Nasz Arcybiskup kardynałem!!!

Papież Benedykt XVI mianował arcybiskupa Kazimierza Nycza – kardynałem. Z tej okazji moderator diecezjalny skierował do ks. Kardynała list nastepujacej treści:

Warszawa, 20 października 2010 r.

 

Najczcigodniejszy Księże Kardynale Nominacie,

 

         Z wielką radością i dumą przyjęliśmy wiadomość o nominacji kardynalskiej Waszej Eminencji. Ta godność powołuje wybranych na służbę Kościoła usque ad sanguinis effusionem.

         Przychodzą nam w tym momencie na myśl słowa z Listu do Filipian: „…ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci –  i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię…”.

         Z całego serca życzymy, aby Wasza Eminencja w Jezusie Chrystusie, który stał się Sługą, odnajdywał swój obraz, z Niego czerpał siły i Jemu oddawał swoje życie.

 

 

W imieniu Ruchu Światło-Życie

Archidiecezji Warszawskiej

   Ks. Andrzej Pawlak

Moderator Diecezjalny