ORAE – 30.04 – 3.05 (zgłoszenia)

„[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione” (1J1,1-2)
 
W  długi weekend kwietniowo – majowy (30.04 – 3.05) organizujemy Oazę Rekolekcyjną Animatorów Ewangelizacji.
Zgłoszenia: do 31 marca wraz z zaliczką (50 zł /osoba;)
na konto: 06 1140 2004 0000 3302 7192 6901

Kochani!

ORAE – to czterodniowe rekolekcje przeznaczone dla osób, które pragną podjąć posługę ewangelizacji. Głównym zadaniem ORAE jest doprowadzenie wszystkich uczestników do osobowego kontaktu w wierze z Chrystusem oraz wzbudzenie w nich pragnienia zbliżenia innych do Chrystusa przez ofiarną służbę na rzecz ewangelizacji. Rekolekcje przeznaczone dla osób po I stopniu ONŻ.

Miejsce: Kanie Helenowskie

Moderator: ks. Tomek Moch

Koszt orientacyjny 200 zł.
 
Zapraszamy wszystkich animatorów i uczestników po 1 st. ONŻ (Domowy Kościół mile widziany :))
 
Zgłoszenia:
Żaneta Dudek zanetadudek@gmail.com
lub ks. Tomek Moch tmoch@o2.pl
 
Przekażcie, proszę, zaproszenie w Waszych rejonach i wspólnotach.

Pozdrawiamy:)

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji