Rozpoczynamy zapisy na Triduum

Rozpoczynamy zapisy na Triduum Paschalne w formie rekolekcji. Odbędzie się ono w Laskach w terminie 14-17 kwietnia br..

Poniżej przedstawiamy instrukcję zapisów na te rekolekcje:
1. Animator wypełnia formularz.
2. Uczestnicy otrzymują maila z informacją o przyjęciu zgłoszenia wraz z kartą zgłoszeniową i danymi do przelewu najpóźniej do wtorku, 1.03.2022.
3. Najpóźniej w niedzielę, 6.03.2022, należy przelać całą kwotę – 180 zł na konto podane w mailu.

4. W dniu 6.03.2022, przed rozpoczęciem Diecezjalnego Dnia Wspólnoty, należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz potwierdzenie przelewu przedstawicielowi Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.