PDW, 13.06.2021 – relacja

W niedzielę, 13 czerwca br. w Świątyni Opatrzności Bożej miał miejsce
Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty. Rozpoczął się spotkaniami w grupach
rekolekcyjnych. Następnie przeszliśmy do świątyni. Po wielu miesiącach
ograniczeń widok licznie zgromadzonych członków RŚŻ AW budził w sercu radość
i nadzieję. Zawiązanie wspólnoty rozpoczęło się śpiewem do Ducha Świętego.
Następnie w niewielkich grupkach dzieliliśmy się słowami Psalmu 92.
Staraliśmy odpowiedzieć sobie m.in. na pytania:

  • Czy i za co jesteśmy wdzięczni Bogu?
  • Czy to, co w życiu robimy, robimy na chwałę Bożą?
  • W jaki sposób świadczymy o Bożej sprawiedliwości i łaskawości?

Przed rozpoczęciem przygotowania do Mszy św. głos zabrał Moderator
Diecezjalny RŚŻ AW ks. Marcin Loretz. Podziękował za pełnioną dotychczas
posługę, informując zgromadzonych, że zgodnie z decyzją Ks. Arcybiskupa
Kazimierza Nycza od 25 sierpnia br. Moderatorem Diecezjalnym RŚŻ AW będzie
ks. Marek Traczyk.

Eucharystia koncelebrowana była przez neoprezbiterów ks. Kacpra
Świerzowicza i ks. Mateusza Giszczaka, księży opiekunów oraz Moderatora
Diecezjalnego ks. Marcina Loretza, który wygłosił kazanie. Nawiązując do
Ewangelii św. Marka (Przypowieść o ziarnku gorczycy), ks. M. Loretz zachęcał
by, w kontekście zbliżających się rekolekcji, podejmować powierzone zadania
w ufności i z wiarą, że – o ile są zgodne z Jego wolą – Pan wyprowadzi z
nich dobro i będzie przez nie działał pomimo naszej niedoskonałości.
Moderator zachęcał, by na co dzień budzić w sobie postawę wdzięczności za
Bożą opiekę i łaskawość.

W modlitwie powszechnej prosiliśmy o dobre owoce tegorocznych rekolekcji.

Damian Konecki mówił w ogłoszeniach parafialnych o tegorocznych planach
organizacji rekolekcji w Kenii przez Diakonię Misyjną RŚŻ. Prosił o modlitwę
w intencji owoców tego dzieła i o jego wsparcie finansowe (wspieram.oaza.pl).

Na zakończenie Mszy św. księża neoprezbiterzy udzielili uroczystego
błogosławieństwa wraz z nałożeniem rąk: prezbiterom, służbie liturgicznej,
scholi oraz wszystkim wiernym.

Fot. Maciej Loretz