(Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae)

Tajemnica Kościoła znajduje swoją syntezę w tajemnicy Maryi, która jest typem Kościoła. Maryjny rys duchowości Ruchu wyraża przyjęta przez niego formuła-synteza: Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae oraz wezwanie, pod którym czci on Maryję: Niepokalana, Matka Kościoła. Tytuł ten wyraża tajemnicę Oblubienicy i Matki, będącej jednocześnie najgłębszą tajemnicą i źródłem żywotności Kościoła, a tym samym Ruchu.

Niepokalana - Osoba całkowicie przez miłość oddana Chrystusowi jest typem Kościoła Oblubienicy, bo w Niej pierwszej urzeczywistniło się wezwanie skierowane do wszystkich w Kościele, aby żyć w oblubieńczej relacji do Chrystusa.

Mocą tego oddania, zwłaszcza w godzinie Krzyża, kiedy przez miłość współdziałała z Chrystusem w dziele zbawczym, Maryja stała się Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła. Tutaj Maryja ukazuje się jako typ Kościoła Matki (Ecclesia Mater). Jest Ona Matką na tej samej zasadzie, na jakiej matką jest cały Kościół, który wtedy jest płodny i życiodajny, gdy jego członkowie przez wiarę i miłość są oddani Chrystusowi. Składanie Mu swego życia w ofierze w różnych sytuacjach, a szczególnie w doświadczeniu Krzyża, staje się zasadą macierzyńską całego Kościoła.

Nowe życie, łaska, jest owocem miłości rozumianej jako spotkanie miłości Chrystusa Oblubieńca i miłości Kościoła Oblubienicy, bo takie jest prawo miłości oblubieńczej, że ze spotkania dwóch miłości, które się sobie bezinteresownie, wzajemnie oddają, powstaje nowe życie.

Maryja - Matka Kościoła, jest wzorem dla wierzących, ponieważ w sposób pełny i doskonały wypełniła powołanie każdego członka Kościoła, co każe patrzeć na Nią, jako na stojącą nie ponad Kościołem, ale pośród niego, na Tę, która jest Kościołem.

Takie rozumienie Maryi jako Matki Kościoła i typu Kościoła Matki, wzywa członków Ruchu do tego, by swoje uczestnictwo w tajemnicy Żywego Kościoła i źródło owocności posługi apostolskiej widzieli w naśladowaniu Maryi w Jej oblubieńczej relacji do Chrystusa, a zwłaszcza w jednoczeniu się z Nią stojącą pod Krzyżem. Realizacja tego wezwania sprawia, że Ruch staje się Kościołem żywym i życiodajnym.

Tajemnica Kościoła Matki uwidacznia prawdę, że cały Kościół - we wszystkich swych członkach, jest podmiotem apostolstwa - duchowego macierzyństwa, będącego fundamentem i warunkiem skuteczności wszelkich innych form apostolstwa. Wskazuje też na dialogiczną strukturę Kościoła, w której specyficzna rola kapłanów polega na uobecnianiu przez posługę słowa i sakramentu oraz posługę pasterską, Chrystusa Oblubieńca wobec Kościoła Oblubienicy, który przyjmuje Go przez wiarę i miłość a stając się w ten sposób źródłem życia dla nowych członków, podejmuje skutecznie różne formy apostolstwa w świecie (Nowa Kultura).

Takie rozumienie maryjności i kultu maryjnego jest tak głęboko zakorzenione w istocie charyzmatu Ruchu Światło-Życie, że w pełni uzasadnione jest nazywanie go również Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła. Zrozumienie tajemnicy Maryi - Niepokalanej, Matki Kościoła i życie nią, gwarantuje zachowanie charyzmatu oazy w jego autentyczności, chroni przed aktywizmem i jest źródłem bezgranicznego, apostolskiego i diakonijnego zaangażowania w sprawy Kościoła.

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności