blachnicki3 1314645962List jedności do Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
Szczęść Boże!
Serdecznie pozdrawiam zgromadzonych na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie! Przekazuję informacje dotyczące procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

1. Trwają prace nad "Positio", prezentującą Sługę Bożego Ojca Franciszka, opartą na dokumentach oraz zeznaniach świadków jego życia.
Bardzo zaawansowane są prace mające na celu ukończenie "Biografii historyczno - krytycznej" oraz prezentacja cnót i sławy świętości ks. Blachnickiego. Aktualna objętość "Positio" to ok. 1000 stron tekstu.
Decyzją powoda procesu, ks. abpa D. Zimonia, za zgodą ks. bpa W. Skworca, od kilku miesięcy tzw. pomocnikiem zewnętrznym, współpracującym przy redakcji pewnych fragmentów "Positio", został ks. Jan Mikulski, kapłan diecezji tarnowskiej.

2. Aktualna jest zachęta do modlitwy o cud za wstawiennictwem Sługi Bożego, możliwy do zweryfikowania medycznego. Nadal nie znamy przypadku wyzdrowienia, który pozwoliłby wszcząć proces o cudzie za wstawiennictwem Sługi Bożego. Proszę odpowiedzialnych Ruchu o modlitwę w tej intencji.
Informacje o łaskach duchowych i uzdrowieniach, otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, proszę przekazywać do Centrum Światło-Życie w Krościenku lub na adres:
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-043 Katowice

z dopiskiem: "Proces Sł. B. Ks. F. Blachnickiego". 

3. Składam serdeczne podziękowania za wszelką pamięć modlitewną, za każde słowo i gest życzliwości oraz za wszelkie ofiary składane na potrzeby procesu!
Proszę Was o dalszą pamięć modlitewną i materialną dla procesu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

4. Odpowiedzialnym Ruchu "Światło-Życie", zgromadzonym na Jasnej Górze w refleksji wokół tematu "Pamięć i tożsamość", w 25 rocznicę ostatniej Kongregacji prowadzonej przez o. Franciszka Blachnickiego, wokół tematu "Jedność i diakonia", życzę doświadczenia daru jedności w Duchu Świętym, której owocem będzie dynamiczna służba Ruchu "Światło - Życie".
W obecnej sytuacji, kiedy tysiące młodych Polaków emigrują w poszukiwaniu pracy i godnego życia do krajów Unii Europejskiej, być może fakt ten domaga się zwiększonej aktywności naszego Ruchu, kapłanów i świeckich animatorów, poza granicami Polski! Znakiem czasu dla Ruchu jest fakt, że Założyciel ostatnie lata życia spędził na emigracji, by tam rozszerzać wizję Żywego Kościoła. Dziś to zadanie wydaje się być równie aktualne, jak przed 25 laty, a możliwości znacznie lepsze niż te, które posiadał o. Franciszek. Wspomnienie emigracyjnych lat Sługi Bożego i zapisanych w "Testamencie" słów, w który składał swe życie w ofierze także "za to dzieło w Carlsbergu, aby mogło jako Sanktuarium Niepokalanej, Jutrzenki Wolności, Źródła Światła i Życia - być tronem Jej łaski i sercem Ruchu", niech ożywi ewangelizacyjną posługę Ruchu "Światło-Życie" na emigracji, aż "po krańce świata", dla odnowy Kościoła.

Sługo Boży Franciszku - wstawiaj się za nami!
Ks. Adam Wodarczyk
Postulator procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Rzym 22 II 2006

***********************************************************************************

Ksiądz Jan Mikulski współpracownikiem w procesie beatyfikacyjnym
Metropolita katowicki Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń mianował Księdza Jana Mikulskiego, moderatora krajowego Domowego Kościoła, współpracownikiem ds. beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego.
Prosimy o modlitwę w intencji nowej posługi Ks. Jana, a także w intencji wszystkich spraw związanych z procesem beatyfikacyjnym Sługi Bożego.
Anna i Jacek Nowakowie

***********************************************************************************

W końcu 2002r. Moderator Generalny Ruchu Światło - Życie ks. Roman Litwińczuk skierował do członków Ruchu list. Informuje w nim, że dokumenty procesowe ks. Franciszka Blachnickiego zostały przekazane Watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Obecnie przygotowywane jest przez postulatora procesu ks. Adama Wodarczyka pod kierunkiem watykańskiego relatora tzw. ''Positio" - dokument przewidziany przez prawo kościelne na tym etapie procesu beatyfikacyjnego.
Ks. Moderator prosi nas, aby ludzkie wysiłki wspierać gorącą modlitwą, postem a także czynami miłosierdzia. Odmawianie zamieszczonej niżej ''modlitwy o łaskę za pośrednictwem Sługi Bożego" niech stanie się naszą stałą praktyką. Za wstawiennictwem ks. Fr. Blachnickiego, człowieka wiary konsekwentnej polecajmy szczególnie ludzi wątpiących, niechętnych Kościołowi, zniewolonych grzechem, zagubioną młodzież, rodziny zagrożone rozbiciem. Tego rodzaju praktyki powinnyśmy wspierać osobistym nawróceniem, częstym przyjmowaniem sakramentu pokuty, który pozwala z czystym sercem jednoczyć się w komunii z Chrystusem.Odpowiadając na apel ks. Moderatora, Diecezjalna Diakonia Jedności, w której uczestniczyliśmy, ustaliła, aby cały Ruch w naszej archidiecezji jednoczył się na modlitwie ww. intencji w każdą niedzielę w godzinie Apelu Jasnogórskiego o 21.00. W dniu 27 lutego tego roku minęła 16 rocznica narodzin dla nieba Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, dlatego też dniem postu ustalonym przez nas wraz z Moderatorem Diecezjalnym Domowego Kościoła, ks. Mieczysławem Rzepeckim będzie 27 dzień każdego miesiąca. Warto przytoczyć na koniec myśl św. Piotra Chryzologa - ''To o co kołata modlitwa, zjednywa post a osiąga miłosierdzie ... Duszą bowiem modlitwy jest post a życiem postu - miłosierdzie".

Elżbieta i Grzegorz Kolasińscy

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM SŁUGI BOŻEGO KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO


Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.Bądź uwielbiony, Boże, w słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ..........................,o którą najpokorniej proszę. Amen.
Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności