Dodatkowy dyżur w Diakonii Słowa

Dodatkowy dyżur w Diakonii Słowa we wtorki 16:30-18:00 (w okresie do Wielkiej Nocy).

Dodatkowy dyżur w Diakonii Słowa we wtorki 16:30-18:00 (w okresie do Wielkiej Nocy).

Godziny otwarcia:

wtorki 16:30-18:00
czwartki 16:00-18:00

Zapraszamy!