Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki

Nasz Założyciel sługa Boży ks. F. Blachnicki nosił w sobie przekonanie o męczeńskim wymiarze ofiary złożonej przez ks. Popiełuszkę. Uważał, że to męczeństwo przyniesie wielkie owoce dla Kościoła i dla polskiego narodu. Dlatego jest czymś oczywistym, że jako Ruch Światło-Życie chcemy być obecni w Warszawie w dniu beatyfikacji sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

więcej: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=2592