Konferencja ‘Wokół porodu XXI wieku’

Zapraszamy na II sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego” pt. „Wokół porodu XXI wieku”. 
14 października 2012 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konferencja pewnie bardziej dla małżonków, dla studentów wydziałów medycznopodobnych, osób zajmujących się NPR, którym bliskie są również te tematy.

Niemniej zapraszamy serdecznie wszystkich chetnych.

Szczegółowe informacje o sympozjum znajdziecie tutaj: http://zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/

Natomiast program sympozjum znajdziecie na stronie:
http://zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/content/program-sympozjum