List jedności Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie Komunikat nr 3 – 2013/2014

ks. Adma Wodarczyk

pobierz list w formacie pdf

1. XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie „Radość Ewangelii”
2. Rozwiązanie konkursu na piosenkę roku OŻK 2014
3. Komisja Teologiczno Programowa
4. Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych
5. Kanonizacja bł. Jana Pawła II
6. Rekolekcje dla moderatorów
7. Centralna Oaza Matka (6-9 Czerwca 2014)
8. Światowe Dni Młodych w Krakowie
9. IV Kongres Ruchów Katolickich, Warszawa – 14 czerwca 2014 r.
10. Festiwal Nadziei, 14-15 czerwca 2014 w Warszawie
11. Setna rocznica męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkównej
12. Centralna Diakonia Modlitwy
13. Centralna Diakonia Ewangelizacji
14. Centralna Diakonia Misyjna
15. Centralna Diakonia Wyzwolenia
16. Centralna Diakonia Życia
16. Centralna Diakonia Liturgiczna
17. Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego
18. Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
18. Słowo pozdrowienia

Teksty bł. Jana Pawła II do Ruchu Światło-Życie
1. List w sprawie młodzieży „oazowej” Bądźcie Kościołem w świecie współczesnymOjca Świętego Jana Pawła II skierowany na ręce ks. Biskupa Tadeusza Błaszkiewicza
2. List z okazji 30-lecia poświęcenia Matce Kościoła Ruchu Światło-Życie

1. XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie „Radość Ewangelii”

XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie podjęła temat „Radość Ewangelii”, który będziemy rozważać jako temat pracy rocznej w roku formacyjnym 2014/2015. Najważniejszym zadaniem dla nas jest, byśmy tą radosną nowiną zawartą w Ewangelii potrafili podzielić się z innymi ludźmi. Inspiracje zawarte w adhortacji są w tej dziedzinie bardzo konkretne – należy zacząć od osobistego nawrócenia i od nawrócenia pastoralnego. Dla naszego Ruchu jest to zachęta do postawienia sobie kilku pytań:

 • Ile osób w minionym czasie zostało zewangelizowanych i przyprowadzonych do naszych wspólnot?
 • Na ile wizję powszechnego zaangażowania w ewangelizację noszą członkowie naszych wspólnot, którzy przyjęli Jezusa jako Zbawiciela i Pana?
 • Czy odpowiedzialni za wspólnoty, grupy i kręgi wprowadzają uczestników naszego Ruchu w Plan Ad Christum Redemptorem 2, którego celem jest dotarcie z Dobrą Nowiną do jak największej liczby osób i uformowanie jak największej liczby liderów dla wspólnot parafialnych?
 • Ile osób uczestniczyło w Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji I stopnia, poświęconej ewangelizacji indywidualnej lub realizuje treści ORAE I stopnia w ramach formacji permanentnej w bieżącym roku formacyjnym?

Odpowiadając na te pytania, możemy dokonać rewizji życia naszych wspólnot, grup i kręgów. Wszystko po to, aby zgodnie z zachętą, którą otrzymaliśmy od Ojca Świętego Franciszka w adhortacji „Evangelii Gaudium”, powiększyła się nasza osobista i wspólnotowa gorliwość w podejmowaniu ewangelizacji indywidualnej i wspólnotowej, a przez to wzrosła owocność życia naszych grup, kręgów i całych wspólnot Ruchu. Dlatego cały nadchodzący rok formacyjny 2014/2015 będzie dla nas okazją, aby „budzić olbrzyma”, czyli nasz Ruch do nowej gorliwości, nowych metod i nowych form wyrazu w dziele nowej ewangelizacji!

W Kongregacji uczestniczyło 1060 osób. Z poszczególnych diecezji i krajów przybyła następująca ilość delegatów:

2. Rozwiązanie konkursu na piosenkę roku OŻK 2014

3. Komisja Teologiczno Programowa

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, po konsultacji z Centralną Diakonią Jedności, na trzyletnią kadencję, została powołana Komisja Teologiczno-Programowa w składzie: ks. dr hab. Bogdan Biela (przewodniczący), ks. dr Jan Mikulski, ks. dr Zbigniew Snarski. Zadaniem Komisji Teologiczno-Programowej jest badanie zgodności treści nowo redagowanych materiałów formacyjnych Ruchu Światło-Życie z Magisterium Kościoła i z charyzmatem i duchowością Ruchu Światło-Życie oraz koordynacja prac nad materiałami formacyjnymi.

Materiały do recenzowania można nadsyłać na adres: sekretariat@oaza.pl.

4. Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

5. Kanonizacja bł. Jana Pawła II

Zapraszam wszystkich członków naszego Ruchu do rozważenia dwóch listów skierowanych przez błogosławionego Jana Pawła II do Ruchu Światło-Życie. Jeden pochodzi z roku 1980 i nosi tytuł „Bądźcie Kościołem w świecie współczesnym”. Drugi jest z roku 2003, został napisany z okazji 30. rocznicy oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła, dokonanego przez kard. Karola Wojtyłę 11.06.1973 r. w Centrum naszego Ruchu w Krościenku nad Dunajcem. Niech lektura tych dwóch bardzo ważnych listów papieskich będzie formą duchowego przygotowania wspólnot naszego Ruchu do kanonizacji bł. Jana Pawła II, która dokona się 27.04.2014 r. w Rzymie.

Dziękczynienie za kanonizację bł. Jana Pawła II będzie miało miejsce podczas paschalnych Dni Wspólnoty naszego Ruchu – w formie modlitwy wielbiącej Boga „za wielkie dzieła, które nam uczynił przez życie św. Jana Pawła II”. Centralne dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II podejmiemy podczas Centralnej Oazy Matki w Krościenku nad Dunajcem – patrz punkt 7.

Wyżej wymienione Listy Jana Pawła II do Ruchu zamieszono w Załączniku do Komunikatu.

6. Rekolekcje dla moderatorów

 • Wiosenne rekolekcje kapłańskie planowane w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem w dniach 22-25 kwietnia 2014 r. zostały odwołane ze względu na Kanonizację bł. Jana Pawła II.
 • Jesienne rekolekcje kapłańskie odbędą się w Krościenku w terminie 24-27 listopada 2014 r. Oparte będą na programie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Życia.
 • Rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych i zakonnych Ruchu Światło-Życie odbędą się w Porszewicach w terminie 13-15 października 2014 r.

7. Centralna Oaza Matka (6-9 Czerwca 2014)

8. Światowe Dni Młodych w Krakowie

Zaangażowanie Ruchu w przygotowanie i przebieg ŚDM:

 • We wspólnotach Ruchu w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych proszę odbyć konsultacje, aby określić co dana diecezjalna wspólnota oazowa Ruchu lub wspólnota Ruchu prowadzona przez zgromadzenie zakonne może realnie zrobić w ramach przygotowania i trwania ŚDM. Ważne jest, aby te propozycje mieściły się w ramach formuły ŚDM. W tym celu może dobrze by było w diecezjach zorganizować forum tych, którzy uczestniczyli w ŚDM, żeby podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Pomysły i propozycje należy przysłać do 30 kwietnia 2014 do sekretariatu Moderatora Generalnego: sekretariat@oaza.pl.
 • Moderator Generalny powoła zespół koordynujący nasze zaangażowanie w ŚDM. Przewodniczącym zespołu będzie ks. Mariusz Susek z Krakowa.

Najważniejszym wyzwaniem na dziś staje się szukanie możliwości do podjęcia przez wspólnoty Ruchu w diecezjach działań ewangelizacyjnych wobec młodych, którzy przyjadą z całego świata oraz możliwości do prezentacji naszego Ruchu młodym z całego świata.

9. IV Kongres Ruchów Katolickich, Warszawa – 14 czerwca 2014 r.

Kongres odbędzie się w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, 14 czerwca br.

Ramowy program przedstawia się następująco:

10.00 Przywitanie oraz wprowadzenie w Kongres

10.30 Msza święta dziękczynna ruchów za kanonizację oraz dar Jana Pawła II

11.45 Referat: Jak ruchy uświęcają i przemieniają świat?

12.30 Przerwa

13.00 Apostolskie inspiracje:

 • Jak kochać Kościół, gdy widzimy w nim tak wiele zła?
 • Praca zawodowa jako apostolstwo
 • Rodzina podstawowym miejscem formacji chrześcijańskiej
 • Zaangażowanie społeczne ruchów przejawem troski o ubogich

15.00 Modlitwa o owocność apostolstwa ruchów

 • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 • Modlitwa do Ducha Świętego

15.30 Uroczyste przekazanie „Programów Apostolskich Ruchów” uczestnikom Kongresu.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

16.00 Zakończenie spotkania Kongresowego.

10. Festiwal Nadziei, 14-15 czerwca 2014 w Warszawie

Kard. Kazimierz Nycz zaprasza do udziału i zaangażowania w ekumeniczne spotkanie ewangelizacyjne, które będzie miało miejsce w dniach 14-15 czerwca br. na stadionie Legii w Warszawie. Festiwal Nadziei, to czas, kiedy będziemy wspólnie z braćmi i siostrami z różnych denominacji chrześcijańskich głosić światu Jezusa Chrystusa.

Organizatorzy Festiwalu poprosili o pomoc katolickich wolontariuszy, którzy będą gotowi do przeprowadzenia osobistej rozmowy z osobami pragnącymi zawierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi na skutek usłyszanej podczas Festiwalu Ewangelii. Do tej posługi podczas ewangelizacji potrzebne są osoby dojrzałe 
i mające doświadczenie współpracy w grupie. Wesprą one posługę doradców podczas ewangelizacji na stadionie. Osoby chętne do służby prosimy o zgłoszenie swojej gotowości za pośrednictwem witryny www.FestiwalNadziei.org

Zgłoszeni otrzymają informację o jednodniowych, nieodpłatnych szkoleniach przygotowywanych dla wszystkich posługujących w różnych częściach Polski, by każdy mógł w nich uczestniczyć w dogodnym czasie i miejscu. Szkolenia prowadzone będą w terminie pomiędzy 10 marca a 5 kwietnia 2014 r.

Całością przedsięwzięcia od strony katolickiej z ramienia Kardynała Nycza kieruje ks. Roman Trzciński – duszpasterz akademicki z Warszawy. Współorganizatorzy udostępnili także kontakt elektroniczny w razie pilnych pytań e-mail: szkoleniefestiwal@gmail.com oraz numer telefonu kontaktowego: +48 539 455 547.

11. Setna rocznica męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkównej

W tym roku minie 100 lat od męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny (2.08.1898 – 18.11.1914). Bł. Karolina jest świadkiem wiary nie tylko poprzez heroiczną obronę dziewczęcej czystości i niewinności, ale także poprzez głębokie życie modlitewne i zaangażowanie apostolskie w parafii. Była osobą subtelną i wrażliwą, obowiązkową i pracowitą, rozmodloną a równocześnie trzeźwo patrzącą na życie i zatroskaną o właściwą formację religijną rówieśników. Zwłaszcza dla ludzi świeckich jest wzorem harmonijnego łączenia głębokiego życia wiary i zaangażowania apostolskiego we własnym środowisku.

W „Liście pasterskim w związku z 100. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny” biskup tarnowski Andrzej Jeż napisał m.in.:

Bł. Karolina jest bardzo potrzebna współczesnej młodzieży narażonej na kryzys moralności i kuszonej przez wszechobecną „kulturę” użycia i konsumpcji. (…) Bł. Karolina jest także bardzo potrzebna współczesnej rodzinie. (…) Rodzinny dom bł. Karoliny jest wzorem domowego Kościoła i przykładem wzajemnego obdarowywania się skarbem wiary.

(…) Podczas październikowego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski zwróciłem się do księży biskupów z propozycją, aby bł. Karolinę Kózkównę obwołać – obok św. Stanisława Kostki – Patronką młodzieży polskiej. Propozycja ta została przyjęta przez Episkopat Polski. Decyzję tę musi jeszcze zatwierdzić watykańska Kongregacja ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów. W dobie szerzącej się ideologii gender, postać Błogosławionej Dziewczyny obok Świętego Młodzieńca, będzie miała z pewnością bardzo pozytywny wpływ na kształtowanie się zdrowych postaw u młodego pokolenia Polaków. Bł. Karolina będzie naturalnym – kobiecym „dopełnieniem” Patrona polskiej młodzieży.

Szczegółowe informacje o tej niezwykłej osobie, o dziełach, którym patronuje, a także kalendarz Roku Bł. Karoliny znajdziemy na stronie: www.sanktuariumzabawa.pl.

12. Centralna Diakonia Modlitwy

Oaza Modlitwy

Podręcznik KODA DM

Ukazało się długo oczekiwane wydanie drugie poprawione podręcznika KODA DM wraz z załączoną płytą CD z materiałami pomocniczymi. Zachęcamy do nabycia. Podręcznik dostępny jest w Centralnej Diakonii Słowa (cds@oaza.pl).

Rekolekcje KODA DM

W dniach 1-12 sierpnia 2014 r. chcemy po raz kolejny przeprowadzić nasze programowe rekolekcje dla osób pragnących pogłębienia życia wewnętrznego i posługi modlitwą we wspólnocie – KODA-DM (Kurs Oazowy Dla Animatorów – Diakonii Modlitwy)!

Zasadniczym warunkiem uczestnictwa w tych rekolekcjach jest ukończona formacja podstawowa Ruchu Światło-Życie lub inaczej zdobyta dojrzałość życia chrześcijańskiego! Osoby mające wątpliwości co do własnych możliwości udziału w tych rekolekcjach ze względu na tzw. „braki formalne” w formacji prosimy o bezpośrednią rozmowę telefoniczną z ks. Ryszardem Nowakiem (+48 606 968 309).

Rekolekcje te odbędą się w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach. Istotną w przyjęciu zgłoszeń będzie ich kolejność, gdyż listę zamkniemy z chwilą wyczerpania się limitu przewidywanych 30 miejsc (zgłoszenia bezpośrednio przez formularz, który znajduje się na stronie internetowej:http://www.katowice.oaza.pl/php/KODA-DM/).

Koszt rekolekcji: 490 zł (zaliczka 250 zł). Numer konta znajduje się na w/w stronie.

Propozycje Oaz Rekolekcyjnych Animatorów Modlitwy (ORAM) na rok 2014 
prowadzonych przez Diakonię Modlitwy Ruchu Światło-Życie Prowincji Krakowskiej Kapucynów

Miłosierdzie Pańskie na wieki wysławiać będę – ORAM XII – 11-17 sierpnia 2014

Kanonizacja dwóch wielkich papieży doby posoborowej Jana XXIII i Jana Pawła II w Święto Miłosierdzia Bożego jest znakiem dla Kościoła naszych czasów, aby jeszcze ufniej powierzał swoje dzieci i cały świat Miłosierdziu Zbawiciela. Niewyczerpany ocean Bożej Miłości i Miłosierdzia jest źródłem nowej ewangelizacji, która jest odpowiedzią Kościoła na skomplikowane problemy współczesnych ludzi i społeczeństw. Papież Franciszek w Evangelii Gaudium napisał: „Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas do przebaczenia «siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22), daje nam przykład: On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas w swoje ramiona”. To piękne i wstrząsające doświadczenie spotkania z Jezusem Miłosiernym chcemy przeżyć w czasie tegorocznego ORAM-u. Bracia Kapucyni wraz z Diakonią Modlitwy Ruchu Światło-Życie zapraszają młodzież, dorosłych i małżeństwa (małżeństwa w tych rekolekcjach uczestniczą bez dzieci) na ORAM XII do Ośrodka Rekolekcyjnego w Skomielnej Czarnej w dniach 11-17 sierpnia 2014 r. Koszt rekolekcji 399,99 zł. Zgłoszenia i szczegółowe informacje u p. Elżbiety Kozyry: kozyra.ela@gmail.com, tel. 668 442 396. W ramach ORAM wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Drogą Nowego Człowieka – ORAM IX – 28 lipca – 3 sierpnia 2014

Proponując przeżycie IX Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Modlitwy chcemy podążać drogą Nowego Człowieka. Inspiracją do powstania tych rekolekcji była adhortacja Benedykta XVIVerbum Domini. Święty Augustyn, komentując Prolog Janowy, pisał: „Stałeś się przez Słowo, ale jest konieczne, abyś przez Słowo stał się na nowo”. Dlatego chcemy, aby Słowo wzięło nas w posiadanie, jak świętych, którzy są dla nas proroctwem, że nowe życie w Słowie jest możliwe. Chcemy uczestniczyć w losie Jezusa, idąc za Nim i miłując Go w nowy sposób.

Nasza Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie pragnie zaprosić na te rekolekcje modlitwyrodziny Domowego Kościoła i inne rodziny. ORAM odbędzie się w Ośrodku Rekolekcyjnym Braci Mniejszych Kapucynów w Skomielnej Czarnej w dniach 28 lipca – 3 sierpnia 2014 roku. Rekolekcje poprowadzą 
br. Roman Łukaszewski OFMCap, br. Piotr Szaro OFMCap oraz pp. Alina i Marek Sobczakowie. Zgłoszenia i szczegółowe informacje u pp. Sobczaków na email:amsobczak@interia.pl lub tel. 606 765 877.

Internetowa Diakonia Modlitwy

1) Intencje są widoczne na stronie.

2) Każda osoba, która chce się włączyć w omadlanie – deklaruje na stronie swoją modlitwę na czas dwóch tygodni.

 • czyli nie trzeba się stresować, że nie daję rady się modlić i oficjalnie deklarować rezygnacji z IDM-u,
 • dasz radę, to deklarujesz to na dwa tygodnie,
 • po tym czasie osoba przestaje być widoczna na stronie, tym samym zakończyła swoje zobowiązanie modlitewne.

3) Modlimy się we wszystkich intencjach polecanych w „Skrzynce intencji”.

4) Jak zadeklarować swoją modlitwę?

Na stronie http://www.oaza.pl/cdm/idm lub na stronie www.oaza.pl/cdm w dziale STREFA MODLITWY zakładka „IDM – kto się modli?”,

 • klikamy DOŁĄCZ DO NAS,
 • wypełniamy formularz,
 • dostaniemy na maila potwierdzenie,
 • na stronie będziemy od razu widoczni (z odliczaniem dni omadlania – od 14 w dół).

Zachęcamy do włączenia się w IDM właśnie w takiej czasowej formie.

Propozycja na Wielki Post

Mamy dla Was propozycję postanowienia wielkopostnego! Zapraszamy do włączenia się w akcję czytania Księgi Hioba na forum biblijnym: www.CzytamyBiblie.pl – od Środy Popielcowej do Wielkiego Wtorku.

Dorota Domańska, odpowiedzialna za CDM

13. Centralna Diakonia Ewangelizacji

Drodzy Ewangelizatorzy

Pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich przedstawicieli diecezjalnych diakonii ewangelizacji oraz tych wszystkich, którzy pragną służyć i rozwijać swoje umiejętności w ewangelizowaniu. Mam nadzieję, że nie zabraknie przedstawicieli każdej diecezji.

Przygotowaliśmy wiele ciekawych spotkań, interesujących gości, nowych profesjonalnych propozycji materiałów do ewangelizacji i spotkań po ewangelizacjach. Nie zabraknie czasu na modlitwę i dzielenie się swoją pracą i doświadczeniem.

W spotkaniu udział zapowiedział też ks. Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie.

Zapraszam w tym roku do Płocka, do rewelacyjnego ośrodka o bardzo dobrych warunkach.

Termin 16-18 maja 2014 r.

Koszt ok. 140 zł (w zależności od ilości osób).

Zgłoszenia należy przysyłać do 10 maja 2014 r. na adres mailowy: bolek_paulina@wp.pl.

Zapraszam do udziału, byśmy w braterskim spotkaniu napełnili się zapałem do głoszenia radosnej nowiny o wiecznym życiu …

Marek Filar, odpowiedzialny za CDE

14. Centralna Diakonia Misyjna

Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie powstała w 2007 r. w diecezji warszawsko-praskiej, obecnie istnieje również w archidiecezjach: łódzkiej, poznańskiej, wrocławskiej i przemyskiej. Centralną Diakonię Misyjną powołał Moderator Generalny w dniu 22.01.2011 r., a tym samym wskazał, że jest to droga Ruchu. Moderator Generalny wskazał jej cel, określając ją jako Diakonię Ewangelizacji ad extra, czyli poza granicami Polski. Stąd do jej głównych zadań należy głoszenie Jezusa nieochrzczonym, ochrzczonym, ale żyjącym daleko od Chrystusa oraz wierzącym, zaangażowanym chrześcijanom dla pogłębienia ich wiary. Diakonia misyjna, jako diakonia Ruchu Światło-Życie, pragnie dzielić się charyzmatem naszego Ruchu, który jest darem dla całego Kościoła, dlatego zadaniem diakoni jest przede wszystkim zakładanie wspólnot Ruchu poza granicami Polski, a następnie doprowadzenie ich do samodzielności życia charyzmatem, czyli pomnażania uczniów.

Metody, którymi posługuje się diakonia misyjna:

 • prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych i oazowych rekolekcji formacyjnych poza granicami Polski,
 • pomoc osobom spoza Polski w przyjeździe na oazowe rekolekcji do Polski,
 • organizacja krótkich doświadczeń misyjnych (kilkutygodniowe wyjazdy),
 • wysyłanie animatorów Ruchu na roczny wolontariat misyjny
 • szeroko rozumiana animacja misyjna i inne działania, np. Adopcja na Odległość.

Dotychczasowe główne kierunki działań to m.in. Kazachstan, Kenia, Chiny czy Filipiny.

Wolontariat w Boliwii

Obecnie poszukujemy wolontariuszy na roczną posługę w Boliwii, gdzie od 35 lat za sprawą franciszkanów obecny jest charyzmat Światło-Życie. Wolontariuszy z naszego Ruchu zaprasza do parafii Urubicha o. Kasper Kaproń OFMConv.

Zadania:

Zapotrzebowanie jest przede wszystkim pastoralne: pomoc w formacji i wychowaniu religijnym, szczególnie dzieci i młodzieży. Priorytetowym działaniem byłoby prowadzenie formacji w charyzmacie Światło-Życie, ponadto prowadzenie działań edukacyjnych w zależności od umiejętności wolontariuszy.

W Urubicha działa Instytut Muzyczny, gdzie pielęgnowane są tradycje pierwszych redukcji jezuickich 
i franciszkańskich. Indianie Guarayos mają wrodzony talent muzyczny i artystyczne zdolności. Potrafią zadziwić. Grają jednak jedynie ze słuchu i potrzeba im profesjonalnego przygotowania, aby mogli wykorzystać swój talent, może nawet w akademickim świecie. Tak więc osoba wykształcona muzycznie byłaby ogromnym wsparciem. Ważniejsze jest jednak to, co dotyczy działalności pastoralnej i pomoc w duszpasterstwie dzieci i młodzieży.

Kogo szukamy:

Wymagania konieczne:

 • animator lub małżeństwo z Domowego Kościoła (przyjazd małżeństwa to marzenie o. Kaspra, by zaszczepić w Boliwii rodzinną gałąź Ruchu,
 • znajomość języka hiszpańskiego.

Mile widziane:

 • wykształcenie muzyczne,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych,
 • umiejętności techniczne, budowlane itp.

Termin wyjazdu oraz długość pobytu do ustalenia (minimum 6 miesięcy).

Więcej szczegółów o wolontariacie, Boliwii, samym Urubicha i innych projektach diakoni misyjnej znajdziecie na www.misje.oaza.pl.

Na zgłoszenia i pytania czekamy pod adresem misje@oaza.pl.

Zaangażuj się w misje

Chcemy kontynuować dotychczasowe projekty misyjne Ruchu, m.in.:

 • zorganizować trzy tury rekolekcji w Chinach i zaprosić liderów z Handan na KODA do Polski,
 • zaprosić na rekolekcje do Krościenka grupę z Filipin: ks. Grega, Jori, Leslie, Mary, Grace, którzy mają doświadczenie Ruchu poprzez spotkania z ks. Adamem Wodarczykiem.

Będzie to możliwe, jeśli zbierzemy odpowiednie środki finansowe, przyłącz się do nas i dokonaj wpłaty na konto: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie, 94 1560 1111 2107 0220 1803 0007, 
z dopiskiem: Cele statutowe – Chiny lub Filipiny.

Przekaż 1% na misje

Fundacja Światło-Życie, KRS 0000071891

Cel szczegółowy 1%: Misja

MiK-24, Modlitwa i Kontakt z Misjonarzami

Projekt Modlitwa i Kontakt to możliwość konkretnego włączenia się każdego oazowicza w działania misyjne Kościoła. Chcemy zachęcić członków Ruchu do podjęcia modlitewnej opieki i bieżącej komunikacji z polskimi misjonarzami. Nasi misjonarze z wielkim entuzjazmem przyjmują zaproszenie do kontaktu 
i obietnicę modlitwy.

Osoba lub wspólnota biorąca pod swoje skrzydła misjonarza wspiera go poprzez codzienną modlitwę oraz comiesięczną Komunię Świętą w jego intencji. Stara się ponadto utrzymywać kontakt, pisząc maile co najmniej raz w miesiącu i przy ważnych okazjach oraz – o ile to możliwe – spotkać się z misjonarzem 
w czasie jego pobytu w Polsce.

WEŹ POD SWOJE SKRZYDŁA MISJONARZA! ZGŁOŚ SIĘ: Mik24@misje.oaza.pl.

Drobniaki na metry

Misyjna Jałmużna Wielkopostna

Zapraszamy do udziału w wielkiej zbiórce drobniaków, aby sfinansować oazowe projekty misyjne w Chinach, Kazachstanie i na Filipinach. Odkładajmy codziennie przez Wielki Post drobniaki, które zostały nam w portfelu. Na koniec akcji mierzymy nasz wynik, gdyż chcemy uzbierać 1 km monet, który przybliży kraje misyjne do Oazy. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli zaprosić Chińczyków i Filipińczyków na rekolekcje do Krościenka i przeprowadzić Oazę Rodzin I stopnia w Kazachstanie.

Kontakt: jalmuzna@misje.oaza.pl.

Marcin Skłodowski, odpowiedzialny za CDMis

15. Centralna Diakonia Wyzwolenia

Planowane spotkania:

Konferencja KWC, czyli OJDWiDŻ (Oaza Jedności Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia), odbędzie się w Zduńskiej Woli w dniach 13-15.06.2014 r. Na to spotkanie zaproszeni są wszyscy odpowiedzialni za Diakonię Wyzwolenia w swoich diecezjach.

ORDW (Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia) odbędzie się w Bobrownikach w diecezji siedleckiej, w terminie 18-23.08.2014 r. Rekolekcje poprowadzi ks. Robert Grohs wraz z Diakonią Wyzwolenia z diecezji siedleckiej.

34. Ogólnopolska Pielgrzymka KWC (Śladami założyciela – sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego) odbędzie się w Katowicach, w dniu 27.09.2014 r. Spotkamy się w miejscach związanych 
z powstawaniem KWC oraz jej rozwojem. Dla wszystkich obecnych będzie to czas wspólnej modlitwy o beatyfikację założyciela Krucjaty.

Program:

10.00 Zawiązanie Wspólnoty i nabożeństwo z katechezą (Kościół Niepokalanej Jutrzenki Wolności)

12.00 Droga krzyżowa ulicami miasta

15.00 Eucharystia (katedra)

16.30 Agapa (ogrody przy katedrze)

Po lub przed pielgrzymką jest możliwość odwiedzenia miejsc związanych z działalnością sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

16. Centralna Diakonia Życia

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia, 11-20 sierpnia 2014 r.  Brenna

Warsztaty metod rozpoznawania płodności, 14-16 marca 2014 r. – Koniaków

Trudne rozstanie. Dla rodziców po stracie dziecka11-13 kwietnia 2014 r. – Koniaków

Dar płci, dar spotkania – rekolekcje dla młodzieży

Diakonia Życia proponuje weekendowe rekolekcje dla młodzieży poświęcone płciowości, przyjaźni 
i miłości. Rekolekcje nie są organizowane na szczeblu ogólnopolskim, natomiast przedstawiciele DŻ są gotowi przyjechać do diecezji, rejonów czy wspólnot oazowych, by takie rekolekcje poprowadzić. Zainteresowanie rekolekcjami prosimy zgłaszać do odpowiedzialnych za Centralną Diakonię Życia: Agata i Krzysztof Jankowiakowie, tel. 61 879 77 69, kom. 663 740 599, a.jankowiak@oaza.pl.

Prelekcje w czasie letnich rekolekcji oazowych

Podobnie jak w ubiegłych latach podczas rekolekcji letnich w trzech turnusach będzie można skorzystać z posługi prelegentów Diakonii Życia. Diakonia Życia prowadzi prelekcje dotyczące płciowości, miłości, etyki pożycia małżeńskiego, odpowiedzialnego rodzicielstwa – odpowiednio przygotowane dla oaz rodzin, młodzieżowych i studenckich. Oazy odbywające się w okolicach Krościenka oraz na Podhalu, Spiszu, 
w Gorcach, w dolinie Popradu mogą skorzystać z prelegentów pełniących posługę w Centrum Ruchu na Kopiej Górce (termin prelekcji ustala się przez Sekretariat na Kopiej Górce podczas trwania danego turnusu).

Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości zaproszenia przygotowanych prelegentów – tematyka podejmowana przez Diakonię Życia jest zawsze aktualna, jednak w ostatnim czasie mamy do czynienia ze szczególnym nasileniem kwestionowania samych podstaw chrześcijańskiej wizji płciowości i powołania do miłości. Powinniśmy móc dać uczestnikom rekolekcji oazowych mocne fundamenty, by nie zagubili się 
w świecie głoszącym inne wartości.

Prelekcje w diecezjach w miarę możliwości organizują diecezjalne diakonie życia.

Zachęcamy do lektury

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami przedstawiającymi chrześcijańską wizję człowieka, jego stworzenie i powołania do miłości. Chodzi o to, abyśmy nie poprzestawali na negowaniu błędnych koncepcji a umieli przedstawić pozytywną wizję zawartą w nauczaniu katolickim, przede wszystkim w katechezach Jana Pawła II z początku jego pontyfikatu, w których sformułował tzw. „teologię ciała”.

Katechezy zostały wydane pod tytułem „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (najnowsze wydanie: KUL, 2008). Oprócz tego ukazały się prace w przystępny sposób przybliżające ten wątek nauczania Jana Pawła II. Polecamy szczególnie:

 • Christopher West, Teologia ciała dla początkujących, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa
 • Yves Semen: Duchowość małżeńska według Jana Pawła II, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
 • Ksawery Knotz OFMCap: Seks jest boski, Znak, Kraków
 • Paweł Kopycki: Elementarz teologii ciała, Edycja św. Pawła, Częstochowa

Agata i Krzysztof Jankowiakowie, odpowiedzialni za CDŻ

16. Centralna Diakonia Liturgiczna

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Liturgicznej odbędzie się w Krościenku, w sierpniu, przed Posumowaniem OŻK 2014. Szczegóły będą podane w terminie późniejszym.

Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej

Serdecznie zapraszam na Oazę Jedności Diakonii Liturgicznej, która odbędzie się w Krakowie 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w dniach 3-5.10.2014 r
. Spotkanie to będzie miało szerszą formułę, bo będą na nie zaproszeni za pośrednictwem diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej także animatorzy i ceremoniarze posługujący w diecezjach – nawet jeśli nie są związani z Ruchem Światło-Życie.

Ideałem byłoby, gdyby z każdej diecezji w rekolekcjach tych uczestniczyły minimum dwie osoby związane z diakonią liturgiczną czy muzyczną – nawet, jeśli nie ma oficjalnych struktur Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej czy Muzycznej.

Tematem wiodącym będzie „Animowanie przygotowania liturgii w czasie Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie 2016”. Naszym celem jest to, by uczestnicy tego wielkiego światowego spotkania spotkali Boga żywego i we wspólnocie wiernych, wszystkich uczestników tego wydarzenia, i – przede wszystkim – w liturgii: by przeżycia wspólnotowego uczestnictwa w Eucharystii, w wystawieniach Najświętszego Sakramentu, 
w liturgii godzin, w celebracjach słowa Bożego utkwiły w ich pamięci i w sercu na całe życie. Chcemy, by mogli czynnie włączać się w ich przygotowanie i współtworzyć liturgię także po powrocie do swoich diecezji.

W związku z tym ważne jest przygotowanie w miarę możliwości licznego grona osób odpowiedzialnych za animowanie liturgii w czasie Światowych Dni Młodzieży. Potrzebni są ludzie płonący miłością do liturgii – tak wielką, by mogli zapalać tą miłością innych. Potrzebni są ludzie żyjący liturgią, zanurzeni w jej misterium, aby mogli być mistagogami dla innych. Potrzebni są ludzie otwarci, gotowi na wspólną pracę – leitos ergon dla przygotowania pięknej liturgii z licznym udziałem posługujących, aby zajaśniał w niej Kościół. Jest wiele takich osób w Polsce, zwłaszcza w naszym Ruchu. Szczegółowe kwestie organizacyjne zostaną podane w czasie najbliższego DWDD.

Nakład ostatniego wydania podręcznika „Triduum Paschalne” jest już wyczerpany. Będzie przygotowywane nowe wydanie – także z materiałami na płycie. Jeśli zatem są jakieś uwagi na temat samego podręcznika i nowe dodatki to bardzo proszę o ich przesyłanie na adres: sekretariat.cdl@gmail.com w terminie do końca maja 2014 r.

Planowane jest dołączenie – jak w roku poprzednim – dodatku na płycie do Teczki Roku. Celem tych materiałów jest pomoc dla moderatora, animatora liturgicznego i ceremoniarza. Wszelkie uwagi i propozycje należy przesyłać na adres sekretariatu CDL także w terminie do końca maja 2014 (sekretariat.cdl@gmail.com).

Zachęcam do odwiedzania stron www.oaza.pl/cdl zawierających wiele zasobów pomocnych w duchowym i technicznym przygotowaniu liturgii. Są to m.in. ceremoniały (Krościenka i Kongregacji), krótkie pomoce liturgiczne, prezentacje na temat diakonii liturgicznej i samej liturgii. Znajdują się tam także przypomnienia o terminach spotkań i ważnych wydarzeniach liturgicznych Ruchu.

Wojciech Kosmowski, odpowiedzialny za CDL

17. Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego

Oaza Jedności Diakonii Komunikowania Społecznego

Termin: 28-30.03.2014 r.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Instytutu Prymasa Wyszyńskiego (dawniej: Instytut Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła), Choszczówka, 03-052 Warszawa, ul. Świerkowa 4.

Koszt: około 100 zł za osobę

Można przyjechać z dziećmi.

Zgłoszenia: Waldemar Bajdecki cdks@oaza.pl

Szczegółowe informacje o dojeździe i wszelkie dodatkowe będą udzielane przy zapisach

Prace nad nowym serwisem www.oaza.pl

Utrzymanie oaza.pl

Wiola i Michał Szepietowscy, odpowiedzialni za CDKS

18. Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

OŻK 2014 – wakacyjne dni wspólnoty

Poszukując ośrodków dla wakacyjnych oaz trzeba nam nie tyle i nie tylko szukać coraz atrakcyjniejszych i wygodnych czy też najtańszych miejsc, ile zadać sobie pytanie o to, czy organizując rekolekcje 
w tym miejscu damy uczestnikom możliwość uczestniczenia w wakacyjnym Dniu Wspólnoty. Trzeba nam też pytać o możliwość przynależności na tym terenie do Oazy Wielkiej, gromadzącej oazy wszelkiego typu. Przypomina nam to sam Założyciel:

Wiemy z doświadczenia, że wśród największych przeżyć oazy wylicza się przeważnie dzień wspólnoty, kiedy następuje wielka radość ze spotkania z innymi, ze świadectwa. Natomiast oaza, która tego nie ma jest jakoś niedorozwinięta – można by powiedzieć – w życiu oazowym, zatrzymuje się na pewnym etapie. Coś takiego się potwierdza w tych oazach, które są organizowane w dużej odległości od innych oaz rekolekcyjnych. A cóż dopiero mówić, jeżeli spotykamy oazę, która faktycznie jest gdzieś w rejonie, gdzie są inne oazy 
i w ogóle nie nawiązuje kontaktu, nawet na dzień wspólnoty nie przychodzi, bo nie jest zaproszona, bo nikt nie wie o tym, że ona jest. To jest niezgodne z duchem oazy. Brak tego ciążenia ku jedności. Im więcej jest okazji pielęgnowania wymiany, jedności, tym pełniejsze jest przeżycie oazy. (…) Grupy oazowe stanowią pewną jedność, spotykają się na międzyoazowym dniu wspólnoty, aby przeżyć tajemnicę Kościoła w tym wielkim znaku oazy wielkiej złożonej z ludzi różnych stanów, różnych grup, z różnych miejscowości, a nawet z różnych narodów. To przeżycie dnia wspólnoty jest jednym z najgłębszych przeżyć w oazach i można by powiedzieć, że oaza nie jest pełna, nie jest dopełniona bez tego przeżycia (Ks. Franciszek Blachnicki, Rola oaz wielkich w strzeżeniu tradycji i charyzmatu oazy).

Jednym z ważnych zadań Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych jest troska o przygotowanie wakacyjnych Dni Wspólnoty w różnych miejscach Polski i pomoc wszystkim grupom rekolekcyjnym w dotarciu na nie. Bardzo prosimy moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło-Życie i pary diecezjalne DK o jak najwcześniejsze nadesłanie wstępnych informacji o planowanych oazach rekolekcyjnych i miejscach Dni Wspólnoty (cdor@oaza.pl). Przedstawiciele wielu Diecezjalnych Diakoni Oaz Rekolekcyjnych planując 
i przygotowując wakacyjne oazy, dopytują już o te informacje.

Bł. Jan Paweł II o dniach wspólnoty (zob. Godziny Taboru)

„Po wyborze Kardynała Karola Wojtyły na głowę Kościoła, Ksiądz Franciszek spotkał się z nowym Papieżem. Ojciec Święty zwrócił się wówczas z zapytaniem: „Co będzie z oazami, jak to będzie… wakacje bez oaz?” I zaprosił oazę do Rzymu. Ojciec Franciszek bardzo mocno wziął sobie to do serca i już w 1979 r. odbyła się w Rzymie pierwsza oaza III stopnia. Wzięło w niej udział 120 uczestników (w tym 16 małżeństw). Ojciec Święty spotkał się wówczas kilkakrotnie z uczestnikami tej oazy. W trzynastym dniu oazy 
u Ojca Świętego w Castel Gandolfo odbył się dzień wspólnoty. Na spotkanie to zaproszono także inne ruchy: Focolari, Akcję Chrześcijańską z Capranica, Communita di Sant-Egidio, Movimento Oasi, grupę Młodych Chrześcijan z Korei. Tego dnia Ojciec Święty podczas homilii mówił na temat sensu dnia wspólnoty podczas rekolekcji oazowych:

Kiedy już oaza zbliża się ku końcowi, tzn. kiedy zbliża się zakończenie dwutygodniowych rekolekcji, wówczas odbywacie zawsze tzw. dzień wspólnoty. Chciałem dzisiaj powiedzieć jak ja ten dzień wspólnoty rozumiem. Jeżeli tak jak wy, to mi powiecie na końcu, czy zgadłem, a jeżeli nieco inaczej, to weźcie to również pod uwagę.

Otóż ja ten oazowy dzień wspólnoty rozumiem tak: Jesteście przez dwa tygodnie razem, macie swój program. Bez względu na to, gdzie jesteście, bez względu na to według jakiego programu realizują się rekolekcje oazowe zawsze kształtują one dwoistą wspólnotę – naszą wspólnotę z Chrystusem i naszą wspólnotę z bliźnimi. I otóż biorąc to pod uwagę, myślę tak: dzień wspólnoty to jest dzień, w którym mamy sobie osobiście i wspólnotowo uświadomić na ile ta dwoista wspólnota każdego z nas dojrzała w ciągu tych rekolekcji. Na ile ukształtowała się w każdym z nas i we wszystkich razem głębsza jedność z Chrystusem, głębsza, dojrzalsza; a równocześnie na ile ta jedność z Chrystusem wyraża się naszą wzajemną jednością. I na ile miłość Chrystusa w nas dojrzała w stosunku do bliźnich, do członków tej samej wspólnoty, z którymi razem przeżywaliśmy oazę.(…)

Tak rozumiem dzień wspólnoty. Jest to dzień rachunku, można by powiedzieć rachunku sumienia 
z dojrzałości jaką osiągnęliśmy. Jest to równocześnie dzień podziękowania za tę dojrzałość, którą osiągnęliśmy w Chrystusie i przez Chrystusa pomiędzy sobą.(…) Tę jedność, którą nawiązaliście w czasie oazy z Chrystusem i pomiędzy sobą, dzisiaj rozszerzacie. Na pewno jest to cząstka jakiejś większej jedności wszystkich wspólnot oazowych na ziemi polskiej, poza Polską, jest to jakaś cząstka wielkiej jedności Kościoła.(…) Za te jedność szczególnie trzeba nam dziękować, do tej jedności po zakończeniu oazy trzeba na nowo i wciąż wytrwale i pokornie dążyć”.

OAZA JEDNOŚCI DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH (10-12.10.2014)

Od października 2014 roku OJDOR będzie się odbywał w różnych miejscach Polski. Tym razem będzie nas gościła diecezja siedlecka w Łukowie.

Osoby posługujące w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a także pragnące przygotować się do tej posługi, serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu. Podejmiemy na nim temat: Zgromadzenie eucharystyczne i szkoła liturgiczna w oazach rekolekcyjnych.

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy i pomaga diakoniom diecezjalnym w przygotowaniu 
i prowadzeniu rekolekcji. Spotkania przedstawicieli DOR rozwijają dar jedności, pozwalają na odkrywanie stojących przed nami zadań i uczą stylu posługi. Są też miejscem dzielenia się, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy. OJDOR to przede wszystkim czas modlitwy i formacji.

Jeśli w diecezji nie ma DOR, prosimy o wydelegowanie osób zainteresowanych posługą w tej diakonii. Byłoby dobrze, gdyby diecezje były reprezentowane przynajmniej przez 2osoby. Bardzo prosimy, by 
w miarę możliwości w roku formacyjnym były to stałe osoby reprezentujące diecezję.

Termin: 10-12.10.2014 (w piątek: kolacja; Eucharystia: 20.30; zakończenie w niedzielę ok. godz. 12.30).

Miejsce: „MORIA” Dom Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej, Al. Kościuszki 21B, Łuków

Koszt: 110 zł; małżeństwa: 200 zł

Zgłoszenia: do 10 września 2014 r.: Grażyna Miąsik, email: cdor@oaza.pl; tel. 660 447 475.

OŻK 2014 – Rekolekcje w Centrum Światło-Życie w Krościenku

Fundusz rekolekcyjny 

Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy dofinansowywać uczestników rekolekcji przybywających do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, a także z innych krajów świata. Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.

Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na ten cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach wspierających nas materialnie i duchowo.

Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR, 
Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D.,

nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.

Grażyna Miąsik, odpowiedzialna za CDOR

18. Słowo pozdrowienia

Niech nasza wędrówka wielkopostna, którą już rozpoczęliśmy od posypania naszych głów popiołem i wyjścia z naszym Panem na pustynię, zaowocuje nawróceniem. Pan poprowadzi nas niezwykłą drogą: przez górę Tabor, spotkania z Samarytanką, Niewidomym, Łazarzem i jego siostrami Marią i Martą, przez radosne „Hosanna Synowi Dawidowemu”, które zabrzmi z mocą w Niedzielę Palmową, dojdziemy w końcu do rozważania Paschy Pana podczas świętych dni Triduum Paschalnego. Życzę wszystkim owocnego czasu przygotowania paschalnego!

Pan niech będzie z Wami!

Z wyrazami jedności

Ks. Adam Wodarczyk

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

18. Załącznik

Teksty bł. Jana Pawła II do Ruchu Światło-Życie

  1. List w sprawie młodzieży „oazowej” Bądźcie Kościołem w świecie współczesnymOjca Świętego Jana Pawła II skierowany na ręce ks. Biskupa Tadeusza Błaszkiewicza

   Drogi Bracie w Biskupstwie!

   Pragnę przesłać na ręce Księdza Biskupa kilka słów, które kieruję do uczestników Ruchu Światło-Życie, zwłaszcza do młodzieży.

   Dziękuję Wam za listy i obszerny materiał dotyczący życia, działalności i problemów, z jakimi boryka się na co dzień Wasza Wspólnota. Pozwala mi to, podobnie jak bezpośrednie kontakty z niektórymi grupami przybywającymi (dzięki Bogu) do Rzymu, z którymi spotykam się wedle możliwości, przedłużać niejako te momenty, które przeżywałem razem z Wami w Polsce, jako Metropolita Krakowski.

   W korespondencji i rozmowach uderza mnie duża dojrzałość chrześcijańska, z jaką podejmujecie różne sprawy, zwłaszcza te trudne, czy to w życiu osobistym, czy też wspólnotowym. Tak, tylko w wierze znajduje człowiek prawdę, pełną prawdę o tym, co jest w nim samym i wokół niego. W wierze prostej, dziecięcej, 
   a równocześnie świadomej, dojrzałej i wypróbowanej. Takiej wiary domagają się dziś od chrześcijan nasze czasy. Cieszę się więc, że w tym właśnie kierunku zwracacie Wasze młode serca i umysły, że tam szukacie 
   i znajdujecie prawdę o Was i o innych. Cieszę się i dziękuję Bogu, że w tym kierunku zwraca się młodzież polska, a także i młodzież z różnych krajów świata. Patrzę na to z wielką nadzieją, otwartym sercem 
   i ogromną wdzięcznością wobec Chrystusa Pana i Jego Niepokalanej Matki. Po zawodach i bolesnych doświadczeniach, jakich doznały ostatnie pokolenia i jakich niestety wciąż doznają pokolenia współczesne, Bóg nawiedza swój lud w sposób szczególny. I to jest znak, znak naszych czasów, który odczytywać musimy z wielką wrażliwością, z wielką gotowością serc.

   Jakże więc nie dziękować Bogu, że Wy tę wielką i niepowtarzalną przygodę, jaką jest Wasza młodość, staracie się przeżywać w szczególny sposób – w duchowej komunii młodych z Chrystusem. Tę drogę – drogę duchowej komunii, otwarcia na drugiego człowieka, wybrał Bóg już w tajemnicy stworzenia; drogę tę potwierdził i udoskonalił Chrystus, powołując do życia Kościół – jako wspólnotę ludu Bożego. Na tej drodze realizuje siebie człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Na tej też drodze przychodzi do człowieka Bóg i Jego Zbawienie. Pogłębiajcie tę prawdę na Waszych spotkaniach, na modlitwie, przy czytaniu i rozważaniu Pisma Świętego, poprzez żywy udział w Eucharystii. Służcie wiernie Kościołowi, 
   a szczególnie tej jego części, którą jest Kościół w naszej Ojczyźnie. Bierzcie za niego odpowiedzialność na konkretnym odcinku Waszego młodego życia. Bądźcie Kościołem w świecie współczesnym. Bądźcie drogą, którą Bóg przychodzi do Was samych, a przez Was do Waszych braci i sióstr.

   Proszę o światło Ducha Świętego dla Was i całej młodzieży polskiej. Polecam Was Matce Odwiecznego Słowa, Stolicy Mądrości. Niech Ona ma Was w swojej nieustającej opiece i strzeże po macierzyńsku Waszej drogi.

   Księdzu Biskupowi, opiekunowi Ruchu Światło-Życie z ramienia Kościoła, Księdzu Moderatorowi Krajowemu, Moderatorom, wszystkim Oazom i wszystkim ich członkom ślę z całego serca Apostolskie Błogosławieństwo.

   Watykan, dnia 15 sierpnia 1980.

   Jan Paweł II, Papież

    2. List z okazji 30-lecia poświęcenia Matce Kościoła Ruchu Światło-Życie

     Jego Ekscelencja Bp Wiktor Skworc

     Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie

     Drogi Księże Biskupie,

     Niebawem minie trzydzieści lat od dnia, w którym dane mi było dokonać poświęcenia Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła. Wiem, że ten moment jest uznawany za akt konstytutywny Ruchu, choć jego działalność jest wcześniejsza, związana z płynącą z natchnionej intuicji duszpasterskiej posługą sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

     Bogu dziękuję za te trzy dziesięciolecia „Oazy”. Miałem okazję kilka tych lat przeżywać razem z młodzieżą zaangażowaną w Ruchu i z bliska obserwować jak owocna była ta forma duszpasterstwa. A nie były to czasy łatwe. Może właśnie w tamtych okolicznościach tym bardziej wyraziste było świadectwo wiary i zaangażowania w życie Kościoła jakie dawali moderatorzy, animatorzy i poszczególni członkowie Ruchu. Dlatego starałem się je wspierać, ufając, że tchnienie Ducha Świętego, jakie odczuwało się w coraz to nowych inicjatywach Ruchu, jest darem dla Kościoła w Polsce i na świecie. Dziś wracam pamięcią do przeżyć z tamtych lat 
     i chcę wyrazić przekonanie, że nowe czasy nie mniej niż dawne potrzebują tego świadectwa. Może nawet bardziej niż kiedykolwiek dotąd, Kościół w Polsce potrzebuje wiary, nadziei i miłości młodych ludzi, którzy starają się budować swoje życie w oparciu o słowo Boże, o liturgię i udział w życiu rodzimej parafii.

     Wydaje się, że te trzy elementy, na których jest zbudowana duchowość Ruchu Światło-Życie, stanowią jego niezwykłą wartość. Poznanie, więcej – przeżywanie treści Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu – to pierwszy i nieodzowny krok do poznania Chrystusa, do kontemplacji Jego oblicza i do podejmowania na co dzień wyzwań, jakie przed każdym wiernym i przed całym Kościołem stawia konfrontacja dokonująca się nieustannie między rzeczywistością tego świata i Ewangelią. Liturgia, szczególnie liturgia Eucharystii 
     i sakramentów inicjacji chrześcijańskiej przeżywana w duchu głębokiego zrozumienia i zaangażowania, wprowadza w misterium zbawienia, które dokonało się przed wiekami w Chrystusie i w którym mamy udział dzięki widzialnym znakom niewidzialnej łaski. W końcu udział w życiu parafialnym jest wyrazem zrozumienia tajemnicy Kościoła jako wspólnoty odkupionych, którzy stanowią mistyczne ciało Chrystusa, jedno i niepodzielne, zjednoczone wzajemną miłością. Prawdziwie Boża była myśl ks. Blachnickiego, by ten Ruch związać z parafią. Nie odchodźcie od tej idei. Trwajcie w lokalnej wspólnocie Kościoła i ożywiajcie ją Waszą wiarą.

     Przeżywanie tych tajemnic wydało błogosławione owoce w sercach ludzi młodych, z których wielu dzisiaj prowadzi dorosłe życie w rodzinach, kontynuując wędrówkę drogą Ewangelii. Bogu dziękuję za ich wierność 
     i konsekwencję. Czynię to również w przekonaniu, że formacja oazowa przygotowała ich, aby byli aktywnymi świadkami Chrystusa, a równocześnie świadomymi obywatelami, zaangażowanymi w życie społeczne najbliższego środowiska, regionu czy państwa. W szczególny jednak sposób pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za dar powołań kapłańskich i zakonnych, które zrodziły się w łonie Ruchu Światło-Życie”. To prawdziwie wielki dar dla Kościoła. Nie przestawajmy za ten dar dziękować i prośmy, aby nadal ten Ruch był środowiskiem, w którym młodzi ludzie zyskują odwagę wiary, aby pójść za wezwaniem Chrystusa.

     Wiem, że Ruch Światło-Życie dopracował się też nowej formacji, tak zwanej „Oazy Rodzin”. Jest to szczególnie cenny owoc, który należy pielęgnować. Rodzina żyjąca głębią wiary i wierna miłości Chrystusa jest przyszłością Kościoła. Niech Wasz Ruch wspiera te rodziny, niech umacnia je w jedności i pomaga przetrwać wszelkie próby.

     „Oaza Żywego Kościoła” – taka była nazwa. Ta nazwa wskazywała na głębokie pragnienie uczestnictwa w życiu Kościoła, ożywiania go stylem życia zakorzenionym w Ewangelii i w liturgii. Nie rezygnujcie z tego pragnienia. Realizujcie je z Bożą pomocą, ku pożytkowi całego Kościoła w Polsce. Na radosny trud realizacji charyzmatu Ruchu Światło-Życie z serca Wam udzielam mojego Apostolskiego Błogosławieństwa.

     Watykan, 4 czerwca 2003 r.

     Jan Paweł II