Asi Walkowskim, Karolince Kuc, Ali Brodnickiej.

„Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.(…) Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje”.

Nas miłuje.

„Wzajemnie swoje brzemiona noście”. Tego doświadczyliśmy.

Z wdzięcznością,

Justyna i Maciej Aulakowie
para prowadząca

Świadectwa ==>>

Ciezkowice2Ciezkowice3Ciezkowice4

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności